Menu

Vlákna duše

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem Marie Magdaléna. Všechny vás vítám v tomto kruhu podobně smýšlejících lidí. Prožíváte čas přeměny, který se neomezuje jen na svět kolem vás, ale odehrává se i uvnitř vás. Aktivně se přesouváte do svého vyššího já. Já, které není vázané prostorem a časem, ale které je svobodné, neomezené a schopné rozprostřít svá křídla a získávat vhled, energii a vědění z jiných dimenzí, v nichž jste kdysi byli doma. Bohatství tohoto dědictví je vám nyní stále více na dosah, neboť se vnitřně rozšiřujete, stáváte se rozsáhlejšími a prostornějšími. Vaše vědomí překračuje stále více hranic.

Tato prostornost se děje prostřednictvím vaší vnitřní práce, vaší ochoty následovat cestu své duše a také tím, že aktivně hledáte temnotu v sobě. Důsledkem toho se zvyšuje vaše vědomí a vy se stáváte stále více tím, kým skutečně jste. Vytváříte přechod od pozemské osobnosti – vázané na čas a prostor a limitované dobou a kulturou, ve které žije – k osobnosti zrozené z duše: osobnosti, která je inspirována z úrovně duše a která je volně v kontaktu s mnoha dalšími dimenzemi, než jen s touto.

Právě díky tomu, že procházíte tímto přerodem a vaše duše se v průběhu tohoto života probouzí v tomto těle, vynořují se ve vašem vědomí minulé životy, a to buď prostřednictvím pocitů – někdy neurčitých pocitů – nebo prostřednictvím obrazů či vzpomínek. Důvod je velmi jednoduchý: vaše minulé životy jsou stále živé. Osobnosti, kterými jste byli ve všech těch dobách a na všech těch místech, nejsou ve skutečnosti mrtvé: jsou vlákny vaší duše a v jiné dimenzi jsou stále živé. Nástroj, kterým je vaše duše, má mnoho vláken a všechny osobnosti, kterými jste kdysi byli, tvoří každé z těchto vláken. Z míst, kde se nyní nacházejí, vnímají v dálce světlo, a tím světlem jste v tuto chvíli vy.

Tyto minulé životy vycítí, co je v nich stále nevyřešeno, co je stále bolí a co bylo v době, ve které žily, nepochopeno. Vše, co je nevyřešené má nyní šanci, aby bylo vámi a skrze vás pochopeno a vyjasněno a stará bolest se mohla uvolnit. Když vědomě přejdete k vědomí vyššího já, je to přesně ten okamžik, kdy si k vám v současném životě najdou cestu ty části vaší duše, které se v předchozích životech cítily ztracené. A někdy vás budou konfrontovat s bouřlivými pocity a dokonce i bloky. I když je nemůžete doslova brát za své, vracejí se skrze čas a prostor, aby zaklepaly na vaše dveře, protože cítí, že máte schopnost je vykoupit.

Abyste tuto práci mohli skutečně vykonat a mohlo se odehrát autentické vysvobození, musíte si být nejdříve vědomi faktu, že jste svou duší. Musíte si uvědomit, že se stáváte oním celkem, který zahrnuje všechny ty životy, jež se snaží stát součástí rozsáhlé tapiserie, která tvoří vaši duši – jste pozemskou osobností a zároveň duší. Tento život má potenciál nabídnout vám šanci integrovat všechny druhy starých aspektů sebe sama. A ve všech těchto aspektech, ve všech těchto minulých životech je něco krásného, něco výjimečného: jedinečný talent, energie, záře, která má něco mimořádného, co může obohatit vás jako duši a také svět.

Všechny tyto jedinečné aspekty se nyní chtějí naplnit. Některé z nich byly jakoby v zárodku potlačeny a ukončeny. Podmínky k tomu tehdy nebyly příznivé a někdy se dokonce stává, že musíte zažít dynamiku energií temnoty a světla na Zemi, abyste mohli tyto aspekty plně pochopit. Vše, co se u vás uzamkne v traumatu, vždy hledá vysvobození a obnovu, a tak z tohoto důvodu někdy trpíte a cítíte se zlomeni, nikdy to však není cílem.

Nyní je pro vás důležité, abyste si uvědomili, že máte schopnost, sílu v sobě, osvobodit se a vykoupit své já. Máte ve svém srdci a duši prostor, abyste tato stará zauzlovaná vlákna v historii své duše uvolnili a plody a talenty těchto vláken se konečně osvobodili. Protože jste se nyní stali tak velkými, je to vše v tomto životě možné. Tuto skutečnost jste si však ještě plně neuvědomili, takže vás pak může bolest, zablokovaná energie minulosti, natolik zahltit, že ztratíte veškerou odvahu. Nevěříte pak sami sobě a svým schopnostem léčitele, kterým jste se nyní stali.

Jste na to připraveni. Vstoupit do své vlastní síly znamená především to, že vidíte a rozpoznáte svou vlastní sílu. Síla je vědomí a vědomí je největší síla, která existuje. Vše vychází z vědomí. Pokud je to pro vás matoucí, je to proto, že ve vašem pozemském světě, zvláště v této společnosti, je síla častěji spojována s konáním a jednáním než s tím, co je vnímáno jako pouhé vědomí. To je velká chyba, protože konání a jednání, pokud nejsou živeny skutečným vědomím, vedou k chaosu a nerovnováze.

To je něco, co můžete jasně vidět kolem sebe na Zemi. Je zde tolik chaosu a nerovnováhy, protože existují síly, které nejsou vedeny poznáním duše a láskou. Často existují slepé síly, které jsou velmi výbušné, ale v podstatě bezmocné. Vesměs nemají žádnou moc.

Největší silou, která existuje, je vědomí. A co myslím tím vědomím? Především to znamená být zcela otevřeni a přítomni. Široce otevřené vědomí přijímá vše, nerozděluje věci na „dobré“ nebo „špatné“, nevymezuje. Otevřené vědomí je také velmi zvídavé, chce vše prozkoumat, vždy chce jít do jádra věcí a nezůstávat jen vně, ale jít do hloubky. Otevřené vědomí neříká „ne“ těžkým emocím a temným projevům. Chce jít dovnitř a pochopit proč, protože tohle vědomí si je hluboce vědomé vše-objímající lásky.

Archetypální vědomí, které je jádrem vědomí Božského života, si je touto láskou jisté a hledá světlo za vším a za tím, co světlo potřebuje. Nikdy nedělí věci na „dobré“ nebo „špatné“; spíše rozděluje mezi zralostí a nezralostí. Za mnoha projevy „zla“ se skrývá dítě v nesnázích a expanzivní vědomí to ví.

Stejným způsobem můžete pracovat i sami na sobě. Přistupovat k vlastní bolesti, vlastním zraněním z otevřeného vědomí, je nejmocnější věc, kterou můžete udělat. Když se totiž otevřete lásce k sobě tím, že se na sebe podíváte s otevřenou myslí, dochází současně k transformaci na místech, kde to bolí. Vše je dovoleno, protože otevřené vědomí je vše-objímající; dává vám pocit uvolnění a návratu Domů a to je vskutku léčivé. Uzdravení neznamená dělat věci „lepšími“, napravovat problémy nebo lepit náplasti na traumata. Je to přítomnost v plném, čistém vědomí, takže postupně začínáte chápat, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Toto léčivé pole vědomí je místem, kde se vynořuje vaše duše a kde také roste. To je to, co se ve vás všech na Zemi v tomto životě rodí.  

Vyzývám vás všechny, abyste vstoupili do tohoto pole „vědomí lásky“ či „milujícího vědomí“ uvnitř sebe a představili si, že všechny buňky vašeho těla jsou otevřeny této energii, která je ve skutečnosti vaší duší. Má energii Domova, vašeho původu. Stačí hledat barvu nebo konkrétní pocit a vnímat, že v tomto poli žije hluboká jistota: jistota, že nakonec je vše láskou. Vše objevuje své místo, vše se nakonec vrací Domů. Ve své podstatě je toto vědomí osvobozené od všech starostí. Jistě zná hloubku bolesti a ztracenosti, kterou můžete jako lidská bytost zažít, ale také ví, že to všechno jednou skončí, že se všechny části vrátí Domů obohacené o svou cestu časem a prostorem.

Vnímejte, jak se nyní stáváte velmi silnými. Soustřeďte se na své nitro a pociťujte kotvu ve svém břiše nebo spodních čakrách. Dovolte, aby toto pole léčivé energie sestoupilo až do vaší kořenové čakry. Vnímejte, jak je Země šťastná, když poznáváte svou duši. Země chce toto poznání podpořit. Dýchejte z hloubi svého břicha a vnímejte, jak jste v tomto poli lásky v bezpečí, v podstatě nedotknutelní. Ať už s vámi lidé dělají cokoli nebo proti vám, toto pole zůstává, je nedotknutelné, je věčné.

Nyní bych vás ráda povzbudila, abyste uvnitř sebe navštívili temné místo, které je připraveno na vysvobození. Některé věci mohou být schované příliš daleko a stále nejsou připravené k vykoupení. Existují však části vás samých, které jsou připraveny a jakoby seděly těsně na okraji právě s touto touhou po svobodě, aby se mohla uvolnit původní radost ze života, která zůstává zaseknutá v bolesti či traumatu. Tuto část sebe sama, která je připravena k osvobození potřebujete k tomu, abyste byli šťastnější a optimističtější, a tak ji povzbuďte, aby ve vašem vědomí vykročila vpřed.

Představte si tuto část v podobě postavy, energie, barvy nebo symbolu – cokoli k vám přijde. Můžete ji také cítit na místě ve svém těle, dejte jí však oči a představte si, že tyto oči vyjadřují vaše slzy, váš hněv, frustraci a odpor. Možná vnímáte něco velmi křehkého a éterického, co se ještě nedokáže dobře vyjádřit. Ať už je to cokoli, ihned to pozdravte a nesnažte se to měnit; dejte tomu jen pocit přijetí. Je možné, že tato část vás byla v temnotě velmi dlouhou dobu. A nyní si možná potřebuje nejdříve zvyknout na vaši pozornost. Pravděpodobně potřebuje ujištění, protože světlo může na počátku bolet a může vyvolat pocit strachu či studu, když jste tak dlouho žili jako temné tajemství. Proto je dobré se této části ptát, co pro ni můžete udělat. Dovolte ji hovořit, zeptejte se: „Co ode mě potřebuješ? Co pro tebe mohu udělat?“

Všimněte si, jak jste klidní. Bez ohledu na to, kolik bolesti či nepohodlí z této vaší části vyzařuje, vy jste v místě pochopení a prostoru. Cítíte také, že nemusíte dělat nic; že potřebujete být jen přítomni. Slibte této své části, že vykonáte to, co po vás žádá, cokoli si přeje; že splníte její očekávání, jak jen to bude možné.

Při této vnitřní práci se nechte vést tím, co tato zraněná část ve vás potřebuje a po čem touží. Považujte to za cennou hru, kterou s touto částí sebe sama hrajete. Což znamená, že se nezačnete zběsile snažit očistit se, ale věnujete tomu svůj čas. Vaše duše je v dimenzi, která je nezávislá na pozemském čase a často má lepší smysl pro načasování, než vás lidský duch, který chce jednat hned a vidět okamžité výsledky ve vnějším světě, protože jste tak byli vychováni – téměř vyškoleni.

Tato dynamika a rytmus citového života neprobíhá v úhledné přímce. Nejlepšími prostředky pro změnu jsou trpělivost, pochopení a soucit. A když si je dokážete dát bez jakéhokoli očekávání, bez obav o výsledky, pak se věci dějí, aniž byste se o to snažili. V tom je ta velká síla čistého vědomí, čisté přítomnosti: dělá to, co dělá bez tlačení, natahování či postrkování.

Pokud by vaše životy na Zemi, a tím myslím životy všech lidí na této Zemi, byly více ukotvené ve vědomí, tento svět by byl zcela jiným místem. Lidé by zůstávali více naladěni na svůj vnitřní prostor a zůstávali otevření a bdělí a v tomto otevřeném, bdělém vědomí by po období ticha a klidu, vytryskla bez námahy nová inspirace. Vycházela by z čistého srdce a vy byste dospěli k závěru, že: To je to, co chci dělat, to je to, co mě činí šťastným / šťastnou.“ Takové rozhodnutí vždy přispěje k blahu všech lidí a Země.

Protože se však prostor nevyužívá a síla vědomí je podceňována, lidé postupují příliš rychle a často ze strachu a úzkosti. Výsledkem je jednání, které je chaotické, nebo dokonce destruktivní, a to je velmi bolestivé nejen pro lidi, ale také pro Zemi, která tím trpí.

Uvědomte si, že toto vědomí, které jsem popsala, se v důsledku zpracování starých traumat nevztahuje jen na vás a váš život. Když uděláte krok zpět, dovnitř a zažijete tuto sílu vědomí ve svém vlastním životě, stane se, že se změní i pole vědomí na Zemi, kolektivní pole. Nezáleží na tom, jak malé a minimální se vám zdá vaše přispění v populaci miliard lidí, přesto má velký význam. Díky práci, kterou děláte, se vytvářejí nové průchody, a tak je pro ostatní snazší dělat to samé. Jste příkladem.

Ráda bych vám poděkovala za vaši přítomnost a za vaši oddanost této vnitřní práci. Znamená to mnoho pro nás, pro vás i pro Zemi. Velice vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství