Menu

Nová Éra započala

Jeshua prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Nová Éra započala. Já jsem Jeshua. Jsem tu s vámi v radosti a pravím vám: jsme tam, Nová Éra započala! Ve vás a kolem vás se rozvíjí nový svět. Již to začalo, objevuje se nová Země. Jak můžete vidět, stará realita, realita staré Země, se rozpadá a hroutí. Můžete to vidět každý den ve zprávách a v událostech, ke kterým dochází na globální úrovni a také v malém u lidí kolem vás, kteří procházejí krizí. Jsou lapeni v osobních neštěstích, finančních záležitostech, ve vztazích nebo v oblasti zdraví zdánlivě kvůli okolnostem, které jsou nad nimi. Všechny tyto události fungují jako katalyzátory, jako probuzení, které vás nutí jít velmi hluboko dovnitř a začít hledat, co tam opravdu je. Co tam najdete a co vás skutečně ukotví v sobě sama? Jak pevní jste? Jaká jistota, jež patří výhradně vám, má být nalezena a je nezávislá na tom, co se vám přihodí z vnějšího světa? Nacházíte uvnitř pevný základ nebo se vám zdá, že padáte do bezedné hloubky nejistoty, strachu a zoufalství? Tohle s někým dělá krize, skutečná krize. Jste zbaveni všech jistot a ve vašem životě je vše ohroženo. To je to, co vývoj vědomí v této éře provádí s lidmi, jak na makro úrovni, v globální politice, ekonomice a kultuře, tak na mikro úrovni v jednotlivcích a uvnitř vás samých. Všichni to zažíváte a někteří stále prožíváte, jak se ve vašem životě vše mění. Toto je éra intenzivních změn a v ní je příchod nového — již viditelného.

Zdravím vás všechny zevnitř této novosti, kterou vidím, jak se rodí uvnitř vás. Kontaktuji právě tuto vaši část, ne tu, která je stále uvízlá ve starých obavách, pochybnostech a nejistotě — dávám energii této nové části. Zaměřuji svou pozornost, své pozorování právě tam a tím způsobuji její rozkvět. Pociťte moji energii a mou přítomnost. Pociťte můj pohled na vás, soustředěný na nejjasnější, nejoptimističtější, nejnadějnější, nejmocnější a nejkrásnější část vás a pociťte, jak se rozjasňuje. Pociťte, jak už vlastně všechno víte, a vnímejte, jak tam jste, protože vy tam už jste! Stojíte tam a uvnitř vaší pozemské bytosti nesete Světlo své duše. Pociťte to ve svém srdci, své Hvězdné Světlo máte zakotveno zde na Zemi. Vaše touha po vnitřním osvobození a uvědomění se nyní promítá do Nového Začátku, dovolte ji, ať vás nese životem — věřte v život.

Nemusíte tak činit sami, jsme tu všichni spolu. Pociťte sílu naší společné energie: není to síla, která podniká akci, ani síla, která je stále zaneprázdněná. Je spíš jako úrodná půda, která vás podporuje a vyživuje tiše a bez námahy. To je pocit vyvolaný přítomností stejně smýšlejících osob. Vnímejte kolem sebe tyto podobné duše a stejně tak I ty z širší rodiny. V Nizozemí jsou jistě bohatě zastoupené. Už nejste samotáři, kteří stojí proti zavedenému pořádku nebo kteří se odvrací, protože nezapadají. Již nejste těmito osamělými šampiony.

Právě teď je doba změn, zavedený pořádek je u konce. Už neexistují žádné staré jistoty, v srdcích lidí je znepokojivá prázdnota. Věci, které se vždy zdály tak jisté a které byly mentálně vynucovány či manipulovány, nyní proklouzávají jako sypký písek mezi vašima rukama. Tato doba vyžaduje hlubší propouštění starého a skutečný nový základ pod vašima nohama. Na této cestě jste již nějakou dobu a to je důvod, proč můžete být příkladem pro ostatní. Činíte tak nikoli akcí, ve spěchu a shonu, ale prostřednictvím radosti z toho, kým jste. Nyní si můžete skutečně odpočinout, jsme tam! Nová Země pomalu roste a vzkvétá.

Energie Nové Země ležela v nečinnosti nejdříve na okrajích této reality a poté v jejich prasklinách a puklinách a nikdy se nemohla skutečně dostat ven. A tak jste často jako Pracovníci Světla, zvláště v minulých životech, cítili, že se musíte skrývat v zákoutích a skulinách a nemůžete vylézt, nebo že vám to není dovoleno. Nyní struktury kolabují a Světlo z těchto úzkých koutů vychází na svobodu.

Můžete se ukázat, jste vítáni, nyní je vaše energie více než vítaná. Ačkoli se můžete cítit trapně a můžete si lámat hlavu nad tím, jestli je to skutečně možné, žádám vás, abyste byli velkorysí k tomu, co jste díky své vnitřní práci získali: k moudrosti, kterou jste shromáždili, a k tichu a soucitu ve svém srdci. Nechejte ji prosvítat k ostatním a už více ji neskrývejte — nechte Světlo proudit. Ciťte se na této Zemi doma. Je to vaše planeta a stejně tak vaše Domovina. Přesto vidím, jak všichni bojujete s pochybami a nejistotou: „Jsme tu vítaní? Bude mít společnost prospěch z poselství, které přinášíme?“ Odpovědí je: Ano! Nemusíte však přemýšlet v měřítku sociálních struktur či hnutí — klidně, ať je to malé. Ve vašem osobním životě je mnoho cest, ve kterých může vaše Světlo proudit jasněji.

Pohleďte nyní na to, jak žijete ve svém každodenním prostředí, a podívejte se, jak zde vaše energie proudí. Vezměte si jednu konkrétní situaci a dovolte jí, aby se spontánně objevila. Možná má něco společného s vaší rodinou, partnerem nebo něčím v oblasti práce. Umožňujete druhým, aby vás viděli takové, jací ve skutečnosti jste? Odvážíte si ukázat svou pravou tvář, své vědění, moudrost nebo velikost? Anebo se držíte zpátky ze strachu a staré hanby všech těch dob a životů, kdy jste se museli skrývat ve stínech? Nyní je na čase, abyste sin a tento obrat zvykli.

Někteří z vás stále projektují vizi Nové Země před sebou: že stále přichází a leží v budoucnosti — ne teď, ale jednoho dne. Já vám však pravím: je to teď! Éra je zralá a změna se odehrává právě nyní, uprostřed chaosu. Právě nyní se srdce lidí otevírají. Přijměte své právoplatné místo a neváhejte. A jak to uděláte? Jak nyní uchopíte své místo ve světě? Jak mluvit, jak jednat, jak žít z duše, z nejhlubšího jádra? Charakteristickým rysem života v Nové Éře, v Nové Zemi, je to, že vždy musí existovat spojení s vaší duší a že se pohybujete s proudem tohoto toku. Následujte své srdce, protože tam leží hlavní klíč. A pokud zjistíte, že vás lapil starý strach a pochyby, obejměte ho svým srdcem, buďte však pevní: „Ty už nejsou mojí součástí, je to stanice, kterou jsem již prošel/a, má cesta nyní vede Bránou.“

Uvědomte si, co vás vyživuje a co vám dává energii Nové Země. Hledejte tato místa, situace nebo lidi, kteří vás přivádí zpět do svého středu a kteří vám pomáhají uvědomit si, kdo jste a osvobodit se od starého. Nyní se to může dít, protože jste si sami uvolnili cestu. Apeluji na vás: věřte si! Stále často se činíte ve svých myšlenkách menšími: „Ne, to nedokážu, protože jsem ještě nedokončil to nebo tamto a musím propustit x nebo y, zvláště všechny mé strachy a pochyby.“ A v jistém smyslu je to pravda, ale čemu dáváte svoji pozornost — temnotě? Dívám se na zlato ve vás: na záři nové éry a vyzývám vás, abyste tak činili taktéž a byli překvapeni a ohromeni celou tou krásou, která je ve vás přítomna a chce zářit. Vidět v sobě Světlo není záležitostí ega nebo falešné pýchy — je to Světlo Boží. Konečně přijměte, že tento Bůh není něco mimo vás, ale že je to síla, která vámi proudí — je nevyčerpatelná, jiskřící a tvůrčí. Přivítejte v sobě tuto velkolepou a nádhernou záři!

Samozřejmě, že můžete chápat příčiny toho, když je vaše lidské já občas zdoláno strachy a pochybami a ustaranými myšlenkami, ale už jim nedovolte, aby vás pohltily. Pociťte svou vlastní důstojnost — pociťte, že tato důstojnost má právo existovat — a zacházejte se starým, jak u sebe, tak u druhých, soucitně. Nenechejte se již více starým rozptylovat, jste za tím.

Tohle je mé dnešní poselství, které velmi jednoduše oznamuje: jste tam — jsme tam — Nová Éra započala! Dovolte jí, aby tancovala všemi vašimi buňkami a dovolte jí proudit ven. Už nereagujte nevyváženým dáváním, potřebou bojovat nebo vytvářet na sebe tlak. Buďte spontánní: přirození jako paprsky sálající ze Slunce, přirození jako květina vystavující na jaře svou krásu. Nechejte vaše Pravé Já, aby proudilo s tím, co inspiruje vaše srdce, a nenechte se oklamat svou myslí, jež vyvolává námitky. Buťe samozřejmě laskaví I k intelektu a k pochybám, ale smějte se nad nimi. Pokračujte na tomto radostném proudu Nové Éry, neboť na vás všechny čeká. Prostřednictvím vás přijde věhlas nové Země.

 

©  Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství