Menu

Je to o vás!

Jeshua skrze Pamelu Kribbe
20. září 2007, Tilburg

Drazí přátelé,

Naplňuje mě radostí, když k vám dnes přicházím a sdílím svoji energii. Sdílím ji s vámi, ale i vy sdílíte se mnou. Vaše Světlo září na svět, i když si to vždy neuvědomujete. Záleží na vás, tady a teď, v tomto věku, ve kterém se na Zemi mnohé mění.

V tomto čase dochází k průlomu Světla. Vědomí na Zemi se vyvíjí a to probouzí temnotu, aby vyšla ze svého úkrytu. Přináší na povrch mnoho starého a shnilého, aby to všichni viděli. Proto se tento věk ve svých projevech jeví tolik rozporuplný. Vědomí roste, ale než Světlo získá oporu a skutečně zazáří, může se stát temnější.

Vy jste těmi, kteří nutí staré vystoupit na povrch, díky svému vědomí a Světlu nutíte to staré k otevřenosti. K tomuhle se cítíte být povoláni, to je to, kým jste. Vy jste Pracovníky Světla. Jste dušemi s hluboce pociťovaným posláním, jste pohnuti voláním, které poutalo během mého života na Zemi i mě. Mnozí z vás byli tenkrát mými následovníky, lépe řečeno, následovníky učení a energie, kterou jsem šířil.

Já jsem vaše srdce, Já jsem vaše duše. Nejsem jen tou lidskou bytostí, která kdysi žila na Zemi, a která se k vám nyní vrací. Přicházím před vás jako vyjádření Kristovské energie: jako vaše nad-duše, energie, která vás spojuje a je vašim zdrojem a původem. Je to pole energie, které se nyní přibližuje k Zemi, dotýká se srdcí mnoha lidí a ovlivňuje jejich pocity.

Tato vlna Světla však přináší mnoho zmatení lidem, kteří nejsou na změnu připraveni. Cítí se nejistí, zakouší ve svých životech nedostatek smyslu a neví, jak se vypořádat s těmito zmatenými emocemi. Vy jste na Zemi ti, kdo vyzařují k těmto lidem Světlo. Vy jste průkopníci, vy jste učitelé Nového Věku. Nyní se můžete sami sebe ptát: jsem na to připraven? Jak bych s tím měl zacházet? Jak mám vyzařovat či vyjádřit své Světlo? Odpověď je jednodušší než si myslíte: vy to již děláte. Děláte to, pro co jste sem přišli.

Jeden z důvodů, proč o sobě tolik pochybujete, je ten, že se bojíte čelit své vlastní velikosti. Ve vašem každodenním životě skrýváte stále mnoho negativních myšlenek a emocí o sobě samých a divíte se: „Mohu být skutečně zakotven/a a zakořeněn/a na tomto místě zvaném Země, jsem zde skutečně doma? Skutečně zde naplňuji svoje poslání?“ A já vám pravím: zvláště tehdy, kdy jste vyzýváni strachem, zoufalstvím či stísněností, jste schopni svoje poslání naplnit. Neboť právě toto místo potřebuje, abyste do něj přinesli své Světlo. Nikdo není líp vybavený, aby vyléčil vaši vnitřní bolest. Tím, že rozzáříte svoji vlastní temnotu láskou a soucitem, dáváte příklad světelné práce, která je vyzařována ven druhým a povzbuzuje je k tomu, aby se rozzářili i oni.

Jste staří a přicházíte z daleka. Blížíte se k dokončení cyklu pozemských životů. A nyní, na konci tohoto cyklu, se vaše energie stává jemnou, plnou soucitu a moudrosti. Také jste však tu a tam zastrašeni a odrazováni, když se podíváte na stav matky Země, na toto překrásné stvoření rostlinné, živočišné a lidské říše, které by mohlo být plné života a vitality. I když pozorujete své vztahy s druhými, často cítíte, že něco chybí. Postrádáte jistou otevřenost, lásku, veselost a spojení. Stýská se vám po realitě, ve které tyto vlastnosti můžete s druhými sdílet. To vás bolí. Máte bolest ze světa. Máte bolest z blízkých lidí kolem vás. Máte bolest týkající se vás samých. Cítíte stesk po domově a hlubokou lásku uvnitř, kterou zde na Zemi těžko vyjadřujete a ztělesňujete.

Já vám však pravím, že jste na prahu Nové Éry. Mějte víru, já jsem zde, abych vás podpořil a povzbudil. Vy jste však těmi, kdo zlomí bariéru, vy jste ti, kteří v mé práci pokračují. Vy jste Kristové Nové Éry. Zvláště, když se cítíte na dně a unavení, ztrácíte všechnu důvěru, prosím, otevřete se této nové možnosti, světlu, které svítá, a oddejte se mu. Nepokoušejte se bojovat či zápasit se svými strachy a pochmurností. Jsou tam – dovolte mi, ať se o ně postarám. Pociťte moji energii tady a teď, Jsem s vámi.

Já jsem vy, jsme jedno. Dovolte světlu a útěše Kristovské energie být s vámi a pociťte, jak jsme všichni propojeni tímto mocným nositelem Světla. Vy jste Kristové Nové Éry.

Nyní bych vás rád požádal, abyste zaměřili pozornost na svou zraněnou část, na vnitřní dítě, které se na Zemi cítilo poražené a ponížené během mnoha. Prošli jste mnohým, v tomto i v minulých životech. Je to tohle drahé dítě uvnitř vás, umístěné ve vašem břiše, které potřebuje vaši pozornost a péči. Zvláště potřebuje trpělivost a vaši důvěru. Toto dítě, tato emocionální část vás samých se nevyléčí najednou. Bylo hluboce zraněné a tato zranění vytvořila negativní emoce ve vašem životě jako je osamělost, strach, pocit opuštění a odmítnutí. Tyto emoce ukazují na vaše nejhlubší zranění. Není to ani smrt, které se bojíte nejvíc. Je to pocit totálního odpojení od Boha, které představuje nejhlubší utrpení. Pocit oddělenosti od milující přítomnosti Ducha, pocit odříznutí od přirozeného světla a spojení se Stvořením vytvořil uvnitř vás nejtěžší břemeno. Žádám vás, abyste viděli bolest, která je ve vás a natáhli ruce ke zraněnému dítěti uvnitř.

Jen si představte, že jste anděl, představitel říše Světla a pociťte, jak vaše andělská energie zahaluje vaše tělo jemným a hřejivým pláštěm. Je to zlatá energie, která vás ochraňuje, a vy můžete cítit, jak krouží kolem vás od hlavy až k patě. Všimněte si, jak se zlaté ruce natahují k vašemu břichu, k malému a nevinnému dítěti uvnitř. Povězte tomuto dítěti, že je nevýslovně vítáno a je vám velmi drahé.

Řekněte „ahoj“ této staré bolesti a dovolte ji existovat. „Můžeš být součástí mého života, nenechám tě padnout.“ To je soucit, po kterém toužíte, to vás činí celistvé, dovolte mu to. Stůjte při svém vlastním zraněném Já a nenechejte dítě trpět o samotě, to je energie, která z vás činí Krista. Ve vašem každodenním životě, kdykoli odporujete své vlastní bolesti, kdykoli si přejete zbavit se svého strachu a hněvu a proklínáte sami sebe, necháváte dítě uvnitř na holičkách. Když odoláváte své bolesti a soudíte chování, které z ní pramení, odcizujete se dítěti. Říkáte: „Nechci být smutný/á či rozhněvaný/á, chci být prostě šťastný/á, proč to nemohu přejít, nenávidím se.“ Ale dítě uvnitř pláče a volá vás a nebude vyléčeno odporem nebo zavržením.

Dopřejte si čas k vyléčení sebe sama. Když cítíte vzdor, ihned se zastavte a posaďte se. Neodvracejte se, nechejte tento vzdor v zájmu dítěte proudit. Buďte přítomni se svým zraněným dítětem a dovolte zlaté energii vašeho andělského já, aby dítě objalo. Nebojte se být tak velicí! Dopřejte si tolik času a prostoru, kolik ke svému vyléčení potřebujete. Nesnižujte vaše potřeby a hloubku vaší bolesti. Berte ji vážně. Tento léčivý proces je právě tím důvodem, proč jste si vybrali život na Zemi. Vnitřní transformace, kterou procházíte, je právě to, čeho chcete dosáhnout, k čemu jste povoláni a na co Země čeká.

Mějte s bolestí soucit. Čelte prázdnotě uvnitř a řekněte této své časti „ Jsem tu pro tebe, Já JSEM anděl, který přináší Světlo, dovedu tě do zaslíbené země. Neměj strach, neboť stojím při tobě, za tebou, před tebou a uvnitř tebe. Nepřicházím shůry, nepřicházím zespod, přicházím z tvé duše. Jsem Tvojí podstatou.“

Vy všichni se stáváte anděly v těle. Jste andělé inkarnovaní ve fyzické hmotě. Máte mnohé co dát a sdílet s lidmi, ale nenechejte se tím zneklidňovat. Vy jste ve svém životě číslo jedna a vždy potřebujete být spojeni se svým vnitřním dítětem uvnitř. Jakmile zjistíte, že se emoce staly neovladatelné, že se cítíte neklidní, v napětí, že jste úzkostliví či mrzutí, ihned těmto emocím čelte. Tohle je důležitější, než cokoli jiného. Dokonce i ostatní lidé jsou na druhém místě. Váš život je o vás. Vy můžete šířit své andělské světlo do lidské existence, jen když jste také ochotni dosáhnout svých nejtemnějších částí.

Nespěchejte a dejte si prostor pro sebe-léčení. Dělejte cokoli, co vám pomáhá či utěšuje, ať už je to spirituální pomoc, čtení knih, procházka či příprava dobrého jídla. Pečujte o sebe jak na spirituální, tak na lidské úrovni. Zůstaňte soustředění a nespěchejte. Takto nastává sebe-uzdravení. Takto ztělesňujete vaše andělské světlo a děláte to, co jste v tomto životě přišli dělat. Je to o vás!

Zdravíme vás. Jsme zde v obrovských počtech, mnohem větších, než si myslíte! Jsou zde andělé a průvodci, kteří obklopují každého z vás. Chtějí vám pomoci najít cestu ve vašem životě. Je zde pro vás spousta podpory z vesmíru, hodně respektu a povzbuzení. Vy jste ti, kdo na Zemi konají, tohle za vás nemůžeme udělat. Ale uděláme cokoli, co budeme moci, abychom vám poslali radost a útěchu. Je to vskutku věk transformace. Prosím, obracejte se na nás, jsme tu pro vás. Přecházíme tento práh společně a vypadá to, že nastává Významná (Nová) Doba!

© Pamela Kribbe 2007, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství