Menu

Vždy existuje volba

Země prostřednictvím Pamely

Drazí, drahé děti Země,

hovořím k vám z hloubky pod vašimi chodidly. Jsem hlas Země. Spočiňte ve mě a uvolněte se. Dovolte napětí odejít ze všech vašich svalů, které jsou tak těsné a napjaté. Zvláštní pozornost by měla být věnována svalům ve vašich ramenech a krku. Uvolněte je a přijměte, že chtějí být uvolněné a že k tomu potřebujete jen jít s přirozenou touhou těla být v klidu.

Vnímejte obličejové svaly kolem svých očí a úst a uvolněte napětí, které tu je. Pojďte se mnou a ponořte se hlouběji do svého těla. Vnímejte blahodárný proud klidu a jemnosti, který vychází z vašeho břicha. Nyní se ponořte ještě hlouběji do vaší kostrče, do vašich boků a stehen a uvědomte si svá kolena.

Zaměřte svou pozornost na kolena. Co tam cítíte? Často je v kolenech uloženo mnoho poznání. Vnímáte energetický proud ve svých kolenech? Možná je rozdíl mezi pravým a levým kolenem. Pohlédněte na ně se zájmem a respektem. Je snad jedno koleno chladnější než druhé? Potřebuje některé koleno více tepla? Předpokládejte, že toto koleno samo o sobě ví, co je pro něj dobré. Nemusíte vytvářet teplo, které potřebuje, ono již ve vašem těle existuje. Jednoduše mu dovolte proudit.

Vnímejte, co chlad ve vašich kolenech nebo jednom koleni představuje. Jaký druh energie tu je? Pokud je jedno koleno chladné, je tu jisté napětí, které brzdí přirozený proud tepla ve vašem těle, a to může mít dopad na vaše spodní nohy, na vaše chodidla, na vaše zakořenění obecně. Podívejte se na to, co vás tam eventuálně obtěžuje. Můžete tam vidět postavu, která představuje jistou emoci, a tak se podívejte blíž. Možná vidíte symbol toho, co vám tam překáží. Podívejte se na toto koleno klidným, neosobním způsobem.

To jste vy, vaše tělo, a tak nemějte strach učinit tento proces. Vězte, že přirozeně nesete mocnou léčivou energii, a tak, když jednoduše pozorujete část sebe sama, která se cítí uvězněná, potlačená nebo se cítí nehodná být zahrnutá, tato část se mění. S vaší pozorností a vesmírnou světelnou silou tuto část zahříváte. Taktéž prostřednictvím mě – Země, která žije ve vašem těle – je tu přirozený léčivý proud. Přístupné je tedy zlepšení a léčení od nás obou.

Stojíte na straně dobra, jste tedy silnější než zlo. Zlo je to, čemu dovolíte být bez světla, tepla, lásky a radosti. Zlo je často něco, co děláte sami sobě, neboť věříte, že si nezasloužíte dobro. Myslíte si, že byste měli „stát v chladu“, protože jste nehodni a nejste dost dobří, abyste byli zahrnuti. Jak jste k tomuto závěru dospěli? Tohle není závěr Země, ani vaše vesmírná duše o vás tento soud neučinila.

Jako lidská bytost stojíte mezi dvěma silami – mezi Zemí a svou duší – můžete však být pohřbeni pod negativními představami a soudy lidského světa, který vás obklopuje. Pakliže se kvůli těmto společenským soudům cítíte nedůležití, a proto se podceňujete, pak máte malou odolnost vůči proudu negativní energie. Prostupuje vás chlad a vy se cítíte ještě více nedůležití a bezmocní. Problém, pro nás, Zemi a Vesmírné síly, které vám chtějí pomáhat, je, že my vás nikdy nebudeme nutit, abyste k nám byli otevření. Jako lidská bytost máte svobodnou vůli, možnost volby a v tom leží zdroj veškerého růstu a evoluce: že si můžete vybrat.

Vždy stojíme vedle vás. Vaše duše nepřetržitě klepe na vaše dveře. Chce přijít k vám, nechce nic lepšího, než skrze vás proudit a v tom je zdroj radosti vaší duše. Moje energie je vám taktéž dostupná. Chci o vás pečovat, vidět vás růst a vzkvétat. To je to, co mě činí šťastnou a celistvou, v tom leží mé naplnění: dávat vám zde na Zemi kořeny, které tu jako andělé světla potřebujete. Nemůžeme však dělat nic, pakliže se zavřete před tím, co je vám dostupné – v tom leží vaše síla: ve vaší schopnosti zvolit si.

Tyto zdroje vám nejsou dostupné, když si je nezvolíte nebo když si myslíte, že nemáte na výběr, a to je největší problém, který v lidském bytí existuje. Mohli byste si myslet, že vaše duše, nebo vaše vyšší já, má nad vašim životem kontrolu, nebo když si myslíte více tradičnější cestou, že nad vašim životem má kontrolu Bůh, to však není tento případ. Vy máte na svůj život vliv! Jen vy se můžete rozhodnout, obrátit se jako duše ke své vlastní velikosti a k vyživující síle přírody kolem sebe. Máte nad sebou moc, vždy si můžete zvolit.

Vnímejte, jak jste nyní otevřeni světlu své duše a vyživujícím silám mě – Země. Nejdříve se zaměřte na mě. Běžte svou pozorností z vašich kolen dolů skrze lýtka do vašich chodidel a vnímejte energetická centra nebo čakry v obou chodidlech. Můžete si představit, že vidíte něco točícího se ve vašich chodidlech nebo možná vidíte barvu nebo tvar. Hluboce se ponořte do svých chodidel. Cítí se s vámi spojeny? Je snad jedno chodidlo pevněji zakořeněné než druhé? Zeptejte se svého chodidla: „Dovoluji si, aby mě Země nesla? Důvěřuji Zemi? Věřím, že existují síly Země, které mi chtějí přinášet neustálou podporu a vzít mě tam, kde potřebuji být?“

Abychom to zjednodušili, představte si, že v obou čakrách vašich chodidel jsou malé dveře, které se mohou celé otevřít nebo zavřít nebo něco mezi tím. Podívejte se na střed vašeho levého chodidla, abyste viděli, jak otevřené tyto dveře jsou a umožňují vstoupit vyživující energii Země, jak jste přístupní přijímat tuto energii. Nyní pohlédněte na střed pravého chodidla. I tam je otvor a vnímejte, jak otevřený je.

Tím, že na sebe tak pohlédnete s respektem a objevováním, něco uvnitř sebe měníte. Vybíráte si být vědomi toho, kým jste a kde stojíte. Vybíráte si světlo. Když se pohybujete uvnitř tohoto proudu temnoty, negativity, sebelítosti, hněvu nebo úzkosti, už nepohlížíte na sebe. Není tu vůči sobě žádný zájem, dokonce ani otevřenost, a jste poháněni se zavřenými okenicemi. Otevřít je znovu, znamená začít s láskou k sobě, s vyrovnanou, nezaujatou pozorností a propuštěním soudů.

Nakonec položte otázku oběma chodidlům: „Co mi v každodenním životě pomáhá nejvíc, abych vpustil/a více energie Země, více podpory, povzbuzení a bezpečí? V jakých situacích jsem vyživován/a zemskými silami nejvíc?“ Vnímejte hluboko uvnitř, že máte volbu, že uvnitř vás existuje možnost zvolit si pro sebe více světla a otevřenosti.

Pak běžte svou pozorností nahoru do centra vašeho srdce. Vystoupejte svým vědomím do této oblasti svého hrudníku a podívejte se na toto srdeční centrum, na srdeční čakru. Vnímejte, zda se objeví nějaký obraz tohoto centra: květina, tanečnice, dítě – cokoli to je – nechť se to zjeví. Dovolte symbolu zastupovat to, do jaké míry jste otevřeni milujícím energiím z vesmíru, své duše a průvodcům, všemu, co k vám od této dimenze přichází.

Můžete použít jednoduchou metodu, abyste zjistili, do jaké míry vás něco zastavuje tím, že si představíte ruku ve vaší srdeční čakře, která je otevřená, zavřená nebo něco mezi tím. Můžete vidět jednu nebo dvě ruce, ale všímejte si toho, jak se ruce jeví. V jednom extrému je sevřená pěst, která je obranná a nechce nebo nemůže přijímat, a v druhém extrému jsou ruce otevřené v naprostém souhlasu a vnímavosti. Vnímejte na chvíli napětí v obou vašich dlaních a zkuste je uvolnit, jak je to jen možné. Doslova vnímejte toto uvolnění až ke svým konečkům prstů.

Uvolněte všechno své přebytečné napětí a přijímejte! Dovolte energii své duše proudit skrze vás přirozenou cestou – bude sama proudit. Vnímejte mír a klid v této energii a s tímto uvolněním. Vnímejte, jak jste dotčeni seshora i zespoda poli energie, která je léčivá a je vaší přirozenou součástí. Můžete si zvolit naladit se na tyto energie zas a znovu. Umožněte oběma energiím pozemské i vesmírné, aby se setkaly a spojily. Patří k sobě, jsou to partneři. Dovolte jim setkat se ve vašem břiše.

Ve vašem každodenním životě se musíte vyrovnat s vlivy, které vás táhnou od vaší síly, svobody a volby. Proto vás žádáme, abyste se pravidelně stahovali od těchto vlivů a obnovili spojení se svou duší i Zemí – činit tak je velmi prospěšné. Nedistancujete se ze světa, když tak činíte, znovu se nabíjíte a stavíte se k novému světu. Tento nový svět leží mimo existující koncepty a způsoby myšlení. Můžete však tak činit. Máte sílu a sebeurčení, které jsou potřebné, abyste pokračovali na nové cestě, a já bych vám ráda tento fakt vštípila.

Nechceme pro vás nic jiného, než abyste kvetli, buďte nám tedy otevření, silám kolem sebe, své duši a Zemi. Je v nás síla a vědění, které nemůže být demonstrováno světskou, racionální cestou nahlížení na věci. Důkazem existence těchto sil je, že je můžete cítit uvnitř sebe a naladit se na ně, žít s nimi v souladu. Když tak činíte, je to důkaz, že jsou skutečné a účinné. Vyberte si a staňte se člověkem, kterého nesou síly Nebe a Země, a vyberte si novou cestu, sebevědomou cestu pro lidstvo.

Děkuji, že jste dnes přišli.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství