Menu

Nová Éra započala

Jeshua prostřednictvím Pamely

Původní překlad Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé,

Nová Éra započala. Já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi v radosti a pravím vám: jsme tam, Nová Éra započala! Ve vás a kolem vás se rozvíjí nový svět. Již to začalo, vzniká nová Země. Jak můžete vidět, to staré, realita staré Země, se rozpadá a hroutí se. Můžete to vidět každý den ve zprávách, v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také na malých cestách lidí kolem sebe, kteří prochází krizí. Dostihlo je osobní neštěstí, finanční, vztahové záležitosti nebo otázky zdraví, zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou mimo ně. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory, jako varování, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat, co zde skutečně existuje. Co tam najdete a co vás skutečně ukotví v sobě sama a jak pevní jste? Jaká záruka, jež patří výhradně vám, má být nalezena a je nezávislá na tom, co se vám stane z vnějšího světa? Nacházíte uvnitř pevný základ nebo se vám zdá, že padáte do bezedné hloubky nejistoty, strachu a zoufalství? To je to, co krize, skutečná krize, někomu způsobuje. Jste zbaveni všech jistot a vše je ve vašem životě ohroženo. To je to, co vývoj vědomí v této éře provádí s lidmi, jak na makro úrovni, v globální politice, ekonomice a kultuře, tak na mikro úrovni jednotlivců a vás samých. Všichni to zažíváte a někteří stále prožíváte to, jak se ve vašem životě vše posouvá. Toto je éra intenzivní změny a v tom je příchod nového ? již viditelného.

Zdravím vás všechny zevnitř této novosti, kterou ve vás vidím se rodit. Právě tuto vaši část kontaktuji, ne tu, která je stále uvíznutá ve starých straších, pochybnostech a nejistotě ? dávám energii této nové části. Zaměřuji tam svou pozornost, své pozorování a tím způsobuji její vzkvétání. Pociťte moji energii a mou přítomnost. Pociťte můj pohled na vás, soustředěný na nejjasnější, nejoptimističtější, nejnadějnější, nejmocnější a nejkrásnější část vás a pociťte, jak se rozjasňuje. Vnímejte, jak již skutečně víte vše, a pociťte, že jste tam, protože vy tam jste! Stojíte tam a uvnitř vaší pozemské bytosti nesete Světlo své duše. Pociťte to ve svém srdci, své Hvězdné Světlo máte zakotveno zde na Zemi. Vaše touha po vnitřním osvobození a uvědomění se nyní přeměňuje do Nového Začátku, dovolte ji, ať vás nese životem ? věřte v život.

Nemusíte tak činit sami, my všichni tu jsme společně. Pociťte sílu naší společné energie: není to síla, která podniká akci, ani síla, která je stále zaneprázdněná. Je to spíše jako úrodná půda, která vás podporuje a vyživuje tiše a bez námahy. To je ten pocit vytvořený přítomností stejně smýšlejících osob. Pociťte tyto podobné duše kolem vás a stejně tak ty z rozšířenější rodiny. Jsou jistě bohatě zastoupené v Nizozemí. Už nejste samotářem, který stojí proti zavedenému pořádku nebo který se odvrací, protože nezapadá. Již nejste tímto osamělým šampiónem.

Právě teď je éra změn, zavedený pořádek je u konce. Už neexistují žádné staré jistoty, v srdcích lidí je dychtící prázdnota. Věci, které se vždy zdály tak jisté a které byly mentálně vynucovány či manipulovány, nyní proklouzávají jako písek skrze vaše prsty. Tato éra vyžaduje hlubší propouštění starého a opravdový nový základ pod vašima nohama. Už jste na této cestě nějakou dobu, což je důvod, proč jste těmi, kdo mohou být příkladem pro ostatní. Činíte tak znovu nikoli akcí, ve spěchu a shonu, ale prostřednictvím radosti z bytí tím, kým jste. Teď můžete skutečně odpočívat, jsme tam! Nová Éra pomalu roste a vzkvétá.

Energie Nové Země ležela v nečinnosti nejdříve na okrajích této reality a poté na jejích prasklinách a puklinách a nedařilo se jí nikdy dostat ven. A tak jste jako Pracovníci Světla často cítili, zvláště v předchozích životech, že se musíte skrývat v zákoutích a skulinách a nemůžete vylézt, anebo vám to není dovoleno. Nyní struktury kolabují a Světlo z těchto úzkých koutů vychází na svobodu.

Můžete se ukázat, jste vítáni, nyní je vaše energie více než vítaná. Ačkoli se můžete cítit trapně a můžete si lámat hlavu nad tím, jestli je to skutečně možné, žádám vás, abyste byli velkorysí k tomu, co jste díky své vnitřní práci získali: k moudrosti, kterou jste shromáždili, a k tichu a soucitu ve svém srdci. Nechejte ji prosvítat k ostatním a už více ji neskrývejte ? nechte Světlo proudit. Ciťte se na této Zemi doma. Je to vaše planeta a stejně tak vaše Domovina. Přesto vidím, jak všichni bojujete s pochybami a nejistotou: ?Jsme tu vítaní? Bude mít společnost prospěch z poselství, které přinášíme?? Odpovědí je: Ano! Nemusíte však přemýšlet v měřítku sociálních struktur či hnutí ? klidně, ať je to malé. Ve vašem osobním životě je mnoho cest, ve kterých může vaše Světlo proudit jasněji.

Pohleďte nyní na to, jak žijete ve svém každodenním prostředí, a podívejte se, jak zde vaše energie proudí. Vezměte si jednu konkrétní situaci a dovolte jí, aby se spontánně objevila. Možná má něco společného s vaší rodinou, partnerem nebo něčím v oblasti práce. Umožňujete druhým, aby vás viděli takové, jací ve skutečnosti jste? Odvážíte si ukázat svou pravou tvář, své vědění, moudrost nebo velikost? Anebo se držíte zpátky ze strachu a staré hanby všech těch dob a životů, kdy jste se museli skrývat ve stínech? Nyní je na čase, abyste si zvykli na tento zvrat.

Někteří z vás stále před sebou projektujete vizi Nové Země: že stále přichází a leží v budoucnosti ? ne teď, ale jednoho dne. Já vám však pravím: je to teď! Éra je zralá a změna se odehrává právě nyní, uprostřed chaosu. Právě nyní se otevírají srdce lidí. Přijměte své právoplatné místo a neváhejte. A jak to uděláte? Jak nyní uchopíte své místo ve světě? Jak mluvit, jak jednat, jak žít z duše, z nejhlubšího jádra? Charakteristické pro život v Nové Éře, Nové Zemi, je, že zde vždy existuje spojení s vaší duší a že se pohybujete s proudem tohoto pramene. Následujte své srdce, protože tam leží hlavní klíč. A pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem, buďte však pevní: ?Ten už není mou součástí, je to stanice, kterou jsem již prošel/a, má cesta nyní vede skrz Bránu.?

Buďte si vědomi toho, co vás vyživuje a co vám dává energii Nové Země. Hledejte tato místa, situace nebo lidi, kteří vás přivádí zpět do svého středu a kteří vám pomáhají uvědomit si, kdo jste a osvobodit se ze starého. Nyní se tak může dít, protože jste si sami ujasnili cestu. Apeluji na vás: věřte si! Stále často se činíte ve svých myšlenkách menšími: ?Ne, to nedokážu, protože jsem ještě nedokončil to nebo tamto a musím propustit x nebo y, zvláště všechny mé strachy a pochyby.? A v jistém smyslu je to pravda, ale čemu dáváte svoji pozornost ? temnotě? Dívám se na zlato ve vás: na záři nové éry a vyzývám vás, abyste tak činili taktéž a byli překvapeni a ohromeni celou tou krásou, která je ve vás přítomna a chce zářit. Vidět v sobě Světlo není záležitostí ega nebo falešné pýchy ? je to Světlo Boží. Konečně přijměte, že tento Bůh není něco mimo vás, ale že je to síla, která skrze vás proudí ? je nevyčerpatelná, jiskřící a tvůrčí. Přivítejte v sobě tuto velkolepou a nádhernou zář!

Samozřejmě, že můžete chápat příčiny toho, když je vaše lidské já občas zdoláno strachy a pochybami a ustaranými myšlenkami, ale už se jimi nenechávejte porazit. Pociťte svou vlastní důstojnost ? pociťte, že tato důstojnost má právo existovat ? a zacházejte se starým, jak u sebe, tak u druhých, soucitně. Nenechejte se již více starým zmást, jste za ním.

Tohle je mé dnešní poselství, které velmi jednoduše oznamuje: vy jste tam ? my jsme tam ? Nová Éra započala! Dovolte jí, aby tancovala všemi vašimi buňkami a dovolte jí proudit ven. Už nereagujte nevyváženým dáváním, potřebou bojovat nebo vytvářet na sebe tlak. Buďte spontánní: přirození jako paprsky sálající ze Slunce, přirození jako květina vystavující na jaře svou krásu. Nechejte vaše Pravé Já, aby proudilo s tím, co inspiruje vaše srdce, a nenechte se oklamat svou myslí, jež vyvolává námitky. Samozřejmě buďte laskaví k intelektu, k pochybám, ale dělejte si z nich legraci. Pokračujte na tomto radostném proudu Nové Éry, neboť na vás všechny čeká. Prostřednictvím vás přijde věhlas nové Země.

Jeshua

? Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství