Menu

Nechť je radost vaším vodítkem

Mary skrze Pamelu Kribbe
červen 2008

Drazí přátelé,

Jsem Mary a představuji ženský aspekt Kristovského bytí. Všechny vás dnes zdravím, ráda bych, abyste sdíleli radost a mír, které jsou vám přístupné a patří k samotné podstatě toho, kým jste. Nejste zde, abyste trpěli, bojovali a pouze přežívali. Na Zemi jste proto, abyste zažívali radost, byli tím, kým jste a zažívali tento zázrak. Jste krásní takoví, jací jste. Nic není třeba měnit či zdokonalovat. Vše je správně. Dovolte, aby to vámi prošlo.

Podstatou tvoření je radost. Bůh vás nestvořil k vážnému a těžkému účelu. Stvořil vás z radosti a chuti po zkoumání. Chtěl skrze vás odhalit život. Vy všichni jste vyjádřením Božské lásky a tvořivé radosti a proto je můžete prožívat v každém okamžiku svého života. Pozývám vás, abyste se znovu spojili s tímto původním proudem energie, Božskou radostí z tvoření, která protéká skrze každého z vás.

Máte sklon činit život příliš vážným a obtížným.

Představte si, že tu nejste proto, abyste dosahovali cíle, ale proto, abyste jednoduše byli sami sebou, včetně částí, které pociťujete jako temné, nejisté či uváznuté. Ano, tyto části jsou také vítány, jsou součástí této zkušenosti, úplné zkušenosti duality ve všech jejích aspektech. Věřte, že směřují k něčemu krásnému, něčemu magickému, k novému světu. Stále se pohybujete a transformujete. Neexistuje žádný pevný cíl, žádné pevné určení. Neustále jste ne cestě. Těšte se nyní z této cesty, užívejte si aktuální změny v životě a to těžké břemeno vám bude odňato.

Žádám vás, abyste se mnou šli zpět v čase do chvíle, než jste se narodili na Zemi v tomto těle. Nepochybujte, zda je to možné, jen cestuje ve své představivosti. Nezáleží na tom, jestli si myslíte, že si to všechno utvoříte. Věřte sami sobě a umožněte si pocítit, jak jste kdysi byli osvobozeni od těla. Byli jste nezávislí na fyzické formě, cítili jste se neomezení a vše bylo možné. Život byl magický. Z této dimenze ohromné svobody jste pocítili tah, který přicházel ze Země. Vaše pozornost byla přitahována ze všech míst k této malé planetě s tak velkolepými potenciály; potenciály světla i temnoty, lásky i strachu. Cítili jste se taženi. Zajímali jste se o povahu této reality a cítili jste, že s ní máte něco do činění. Cítili jste, že je tam něco, co chcete zakusit.

Rozhodli jste se ponořit a inkarnovat na Zemi jako svobodný duch. Pociťte, jak i dnes, po tolika prožitích na Zemi, existuje stále původní pocit zájmu, úžasu a přitažlivosti, který jste kdysi měli. Pociťte, jak neobyčejné je, že tu nyní jste, že se vaše vědomí samo zúžilo, aby se vešlo do pozemského těla, vnímalo realitu skrze fyzické smysly jako oko, ucho a dotek. Tento konkrétní způsob vnímání reality není tím přirozeným; vaše původní vnímání je mnohem širší a méně omezené. Přesto jste si vybrali toto omezení, neboť se tu pro vás nacházelo něco neuvěřitelně cenného.

Jste tady na Zemi, abyste vyjádřili svobodu a kouzlo spirituálních říší, z kterých pocházíte. Jste tu proto, abyste je vnesli do formy a hmoty a umožnili je zažívat sobě i ostatním. Ano, jste nositelé světla, kde světlo symbolizuje svobodu, lehkost a radost. A byli jste na Zemi již dříve se stejnou touhou a podnětem roznítit tu světlo tvořivosti a šířit radost a vhled. Dovolte si to opět pocítit. Poznejte, kým jste. Nemusíte být někým mimořádným a nemusíte dělat něco speciálního, nemusíte dosahovat ničeho, jen si vzpomeňte na to, kým jste a dovolte radosti, aby vás znovu naplnila. To je vaše práce: vrátit se k původnímu stavu zázraku a radosti uprostřed energií, které zdánlivě směřují zcela jiným směrem.

Byli jste pod tlakem. Realita Země, způsob lidského myšlení, přesvědčení společnosti na vás mohou mít velice silný vliv a na okamžik vás ponořit do zapomnění. Pamatujte, jste božství v těle. Právě skrze vás prochází světlo, skrze vaše ruce, skrze vaše oči, pociťte to. Nikdy vás neopustilo, ale vám všem bylo v jistém bodě vašeho života řečeno, že toto světlo nemůže svobodně a otevřeně protékat. Věříte, že ho máte skrývat a držet ho uvnitř, neboť se bojíte být ?jiní?. Omezení toho, že musíte být normální, uzamčení v tom, co si o vás mohou myslet druzí lidé, to je pravděpodobně tím nejhorším vězením na Zemi. Omezení není v tom, že jste ve fyzickém těle. Skutečné omezení pochází z toho, že dovolíte mnoha těžkým, ustrašeným přesvědčením společnosti, aby zmenšovaly vaše božské vyzařování.

Mým přáním je ukázat vám cestu ven a klíčem je: odvážit se znovu přijímat radost ve svém životě. Pociťte, že je to vaše přirozené právo! Je to jednoduše to, čím jste. Jste projevenou radostí Boha. A tak nemusíte v pozemském smyslu slova čehokoli dosahovat. Musíte být jen za jedno s tím, kým jste. Musíte cítit, že jste skvělí takoví, jací jste nyní. Není nic, v čem byste zklamali, nic nechybí. Přijměte totalitu toho, kým jste nyní. Přijměte vaše strachy, emocionální bloky spolu s hlubokým pocitem zázraku a životní síly v hloubi vaší bytosti. Skrze vás protéká sám život a přeje si vám předat své mnohé zázračné dary. Podnikli jste cestu inkarnace v tomhle těle, v této společnosti, v této hmotné dimenzi. To stačí. Tím jste již ukázali obrovskou odvahu a víru. Nyní věřte tomu, že můžete přijmout vše, co ve svém životě potřebujete. Pociťte v tomto okamžiku čistou radost z bytí. Spočiňte v ní.

Představte si, že od nynějška ?nemusíte dělat? ve svém životě nic. Pokud byste si skutečně dopřáli tuto svobodu, váš život by trvale plynul hladce a snadno. Chápu, že je to natolik v rozporu s tím, co vám říkali vaši rodiče, učitelé, zaměstnavatelé, atd. Společnost vám předává pojetí, že musíte tvrdě a pilně pracovat, abyste rozvinuli nezbytné dovednosti a schopnosti, abyste zvládali realitu. Říká vám, abyste zůstali maličcí a zaměřili se spíš na to, co je možné místo toho, o čem sníte či v co doufáte. Nejen společnost vám tohle říká, dokonce i spousta spirituálních učitelů má spíše vážný a disciplinární názor na to, jak dosáhnout osvícení.

Představte si, že propouštíte samotnou myšlenku cílů a úspěchů. Představte si, jak sami sobě říkáte: Já jsem, jaký/á jsem a Já jsem naprosto dobrý/á, jaký/á jsem. Jaké osvobození! Když si umožníte v tomto spočinout, věci ve vašem životě začnou proudit a vy uvidíte, že se stane přesný opak toho, co vám společnost říká, že máte očekávat. Věci se začnou dít ve váš prospěch, bez toho aniž byste pro mě museli tvrdě pracovat. Když dokážete být za jedno sami se sebou a přijmete věci takové, jaké jsou, pozvete proud míru, který vám přinese do života zázraky. Tím, že sami sebe přijímáte takové, jací jste, říkáte ?ano? životu, bytí na Zemi a umožníte sami sobě přijmout cokoli, co chcete jednoduše tak, že jste tím, kým jste, nezničitelnou částí Boha, schraňovanou a bezpodmínečně milovanou.

Pakliže naleznete tento mír ve svém srdci a propustíte napětí a nervózní očekávání, dovolíte tak kouzlu života, aby se o vás postaralo. Obklopíte se jeho proudem a rytmem. Říkám vám, abyste našli naplnění ve svém životě, začněte hledat správnou práci, správný vztah nebo správný domov, ve kterém budete žít, začněte tím, že si dovolíte znovu prožívat radost. Je to prostá radost z bytí, radost z bytí sám sebou. Spiritualita je o jednoduchosti a lehkosti. Je o tom, že se cítíte jako dítě, není o přemýšlení o zítřku, ale jen o užívání si přítomnosti a dělání toho, v čem je vám dobře.

Vím, že věříte, že pro dospělé to již není možné. To je taková tragédie. V tom, že jste se cítili zavázáni vzdát se té nejspontánnější a bezstarostné části vás samých je takový smutek. Natáhněte ruku k dítěti uvnitř, které tuto spontaneitu pro vás schraňovalo. Hluboko uvnitř je stále přítomna, dítě, které si chce hrát a užívat si, dítě, které chce prozkoumávat život a věří, že vše bude dobré. Toto dítě ví, že je Země místem k vašemu vyjádření. Pociťte to a nechejte ho znovu mluvit. Možná vám chce právě teď předat zprávu. Pokud ještě nic necítíte, je to také v pořádku. To, na čem záleží, je, že jste ochotni toto dítě oslovit, že říkáte ano původnímu proudu spontaneity uvnitř, své inspiraci duše. Jste naplněni až po okraj názory, že to není možné či žádoucí, že byste se měli obrátit spíše ven než dovnitř proto, abyste nalezli ve svém životě vedení. Tak tomu však není. Život by se měl žít podle jiných principů.

Skutečná kreativní síla, skutečné projevení pozitivních výtvorů v životě vždy přichází ze stavu jednoduchosti a lehkosti. Je to právě tehdy, kdy se cítíte naprosto uvolnění a božsky bezstarostní, nenutíte se do dělání věcí či do toho, čímkoli být, a tak přitahujete nejpozitivnější změny do svého života. Kdybyste jednoduše ochraňovali své sny a touhy a pak je propustili a nechali věci jít svým směrem, vaše víra je přitáhne k vám. Nebudete čekat, až se stanou, protože budete tolik zaneprázdněni těšením se z přítomnosti. Život je nádherně prostý.

Jsme s vámi a velmi dobře chápeme, čím procházíte. Žádáme vás, abyste důvěřovali tomuto poselství a měli víru v laskavost života a radost, která prochází skrze každou žijící bytost. Podívejte se na přírodu. Zvířata, stromy a květiny jsou všechny neodmyslitelně zaměřené na vyjadřování krásy a harmonie. Nepochybují o sobě. Cení si sami sebe dokonale přirozenou a mírumilovnou cestou. Spojte se s touto přirozenou energií a vězte, že jste vedeni v rámci stejné sítě života. Jste v bezpečí. Bůh je zde s vámi a nikdy vás neopustí. Odvažte se svěřit kouzlu života, jímž není nic jiného než božský proud vaší vlastní duše a RADUJTE se!

? Pamela Kribbe 2008
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství