Menu

Váš příchod na Novou Zemi

Jeshua prostřednictvím Pamely

Toto je nepatrně upravený přepis živého channelingu.

Drazí přátelé,

Jsem zde, jsem Jeshua. Jsem váš bratr. Jsem vám nyní tak blízko. Tím ?nyní? nemyslím jen právě tuto chvíli, ale celou éru, tento věk času. Vy všichni jste se tolik změnili. Mnoho z vás znám z předchozích věků. Byli jsme předtím spolu. V časech, kdy jsem žil na Zemi jsem se s mnohými z vás setkal. A během staletí, po mém životě, se mnoho z vás cítilo přitahováno k inkarnaci na Zemi. Cítili jste otevírání kolektivního vědomí lidstva. Chtěli jste přispět v tomto otevírání, v probouzejícím se vědomí. Nové vědomí bylo v tom čase zaseto. Jak víte, setkávalo se se spoustou odporu. Vy všichni jste zakusili tento odpor ve svých vlastních životech, v tomto životě a stejně tak v životech předtím. Pocítili jste, jaké to je odlišovat se od ostatních lidí a cítili jste se kvůli tomu osaměle. Jste předchůdci, průkopníky nového vědomí. V této době, v tomto věku, se otevírá lidské vědomí po celém světě. Jsem zde, abych to s vámi oslavil. Nová éra se skutečně rodí právě teď. Možná to ne vždy právě takto vnímáte, protože se občas trápíte. Já však mohu vidět probouzení vašich duší velmi jasně. Jsem zde, abych vám projevil uznání a úctu z největší hloubky svého srdce.

Moje drahá sestra Marie Magdaléna je tu nyní se mnou, stejně jako další stejně smýšlející duše.

(Někteří lidé začínají plakat…)

Je krásné vidět vaše slzy. Jsou znamením vašeho propojení s námi. Jsme zde, abychom s vám oslavovali. To, co bychom v této době dělali nejraději je mýt vaše chodidla, pokleknout před vašima nohama a mýt je. Je to gesto respektu a úcty k vám. Nechceme, abyste na nás pohlíželi jako na mistry. My jsme vašimi přáteli, váš bratr a sestra. A tak vás vyzýváme, abyste se s námi radovali, protože nová éra skutečně započala. Víme, že se stále trápíte břemeny minulosti a budoucnosti. My vás však vyzýváme, abyste se znovu podívali na tato břemena. Existují proto, že jste prošli hloubkou strachu, smutku a žalu. Právě proto, že jste je prožili, je ve vašem srdci nyní místo pro soucit. Pro skutečný soucit k sobě i druhým. To je to, čím Kristovské vědomí je. Skutečně pochopit, čím si druhá osoba prošla bez posuzování. Zkrátka být s touto osobou z duše do duše. O tom je Kristovské semínko, Kristovské vědomí. Nyní tam jste. Nemusíte na sobě tvrdě pracovat nebo si myslet, že byste se měli zlepšit. Přejeme si, abyste to dokázali vidět z našeho pohledu: to, že jste dokonalí takoví, jací jste.

Uvědomujeme si, že ve vašem každodenním životě stále zápasíte s bolestnými emocemi. Proto vás nyní žádáme, abyste se s námi vydali na cestu malým cvičením představivosti. Představte si, že stojíte před bránou. Dveře jsou již otevřené a vy stojíte na prahu Nové Země. Již cítíte energii této Nové Země, mír a harmonii. Můžete vidět také krásu přírody. Může v podstatě vypadat tak trochu jako země dnes (v jižní Francii na vrcholu kopce), protože krása a divokost přírody zde připomíná energii Nové Země. Jak tak stojíte v blízkosti této brány, těmto dveřím, držíte za ruku dítě. Všimnete si, jaké nadšení je v tomto dítěti, jak chce jít vpřed do nové země. Můžete však také v jeho nebo jejím těle pociťovat strach. Zdá se, že je to velký krok nechat staré za sebou a vstoupit do Nové Éry. Dítě je stále vystrašené tím vším, co bylo řečeno rodiči a společností. On nebo ona se bojí důvěřovat a učinit velký skok vpřed.

Nyní pociťte ve své dlani ruku tohoto malého chlapce či dívky. Toto dítě zrcadlí vaši ustaranou část, která se bojí učinit další krok. To je neštěstí, kterého si u vás někdy všímáme. Na jedné straně tolik toužíte jít domů, znovu zažívat mír a harmonii, která vám náleží. Na straně druhé se bojíte opustit staré, i když je velmi bolestné držet se toho. Nyní vás vyzýváme, abyste objali toto dítě a uklidnili ho. Pociťte, jak se ve vašem náručí uklidňuje. Pozorujte, zda chce udělat nějaké kroky vpřed. Nesuďte ho však, pokud je stále vyděšené. Řekněte tomuto dítěti, že jste tu pro něj či pro ni za všech okolností a budete jeho průvodcem.

I přesto, že jste stále na prahu, pouze na začátku této nové země, vdechněte její energii. Opravdu přicházíte nyní domů a Domov je na Zemi. Často jste přemýšleli o tom, že domov je někde jinde, že je někde tam nahoře v nebi, odkud jste přišli. Avšak účel vaší cesty mnoha životy je přinést nebe dolů na Zemi a sdílet ho s ostatními lidmi. Jste předurčeni k tomu, přinést energii nebes dolů na Zemi. V minulosti jste se často museli skrývat kvůli této touze. Čas skrývání je pryč. Vaše přítomnost je právě tady a teď potřebná. Stále jste předchůdci, průkopníky vědomí. A my vás žádáme, abyste nyní stáli ve své vlastní síle a byli na sebe hrdí. Tohle nemá nic společného s egem. Je to o skutečném vyjádření záře vaší duše.

Stejně tak vás povzbuzujeme v tom, abyste spojili síly jako pracovníci světla a sdíleli své energie. Nyní je čas vzájemného spojení velmi otevřenou a pružnou cestou. Když se otevíráte jeden druhému, zvyšujete svůj léčivý proces. Zvláště v tomto regionu vaší země jsou energie velmi vhodné pro tento léčivý proces. Vyzýváme vás, abyste to sami pocítili. Pociťte energii Země, jak k vám přichází ze země pod vašimi chodidly. Je otevřená a chce, abyste ji přijali. Chce vás podpořit a poskytnout vám vše, co jako lidská bytost potřebujete. Na materiální úrovni uvidíte, že jsou lidé v Nové Zemi spokojenější s jednoduchými prostředky, avšak nepociťují to jako nedostatek, jako nějaký druh chudoby. Budou více respektovat Zemi a žít život, který je více v harmonii s přírodou. Místo toho, aby se vyživovali materiálními věcmi, budou se uspokojovat spirituální ?potravou?. Budou se cítit vyživováni vzájemnými vztahy s přírodou a s druhými lidmi.

Vyzýváme vás, abyste byli příkladem tohoto životního stylu ve svém vlastním životě. Sdílení energií s ostatními pracovníky světla vám pomůže udržet si odvahu a zaměření na váš cíl. Oslavte společně váš příchod do Nové Země. Tohle je naše dnešní poselství. Jsme vůči vám plní naděje a radosti.

? Pamela Kribbe 2012
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství