Menu

Pociťte přijetí Domova

Channeling Workshop – část I

Pociťte přijetí Domova (audio v originálním znění. Stojí za poslech, i když nerozumíte anglicky alespoň z mé zkušenosti je vnímání autentického zprostředkování poselství velmi silné)

Meditace 1 (audio meditace v originálním znění od Gerrita)

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, já jsem Jeshua. Jsem váš bratr. Přijměte mě ve svém středu. Jsem vaše rodina a chtěl bych, abyste mě vnímali jako svého bratra, jako lidskou bytost, která byla mezi vámi.

Jsem tak šťastný, že jsem tu dnes s vámi. Vidím vaši krásu a zář. Víte, skutečně vás nechci učit, říkat vám, jak jednat nebo čemu věřit. Více, než cokoli jiného, si přeji připomenout vám, kdo jste. Chci, abyste uznali svou vlastní velikost, a tak mi dovolte, abych se této velikosti ve vás dotknul. Představte si, že stojím před vámi a vy se mi díváte do očí. Cítíte naši jednotu? Jste pohnuti mou energií, protože ji znáte jako energii Domova. Moje poselství k vám je, že již můžete přijít Domů. Domov je tu pro vás a já jsem zde, abych vás Doma přivítal.

Představte si tedy, že jste Doma a můžete se už uvolnit. Můžete být zcela tím, kým jste. Nemusíte nic skrývat. Nemusíte skrývat své strachy, pochyby, úzkost, a co je důležitější, nemusíte skrývat svou velikost.

Cestovali jste celým vesmírem ? jste Věčné Bytosti. Jak je možné, že si o sobě myslíte tak málo? Zvláště v tomto čase na Zemi je ohromně důležité, abyste si vzpomněli na to, kdo jste. Jste připraveni pohnout se vpřed a propustit minulost. Ano, je pravda, že všichni uvnitř nesete hlubokou bolest a zranění z minulosti, ale často jste touto bolestí zaslepeni. Jste jí zhypnotizováni a často je tato bolest posilována ustrašenými přesvědčeními ve vašem prostředí a společnosti. Děje se pak to, že uvíznete v nízkých vibracích, zatímco ve svém srdci a duši vibrujete na vysoké úrovni. Bolí mě vidět, že se vám to děje, protože já jasně vidím vaši moudrost a vysokou vibraci. Přál bych si držet před vámi zrcadlo, protože celý váš život nejsou otázky zodpovídány nějakým věděním či autoritou mimo vás, ale vaší vlastní vrozenou moudrostí.

Když se lidé touží zprůchodnit (pozn. překladatele: zpřístupnit svou duši energiím z ?jiného světa?), to, co doopravdy ve svém srdci chtějí, je spojit se s energií Domova, spojit se se svým skutečným bytím. Touží po této energii a je přirozené tuto touhu mít. Není přirozené žít v napětí a ustrašeném stavu mysli, a tak vás silně vybízím k tomu, abyste následovali tuto touhu, která je uvnitř vás. To, co doopravdy chcete, je projevit na Zemi svou duši. Abyste zlepšili své schopnosti zprůchodnění, podívejte se na svůj každodenní život a pozorujte, kdy se cítíte uvolnění a jdete s proudem, kdy se cítíte pokojní a inspirovaní. V takových časech je pro duši a vaše průvodce jednodušší vás oslovit. Vaší výzvou je udržet tento proud tekoucí, udržet tento stav vysokých vibrací nedotčený, když jste v kontaktu s nižšími vibracemi jako je strach nebo hněv.

Někteří z vás cítí, že chtějí z tohoto světa nízkých vibrací vystoupit, protože pak by bylo mnohem jednodušší zůstat v mírumilovné vibraci, která je vám přirozenější. Chápu tuto touhu, kterou máte. Avšak proto, abyste se stali celistvými, si musíte uvědomit, že nízké vibrace, které vidíte ve světě, jsou stejně tak uvnitř vás ? vy máte také strach, hněv, smutek. Proto je pro vás, jako pro lidskou bytost, zde na Zemi skutečnou výzvou přijmout tyto nízké vibrace Světlem své duše. Útěk ze světa by byl útěkem od sebe sama a v tomto čase na Zemi je extrémně důležité, aby lidé, kteří zprůchodňují svou duši, zůstali zároveň velmi uzemněni a v tomto světě. Potřebujeme vás tu.

To krásné poselství, které pro vás dnes mám, je, že nyní je možné být na Zemi tím, kým skutečně jste. Nesete tolik úzkosti a špatných vzpomínek na opravdové vyjádření sebe sama na Zemi. Často jste cítili, že jste jiní. Cítili jste se ve společnosti jako cizinec nebo outsider. Když se však nyní podíváte na lidskou společnost na Zemi, probíhá zde krize. Při pohledu z energetické úrovně je na Zemi velká hustota, ve které jsou ustrašené vzorce. Ale v této husté vrstvě se nyní, tak říkajíc, otevírají mezery. Lidé se všeobecně otevírají něčemu jinému, vedení jiného druhu, protože si uvědomují, že už se nemohou držet jakékoli vnější jistoty. Lidstvo jako celek touží a potřebuje poskočit ve vědomí. Je důležité, že znáte své místo, své přirozené místo uvnitř tohoto pole energií.

Je pravda, že jste jiní. Ve svém srdci, tak říkajíc, nasloucháte jiné písni a můžete jí zůstat věrní. Nicméně vaše místo je ve světě. A to zejména tehdy, když přijímáte své nejnižší vibrace svým Světlem, díky kterému získáváte skutečné pochopení toho, čím druzí lidé prochází. To vám umožňuje pohlížet na druhé lidi se soucitem, i když se od vás velmi liší. Neznamená to, že s nimi musíte trpět. Můžete být obyvatelem Nové Země a přitom zůstávat přítomni uprostřed starých energií. Můžete zůstat věrní své vlastní nejvyšší vibraci, a přesto žít mezi vibracemi nižšími. To je známka skutečné vyspělosti jako duše: to, že uznáváte, kdo jste, to, že se necítíte zamítnutí společností, to, že chápete, že jste zde, abyste přinesli nový typ vědomí. A proto jste nyní na Zemi tolik vítáni.

Proto je mé poselství dnes večer dvojnásobné. Na jedné straně jsem plný štěstí a oslavujícího pocitu, protože vidím tak jasně vaši krásu a vidím to, že jste připraveni poskočit vpřed. Ale jelikož vás do jisté míry stále drží minulost a vy cítíte, že vás váš strach a pochyby zatěžují, chtěl bych k vám mluvit přímo. Je tak snadné být těmito nízkými vibracemi zatíženi, protože na Zemi je stále hodně hustoty. Já vás však chci doopravdy probudit, zvláště v těch chvílích, kdy se cítíte tak na dně. V těchto chvílích si vzpomeňte: vy jste připraveni, vy jste vyzrálí, vy jste celiství.

Skončím tím, že vás požádám, abyste se na sebe podívali mýma očima. Vidím vaši krásu a zároveň vaši zranitelnost. Vůbec nesoudím vaše nižší vibrace, vaše emoce strachu. Pociťte toto přijetí. Pociťte, že přijímám vás všechny, a pociťte přijetí Domova.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství