Menu

Prostota života

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Jeshua. S obrovskou radostí v srdci jsem zde, abych se s vámi spojil. Hluboce vás miluji a jsem s vámi spojen jako bratr. Byl jsem člověkem jako jste vy. Znám všechny zápasy, kterými jako lidská bytost procházíte. Znám je zevnitř, nebyl jsem svatý. Byl jsem člověkem a měl jsem propojení se světlem, stejně tak jsem však ve svém životě zažíval bolest a pochyby, a proto se s vámi mohu spojit tak hluboce. Jsme jedním.

Kristovská energie není moje. Já jsem byl jejím poslem, byl jsem představitelem této energie. Přišel jsem zde na Zemi, abych vám všem připomněl světlo uvnitř. Toto světlo je univerzální, sdílíme ho. A jakmile toto světlo cítíte, tuto energii Krista uvnitř, vše je najednou velmi snadné. Dokážete nyní cítit prostotu toho, kým jsem? Přijímám vás takové, jací jste. Vidím, jak mnozí z vás ve svém životě bojujete, v tolika z vás je napětí. Tolik trpíte. Dnes bych si přál připomenout vám prostotu života. Kdysi jste tuto prostotu znali zevnitř. To bylo tehdy, když jste byli děti. Dítě nepřemýšlí o zítřku či včerejšku, je zde v přítomnosti. Děti mají se svou božskostí, se svým světlem snadné spojení. Nepochybují, že jsou dobré takové, jaké jsou.

Nyní, když o tom hovořím, cestujte svým vědomím do svého těla. Jděte ke svému srdci a do svého břicha. Tam naleznete vnitřní dítě. Vzpomeňte si na toto místo uvnitř, kde se můžete těšit z okamžiku.

Dítě je schopné přijímat, v dítěti není žádný soud, bere život takový, jaký je. Pociťte tuto energii uvnitř svého břicha. Odvažte se znovu otevřít životu. Když jste byli děti, odvážili jste se mít velké sny. Právě teď potřebujeme, abychom na Zemi měli velké sny. Časy se mění a víc lidí si začíná uvědomovat, že něco potřebuje změnu. Svět můžeme změnit jen tehdy, když lidé poznají, jak se vrátit ke svému vnitřnímu dítěti: ke zdroji bezpodmínečné lásky a radosti.

Jaké jsou vaše sny? Jaké byly vaše sny, když jste byli dítětem? Vzpomenete si jen na ten pocit? Nyní pozorujte dítě před vámi, dítě, kterým jste byli. Ona nebo on nese květinu, květina pochází ze srdce tohoto dítěte. Dokážete cítit, co má toto dítě nabídnout světu? Je to tak mimořádná a jedinečná energie. Dokážete obdivovat nevinnost a odvahu tohoto dítěte? Přišlo na Zemi, na místo plné nebezpečí a strachu, nesouc tuto jemnou květinu s nadšením ve svém srdci, aby se o ní podělilo se světem. Pohlaďte toto dítě uvnitř. Jak vypadá v této chvíli vašeho života tato květina? Kvete, je zdravá? Anebo postrádá správnou výživu? Cítíte kolem ní napětí, strach, hořkost? Nyní si představte, že k této květině natahujete ruce a pravíte jí: ?Jsi tak krásná, tak drahocenná. Zůstanu ti věrný.?

Květina je zprávou vaší duše. Obsahuje energii, kterou si vaše duše přeje v tomto životě na Zemi projevit. Pozorujte tuto krásnou květinu a všimněte si, jestli je ohledně vašeho osudu ve vás bolest, překážka nebo strach. Pohleďte na tyto emoce se soucitem. Jste velmi odvážní už jen tím, že tu na Zemi jste. Jste nyní tu, abyste přinesli změnu, abyste na Zemi přinesli světlo, a také proto, abyste zažívali v životě radost. Vzpomeňte si na prostou radost být dítětem, žít spontánně v souladu se svou přirozeností. Přinášení světla Zemi vás nemá deptat. I vy jste dítětem Země. Matka Země touží poskytnout vám vše, co potřebujete.

Když jsem byl na Zemi, měl jsem poslání. Přišel jsem zasít semínka nového vědomí. Vy máte v podstatě stejné poslání, jakým bylo to mé. Právě teď můžete být z tohoto světa smutní. Vaše poslání závisí také na vaší schopnosti zažívat radost a přijímat jako dítě. Když se cítíte smutní a deprimovaní, pamatujte na spojení s vnitřním dítětem ve vašem břiše. Na chvíli se radujte a berte věci s lehkostí. Nezáleží na tom, jak se cítíte, toto dítě nese vaši životní energii, vaši spontánnost stále.

Dívejte se na sebe jako na krásného anděla světla. Na klíně je vaše vnitřní dítě. Společně na Zemi vytváříte svou cestu. Dítě představuje vaši pozemskou část. Jako kosmická bytost, která přebírá lidskou formu, musíte s emocemi dítěte pracovat. Kdykoli se dítě cítí smutné, rozzlobené nebo vystrašené, musíte tyto zprávy brát vážně. Jako anděl můžete o toto dítě pečovat. Toto dítě drží klíč k ráji na Zemi. Pečujte o ni/o něj s něhou a při jednání s jinými lidmi vždy pamatujte, že i uvnitř nich je malé dítě.

? Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství