Menu

Hra rolí muže a ženy

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, drazí muži a ženy,

já jsem Marie Magdaléna. Jsem vaše sestra a vaše přítelkyně. Znám vaši cestu; i já jsem byla člověkem. Vím, jaké to je procházet hloubkami lidských emocí.

Jste plni odvahy a já vám přeji, abyste se ctili. Vy všichni máte uvnitř sebe hlubokou moudrost; vy všichni jste staré duše. Souhlasili jste s tím, že se po ponoříte do hmotné reality, abyste se znovu vrátili na Zemi, i když jste věděli, že to vaše znalosti, vaši moudrost, zahalí.

Když se vracíte na Zemi, přicházíte z říše míru a světla. Ve vás všech však stále dlí nevyřešené záležitosti, které v minulých životech vyvstaly. Když tedy vstupujete do nové inkarnace, jako je tato, dáváte souhlas, že s těmito záležitostmi budete znovu pracovat.

Ve vaší duši existuje hluboká touha uzdravit se a stát se celistvými. A tím, že jste na Zemi, přispíváte také k růstu lidstva. Uzdravit se a sdílet svou energii se světem nejsou dvě odlišné věci. Vaše duše nyní přichází k vědomí srdce tím, že propouští vědomí ega, a k tomu směřuje i lidstvo jako celek. Nastává úsvit nové Země a vy jste jejími staviteli a tvůrci. Tím, že se uzdravíte na vnitřní úrovni, přispějete k tomuto zrození nového světa nejvíce.

Někteří z vás o sobě pochybují a myslí si, že jste toho v životě ještě moc nedosáhli. Život, který však nyní žijete, není tolik o světských úspěších. Je to spíš o tom, stát se mistrem své vlastní energie; o skutečném poznání, že jste duší, božskou bytostí: tou jiskrou, která byla na počátku Stvoření, a o uznání tohoto světla za vlastní.

Přicházíte z minulosti a z tradice, kde byla tato jiskra světla zadušena a potlačena. A jedním ze způsobů, jak bylo vaše světlo potlačeno, byl strach, který vznikl mezi muži a ženami. Váš duch je svobodný a může tančit s jakoukoli energií, s kterou chce; žili jste jak ženské, tak mužské, životy. Ve vaši tradici a společnosti se však role mužského a ženského vymezily a zúžily.

Ženy byly nucené potlačit svou skutečnou sílu, tvořivost a nezávislost. Po dlouhý čas byly považovány oproti mužům za méněcenné a že nemají schopnost uvažovat a jasně myslet. Mnohé z toho se změnilo, neměli byste však podceňovat stopy, které tato tradice v ženské psychice zanechala.

Oproti tomu byli chlapci od mladého věku odrazováni od toho, aby projevovali své pocity a byli zranitelní. Byli vedeni k tomu, aby uzavřeli svou intuitivní ženskou energii, měli být silní a ovládat se. Takto se mezi muži a ženami vytvořila umělá polarita, což vypadalo, jako by pocházeli z odlišných planet, jak praví známá kniha, ve skutečnosti je to však tragédie.

Nikdo nemůže žít výhradně z mužské nebo ženské energie. Skutečná radost romantického vztahu je v setkání dvou duší. V tomto setkání hrajete také roli lidského muže a ženy. Toto hraní rolí je však mnohem rozmanitější a jedinečnější než jednoduché role, které byly mužům a ženám povoleny v minulosti.

Dalším tragickým dopadem této historie je to, že mnoho z vás touží po dokonalém partnerovi. Často popíráte svou vlastní ženskou či mužskou energii a hledáte ji v opačném pohlaví. Když se takto do někoho zamilujete, očekáváte, že vás on či ona učiní celistvými a to končí zklamáním. Nikdo totiž nemůže druhého učinit celistvým; to můžete jedině vy sami.

Představa „dokonalé polovičky“ může být velice přitažlivá, dokáže však být také velkým úskalím. To, po čem skutečně toužíte, je znovu splynout se svou duší: splynout se svobodným a nezávislým duchem, kterým skutečně jste. A pokud vstoupíte do vztahu z úrovně své duše a budete se cítit celiství sami se sebou, pak může být tento vztah skutečně hojný; nezaplňuje díry ve vašem nitru, ale přidává lásku, radost a harmonii do již tak plného života.

Nyní vás žádám, abyste se spojili se svou duší následujícím způsobem: pokud jste žena, představte si, že k vám nyní přichází vaše mužská energie, a pokud jste muž, představte si, jak do vašeho energetického pole vstupuje ženská energie. Můžete vidět skutečného muže nebo ženu, možná krásně oblečené – krásné (usměvavé) – představte si, co se vám líbí. Pokud již máte představu o dokonalém partnerovi, můžete ji nyní vyvolat.

Nyní si přestavte, že on či ona jsou tu pro vás a pohlédněte jim do očí. Natáhněte ruce, abyste tuto druhou osobu přijali a zeptejte se sami sebe: „Kde potřebuji energii této osoby ve svém těle nejvíc?“ Pokud jste muž, vnímejte, jak na vás tato ženská energie působí ve vašem srdci, a pokud můžete, vpusťte ji do svého srdce. Pokud jste žena, požádejte tuto mužskou energii, aby vás podpořila v oblasti vašeho břicha a nižších čaker. Vnímejte, jak vám může tato mužská energie poskytnout pocit prostoru a svobody uvnitř vašeho vlastního energetického pole.

Pokud dovolíte mužské a ženské energii uvnitř vás splynout, budete i nadále sexuální bytostí. Budete přitahováni k partnerovi opačného pohlaví, avšak energetická výměna bude jiná. Ve vztahu přebíráte sami za sebe plnou zodpovědnost, a to vám do něj přinese radost a svobodu. Neočekáváte pak, že vás druhá osoba učiní celistvými, jste úplní sami pro sebe.

Pokud pohlédnete na přechod a transformaci vědomí na Zemi, je spojena s tím, v jakém vztahu je mužská a ženská energie. Když dokončujete svou vnitřní cestu a nacházíte mezi těmito dvěma energiemi posvátné spojení, opravdu se stáváte obyvateli nové Země. Budete mít jednu nohu v lidském světě, budete mužem nebo ženou, rodičem či dítětem – budete hrát různé role podle toho, kdo jste – zatímco druhou nohou budete pevně stát v říši své duše, v říši svobody. A takto ve skutečnosti spojujete či přemosťujete říši duše s říší Země.

Nakonec vás žádám, abyste pocítili energii svého opravdového bytí, své duše, která je nyní všude kolem vás. Jste v bezpečí; jste neseni v božské náruči; jste dětmi vesmíru. Jste tu, abyste zkoumali a žili – svobodně. Nestyďte se; neciťte se provinile. Buďte svobodní.

Děkuji vám.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství