Menu

Uvědomte si, že jste jiní

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Země. Promlouvám k vám z hlubin pod vašimi chodidly. I já mám srdeční čakru, svůj střed, a můžete si představit, že se toto srdeční centrum nachází uprostřed mého fyzického těla, planety. Cestujte tam svou myslí, sestupte dolů do Země, do mého středu a navažte s ním energetické a vědomé spojení, neboť v samotném jádru není mé srdce primárně hmotné, ale duchovní. Tak jako je vaše srdce součástí vaší duše, vašeho Božského já, i mé srdce není jen fyzické, ale je součástí mé duše. Vnímejte mé srdce, vnímejte mou lásku k životu. Těším se ze všeho, co v životě vzklíčí, prochází životními procesy, roste a nakonec fyzicky umírá. Život je velkolepý tanec a tento tanec je elegantní a krásný. V tomto tanci je přítomen soulad a logika. 

Každý z vás by měl tančit i přesto, že jsou pohyby, které děláte, někdy nepříjemné a bolestivé. Ale ne vše, co vás blokuje, pochází zvenčí. Máte také historii, jste starší, než je tento současný fyzický život, nesete si s sebou dědictví. Vaše duše má hloubku, kterou stále plně nevnímáte. Tolik vám zůstává skryto o velkoleposti a tajuplnosti vaší duše. Nemůžete tedy vědět všechno, můžete se však odevzdat a oddat pohybům své duše. 

Vaše duše po vás někdy žádá, abyste se vypořádali s negativitou, která přichází zvenčí i zevnitř. Možná ve vás stále dřímají stará břemena, skládající se z emocionální bolesti, nepochopení a zmatku, jež se podle záměru vaší duše měla v tomto životě dostat do popředí. Tato střetnutí mohou být v rozporu s vaší osobní touhou po světle a po produktivním, příjemném a radostném životě. Smysl setkávání s negativitou nemůže pozemská osobnost ani mysl pojmout, nebo se to tak alespoň zdá, neboť je takto obtížné tento smysl pochopit. Proto se od vás žádá, abyste se otevřeli hlubší úrovni odevzdání, a tím se s touto negativitou vyrovnali. Žádám vás, abyste tak učinili nyní. Povzbuzuji vás, abyste tuto negativitu vnímali, procítili z úrovně mého srdce, mého středu.

Vidím mnoho bolesti na Zemi a v ní přesto existuje část mého já, které se toto utrpení netýká. Je to část, která to pouze s laskavostí a hlubokým přijetím sleduje a která chápe, že za vším, co se odehrává, existuje logika. Aniž bych po vás žádala, abyste tuto logiku uchopili svou myslí, povzbuzuji vás, abyste pocítili energii mého srdečního centra. Vnímejte, že tato energie vytváří prostor také pro utrpení a vše, co je temné a zdá se nepochopitelné. Jsem s vámi hluboce spjata a nezavrhuji utrpení lidstva, zvířat, rostlin a hornin. Vše, co na Zemi žije, je citlivé na vibrace, na energii. Strach, nedůvěra, nenávist i osamělost jsou vibrace, které hluboce ovlivňují mě i vše živé, přesto je v mém nitru něco, co tyto vibrace přesahuje – jsem vaše matka.

Tím, že se spojíte s tou částí mého já, jež soucitně nahlíží na utrpení a zármutek, tuto část posilujete ve mně i v sobě. Začínáte pak doslova channelovat – stáváte se prostředníkem. Vaše srdce se otevírá ohromnému proudu soucitu, který ve vesmíru panuje. Nejen mému soucitu, ale také soucitu mnoha dalších bytostí. Když jste součástí tohoto soucitného proudu, zůstáváte s ním spojeni, neodvracíte se od toho, co na Zemi existuje: od světla a temnoty. Nesnažíte se utéct před tím, co tu je, a vaše srdce zůstává otevřené. To je váš nejhlubší a největší dar: zůstat zde, být přítomní, nesoudit a stále více otevírat a rozšiřovat své srdce, abyste dokázali pochopit, proč jiní lidé, stejně jako vy, děláte věci, které jdou proti životnímu proudu. Vědomí, které tohle dokáže pochopit a udržet si tohle chápání, dokáže bořit zábrany a odstraňovat překážky výhradně prostřednictvím soucitu, prostřednictvím hluboce prožívané empatie. Když tak činíte, jste silní, nenechte se mýlit, láska je mocná síla. Když jste otevření negativitě, bolesti a utrpení, neznamená to, že se v ní topíte. Právě síla lásky vám umožňuje udržet si odstup a povznést se nad utrpení, a přesto se křídla lásky vždy dotýkají Země a ostatních lidí.

Žádám vás, abyste se na Zemi stali anděly, vím, že jimi můžete být. Každá živá bytost na Zemi pracuje na tom, aby dokončila svůj vlastní tanec, který dokonale ladí s její jedinečnou povahou, a vy máte svůj vlastní tanec. Pro vás vždy existuje další krok, který vyhovuje vašemu životu a je v souladu s tím, kým nyní jste. Prociťte to na chvíli. Jste ochotni učinit tento krok, i když nevíte, co se po vás žádá? Jste připraveni učinit tento krok k otevření srdce a uzdravení staré bolesti? Nemusíte vědět, jak se to stane, nemusíte být schopni proniknout do hloubky své duše, abyste tento další krok učinili. Přichází skrze důvěru, cítíte, že je dobré to udělat. O tohle vás žádám, nežádám vás o záchranu světa, ale o to, abyste učinili tento jeden krok, svůj další krok. To je to, co přesně zapadá do rytmu a cesty vývoje Země jako celku, do celé této sféry bytí. Děláme to společně. Pokud každá jednotlivá bytost dokončí svůj tanec, pak to přináší celku ten největší dar.

Z tohoto důvodu je nesmírně důležité, abyste znali sami sebe. Ne abyste slepě hleděli na to, jací byste měli být nebo jací byste chtěli být, ale na to, kým skutečně jste, tady a teď – na to, co se děje ve vašem nitru, na emoce, které prožíváte nejčastěji: smutek, který máte, nebo vaše vroucí touhy, vize a krásné pocity. Pokud se s otevřeným srdcem a otevřenou myslí ponoříte hluboko do sebe, začínáte si uvědomovat tanec ve svém nitru, který jste nevytvořili vy, ale který pro vás vytvořila vaše duše. Pak budete lépe naladěni na svůj tanec, který nemusí být „dokonalý“. Jste tu, abyste se naučili, jak se na něj naladit, proto vše udržujte v jednoduchosti. Stačí, když poznáte signály ve svém těle, které přicházejí od vaší duše prostřednictvím myšlenek a pocitů. Tím, že tiše pozorujete, co se odehrává ve vašem nitru, myšlenkách a pocitech, pronikáte hlouběji do svého jádra a objevujete, co vám činí největší radost. Radost je jednoduchou odpovědí na spoustu otázek, které všichni máte. Když se potýkáte s nějakou otázkou, například: „Měl/a bych udělat to nebo ono, nebo se mám držet zpátky?“, zeptejte se raději sami sebe: „Přináší mi to radost, zvyšuje to ve mně radost?“

Přirozený tanec života se rodí z radosti. Vzpomeňte si na baletku. Zdrojem její vášně je koneckonců radost. Tančení ji poskytuje radost a uspokojení, naplňuje její duši. Musí se však také naučit překonávat bolest cvičením svalů a nácvikem těžkopádných pohybů – tréninkem svého těla. Bolest není v rozporu s její radostí. Je to něco, co je ochotna snést, protože se soustředí na svůj cíl – dokonale se vyjádřit prostřednictvím tance. Když zůstáváte v kontaktu s radostí, spojujete se se svou podstatou a důvodem všech druhů starostí ve svém životě. Začnete vnímat, zda je něco součástí vašeho cíle a stojí za to to dělat, i když vám to působí bolest. Nebo jestli se některým věcem raději vyhnete, protože nepřispívají k vašemu životnímu poslání. Odvažte se položit si otázku: „Dokážu žít pro radost? Může být radost mým průvodcem?“

Všechny vás ze svého srdce, z  duše, zdravím. Vážím si vás, ať už je vaše životní cesta jakákoli. Žádám vás, abyste mě vzali za ruku, abychom spolu mohli tančit. Uvnitř mě, ve vás a v celém životě existuje proud, který na Zemi spojuje vše. Vnímejte, jak otevřený tento proud je. Jste na Zemi vítání. Miluji Vás.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství