Menu

Dovolte svému světlu zářit

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí, já jsem Jeshua. Jsem mezi vámi a spojuji se s vašimi srdci.

Jste mi drazí; pociťte mou lásku a vroucnost. Vy všichni potřebujete srdečnost; chyběla vám v životech vřelost a láska. Na Zemi jste přišli se vzpomínkou, vnitřním věděním, co láska je. Znali jste neomezenou, čistou lásku, nikoli závislou a majetnickou lásku, která na Zemi převládá. Znali jste svobodnou, otevřenou lásku, která dává druhému člověku prostor být tím, kým je, a stejně tak dává prostor vám být tím, kým jste. V takovém svobodném místě se můžete cítit bezpečně a bez obav, ukotveni ve svém vlastním bytí.

Přišli jste sem, abyste tento druh lásky přinesli na Zem. Jste pracovníci světla, nositelé nového vědomí. Abyste tu však toto světlo a lásku šířili, je nezbytné, abyste si je nejdříve zcela připomenuli. Pravý význam lásky je: svoboda v bezpečí. K tomu dochází, když je vám dovoleno plně se rozvinout – zářivě a silně – zároveň však i velmi jemně a s něhou. To je vaše opravdová přirozenost; to je to, kým jste. Jste andělem, který sem přišel, aby zasadil semínka světla – vzpomeňte si na to.

Tady je to však nesmírně obtížné, protože když jste se narodili jako dítě, vstoupili jste do zapomnění a ztratili vzpomínky na svůj původ. Přijali jste všechny těžké lidské energie – strach, smutek, bolest –, které ovládají lidskou atmosféru na Zemi, a vstřebali jste je. Často se v první polovině svého života v těchto energiích ztrácíte, protože se s nimi identifikujete. Nejste schopni rozlišit mezi tím, co jste vstřebali, a tím, kdo skutečně jste, a tak ztrácíte mistrovství nad životem.

Na té nejhlubší úrovni však víte, že jste tuto oběť učinili proto, abyste nakonec zevnitř transformovali těžké lidské energie na Zemi; abyste zažehli světlo zevnitř. To je smysl vašeho skoku do inkarnace na Zemi. Došli jste už tak daleko, že jste se začali vnitřně probouzet. Postupně se rozpomínáte na to, kdo jste: na lehkost a svobodu, na pružnost své pravé přirozenosti.

Právě nyní, v tuto chvíli, dovolte, aby se tyto pocity probudily, a to zcela záměrně, ve všech buňkách vašeho těla. Vaše tělo je vědomým bytím, ne jen kus hmoty. Žije z toho, co je uvnitř vás a vaše vědomí je nejvyšší autoritou. To, co nakonec určuje stav vašeho těla, nejsou hmotné podněty. Nakonec jste to vy, kdo určuje tento stav svými vlastními rozhodnutími prostřednictvím svého vědomí.

Nyní jste si svého světla, svého původu, svého andělského bytí vědomi. Propusťte područí lidské atmosféry Země, aby na vás co nejméně působili lidské energie zoufalství, bolesti a utrpení. Jste naplněni světlem, proudí ve vás a kolem vás, jste to vy! Světlo nepřichází shůry nebo zvenčí, přichází zevnitř. Vy svoláváte svou duši a vítáte ji na Zemi.

Nyní si představte barvu své duše a nechte ji proudit svou aurou od hlavy až k patě. Přivítejte svou duši a vězte, že jste nezávislí na těžkých a rušivých vlivech v lidské atmosféře. Najděte toto původní jádro tak, že se vydáte do svého srdce. Vnímejte, jak se zde nachází krystalický zdroj světla. A v tomto krystalu, v tomto zdroji, je vědění, vnitřní pocit, který vám nabízí vše, co potřebujete. Vnímejte jasnost, jednoduchost a lásku v energii tohoto krystalu a vězte, že jste svobodní.

Nyní pohlédněte na situaci z vašeho každodenního života, která ve vás vyvolává pocit tíhy a rozrušení. Představte si, jak světlo ve vašem srdci proudí směrem k této tíze a obklopuje tuto situaci vašim vnitřním světlem, světlem vaší duše. Pak se podívejte na svou reakci na tuto situaci: ať už ji necháte být nebo se ji snažíte transformovat; ať se k ní přiblížíte nebo se od ní vzdálíte. Ciťte se svobodní a nespoutaní učinit cokoli, co cítíte, že je správné. Při svých rozhodnutích nejste na ničem a na nikom závislí. Vaše božské jádro je věčné, moudré a nesmírně silné. Dovolte svému světlu svobodně zářit – nebojte se.

Tohle světlo je to, co je na Zemi potřeba. Je tu spousta bolesti a utrpení a vy jste toho byli součástí. Víte, jaké to je trpět bolestí, být zaslepení iluzí strachu a bezmoci. Tato zkušenost vám poskytla hlubokou lidskost a je součástí vaší cesty k plnému vědomí. Přijměte tuto zkušenost, ale vystupte z ní a osvoboďte se od ní. Připomeňte si, kdo jste – jste učitelé! Zasadíte semínka vědomí a můžete při tom zažívat radost a propustit utrpení.

Moc vám všem děkuji za pozornost. Všechny vás miluji.

Jeshua

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství