Menu

Dovolte svému tělu být vašim průvodcem

Matka Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

jsem hlasem Země. Zdravím vás ze země hluboko pod vašimi chodidly. Hovoří k vám srdce Země. Ráda bych s vámi všemi obnovila spojení, prožívala a oslavovala ho, neboť život zde na Zemi by měl být radostný. Jste tu, abyste se radovali, byť je možné, že nejdříve projdete bolestnými zkušenostmi, abyste mohli znovu objevit a znovu znát přirozenou radost, která náleží podstatě veškeré reality. Vždy však pamatujte na to, že ve svém jádru je život dobrý. Existuje tu pozitivní proud, který zrychluje růst a rozkvět jak na vnitřních, tak vnějších rovinách. Tento proud je esencí vesmíru: život-dávající, pozitivní a podporující energie. A právě tam nakonec leží vaše jistota s bezpečím na nejzákladnější úrovni.

Když víte, že je život dobrý, že vám vesmír nabízí ukotvení, ve kterém se můžete vyvíjet a růst, kde můžete prožívat tento pozitivní pocit, pak jste schopni skutečně se uvolnit. Schopnost cítit se v bezpečí a uvolněně jsou neoddělitelné. Pokud se necítíte bezpečně, nemůžete se uvolnit. Část vás se pak stahuje, není zcela přítomná a nemůže se účastni proudu pozitivního růstu v radosti, která je vám tak přirozená. Když se cítíte v napětí, odřezáváte se od zázraku života. Způsobujete sami sobě to, že jste uvnitř jaksi mrtví. Ze strachu se odvracíte od života a tak nevidíte všechny možnosti, které život nabízí. Omezujete se na to, co znáte a co vám dává pocit bezpečí. Skutečné bezpečí však vychází z pocitu, že je vše dobré, i když svoji myslí nevíte, jak, co a kam vše vede.

Abyste prožívali skutečné bezpečí, musíte se dostat ze své hlavy, ze své přemýšlející mysli a od strachu, protože strach a přemýšlející mysl spolu často pracují. Zde leží stěžejní strach v mnohých z vás – pocit nejistoty, který způsobuje, že hledáte řešení svou uvažující myslí a přijímáte patření, která se snaží život ovládnout a zajistit. Tohle však nefunguje, neboť to vyjadřuje napětí a hluboký pocit nejistoty.

Dovolte si nyní, uvolnit se tak, že začnete se svým tělem. Představte si, že ze svalů vašeho těla pomalu odplouvá veškeré napětí. Vaše tělo ví, jak se uvolnit. Obvykle je to strach, který tomu brání. Řekněte tedy svému tělu: „Dávám ti vedení! Řekni mi, jak bych měl/a sedět a dýchat, abych se uvolnil/a.“ Pak řekněte svému vnitřnímu dítěti, sídlu vašich emocí, že i ono se může uvolnit, že i ono může vyjádřit všechny emoce, které cítí. Ve vašem duchu neexistují žádná tabu, ve vašem vědomí se může vyjádřit vše a pro všechno je tu místo.

Vnímejte, jak to zvyšuje a rozšiřuje vaše vědomí. Umožňujete svému tělu najít svou vlastní cestu a rytmus a dovolujete svému vnitřnímu dítěti se vyjádřit: ví, jak to udělat, jak to všechno umožnit. Důvěřujete, že vše je možné, protože v hloubkách svého bytí víte, že život je dobrý, že má pozitivní tok. Jak energeticky vydechujete celým tělem, dovolte si se uvnitř zcela uklidnit. Dovolte, nechť vše odplave: obavy, napětí a úzkosti každodenního života.

Uvnitř vás je ticho, prostor, který je nedotčený vším tím povykem, všemi těmi podněty a myšlenkami. Z tohoto tichého místa, jste zajedno s Bohem. Nejste někým, kdo je oddělený a osamělý, jste za jedno s Celkem. Uvnitř tohoto nesmírného Celku, který je Bohem a který zahrnuje celý vesmír, jste zakotveni a v bezpečí. Je tu nezničitelná jistota a je to dobré. Vězte, že v základu a původu všeho leží dobrá a milující síla, která je nepředstavitelně tvořivá a vy jste z ní byli stvořeni. Možná tento Zdroj uvidíte před sebou jako velmi čisté bílé světlo, dovolte tedy tomuto bílému světlu proudit kolem vás a skrze vás. Tohle je váš základ, vaše základna! V tomto místě leží původ všeho bezpečí a síly, kterou hledáte.

Častým případem je, že v každodenním životě lidé hledají jistotu a snaží se tuto jistotu najít v rolích, které naplňují, zvláště ve vztahu k druhým lidem. Jsou otcem nebo matkou, zaměstnavatelem nebo zaměstnancem, přítelem: něčí podporou nebo útočištěm nebo jsou důležití ve světě své práce a aktivit. Mnoho lidí z tohoto vyvozuje pocit bezpečí, aby se mohli na chvíli uvolnit, když jsou ve své roli. Mají pak pocit, že mají pro druhé nějaký smysl a hodnotu, což jim dává pocit důstojnosti. Naplňují svou roli, díky čemuž se cítí uznávaní a přijímaní.

Vnímejte však, jak se za naplněním této role skrývá hluboký strach z toho, že nebudete dostateční a tedy že nebudete v bezpečí. Jste v tomto životě cvičeni, abyste se zaměřili na vnější role a cíle. Je to jako by vše ve vaší výchově a vzdělání bylo navrženo tak, aby vás to připravilo na vnější svět. Přesto má tato příprava aspekt, který říká: nejste dobří takoví, jací jste. Musí s vámi být mnoho věcí špatně, neboť musíte být uhlazeni, zdokonaleni a učiněni přijatelnými. A i přesto, že se tyto věci ve světě mění, a v této době se posouvají k většímu respektu k vnitřnímu světu a k tomu co přirozeně uvnitř sebe nesete, ještě je v této oblasti stále třeba velkého pokroku. Mnoho lidí je stále obtěžkáno základním pocitem nejistoty a nedostatečnosti, nehodnosti toho, jací jsou.

Pohlédněte na to, jestli v sobě tento pocit ze selhání poznáváte, zda potřebujete vždy podávat nejlepší výkon tím, že se pečlivě ujistíte, že děláte přijatelnou práci. Nebo zda stále očekáváte komplimenty: muset se představit v určité roli, neboť to vám dává povolení cítit se jako někdo, kdo má pak právo žádat něco na oplátku. Vy všichni jste trénováni, abyste stavěli své sebe-uvědomování na tom, kým se jevíte: na někom, kdo je viděn ve vnějším světě kvůli tomu, co dělá.

Žádám vás, abyste nyní poodstoupili – abyste učinili velmi radikální krok zpět – a hluboce pochopili, že když hledáte potvrzení z vnějšího světa, snižujete se. Pak nejistota, která ve vás již existuje, roste. Čím víc se obracíte do vnějšího světa, abyste získali své právo existovat, tím víc se zvětšuje díra uvnitř vás: tato černá díra, kterou pociťujete jako děsivé místo, kde se nemůžete cítit doma. V této díře jste úplně sami – nikdo tu není, aby vám pověděl, že si vedete dobře.

Jak tedy získáte potvrzení a jak získáte pocit, že máte právo na existenci? Toto „jak“ se přihodí, když se odvrátíte od všech vnějších zdrojů potvrzení.

Když tak činíte vědomě, pak se obracíte směrem k této černé díře, k tomuto základnímu pocitu nejistoty – ke strachu. Vstupujete do ní a nenecháte se rozptýlit či svádět tím, co svět kolem vás říká. S největší pravděpodobností jste již na hluboké úrovni prožili, že závislost na vnějších jistotách nefunguje.

Život vás přivedl až do tohoto bodu, a tak se pak obracíte na vnitřní cestu. Mnozí z vás tam však dlouho zůstanou tak říkajíc ponořeni ve straších, nejistotách a bolesti, která se tam hromadí. Tímto procesem neprocházíte bez námahy, protože v této černé díře je rezervoár potlačených emocí. Jak dlouho jste nakonec popírali sami sebe, abyste se stali rolemi, které vám nesedí nebo vyhovují jen částečně? Jak dlouho jste si odepírali přijímat od druhých lásku? Větším smyslem vstupu do této černé díry je zjistit, že je to ve skutečnosti tunel – i když temný tunel – a že na jeho konci jste uvolnění a znovu volní vstoupit do bílého světla, které jsem právě popsala.

Prvotní jádro života je v jistém smyslu neosobní, neboť je univerzální. Bílé světlo vám říká: „Jste v pořádku tak, jak jste. Ve své jedinečné realitě jste dokonalí.“ Toto bílé světlo je neosobní v tom smyslu, že neříká: „Musíš udělat to nebo ono dobře nebo to, co jsi udělal, bylo méně než dobré či tvé úspěchy jsou v pořádku.“ Světlo není osobní a selektivní. Jste milovaní naprosto tak, jak jste. Všechna hodnocení o sobě, ať už jste úspěšní nebo jste naprosto selhali, jdou stranou. Toto světlo je tudíž tak nadpozemské, že se zdá být od vaší každodenní reality daleko. Přesto vás žádám, abyste s tímto světlem udrželi ve svém každodenním životě spojení, protože to přináší inovace a změny, hluboké uvolnění vašemu tělu a energetickému poli.

Vnímejte primární jádro života. Je to radostný proud. Neznamená to, že vše ve vašem životě budete pociťovat jako dobré a příjemné – vůbec ne. Vesmír, život probádá, cítí se povolán rozvíjet se, růst a zkoumat. V tomto bádání najdete nejčastěji bolestivá místa uvnitř sebe. Pokud však ve vás existujete tento základní pocit bezpečí, je tu vždy podtón radosti, ať už procházíte čímkoli. Je to něco, co nenajdete ve světě mimo vás. Tento Zdroj je uvnitř vás.

Vím, že někdy vidíte život na Zemi jako slzavé údolí, boj s odporem, negativitou, stagnujícími energiemi, bolestí a utrpením. Přesto všechny tyto bolestivé energie nepochází ze samotné Země. Jsou výsledkem odporu člověka k životu. Vyvstávají ze strachu a z touhy ovládat přirozený proud života. Nyní vnímejte mou energii, srdce Země. Pociťte, jak vám chci pomoci obnovit spojení s vaší esencí, s bílým světlem uvnitř vás, které plně stvrzuje, že je dovoleno vše. Že máte možnost prozkoumávat vše, co je ve vás.

Ciťte se tímto světlem požehnaní a osvobození. Jste dítě vesmíru a jste nekonečně milováni. Jste tak skvělí a důležití, že jsou s vámi vždy pomocníci, průvodci a přátelé. Nikdy nejste sami, ale pouze prostřednictvím tohoto bílého světla to můžete plně cítit, vnímat a obnovit s těmito pomocníky spojení. Neciťte se už jako vyděděnec, osaměle a odcizeně. Otevřete se znovu jádru všeho života.

Nyní vás žádám, abyste položili chodidla na zem, aby mohla absorbovat mou energii a vy tak mohli prožít, jak jsem vašim nositelem tohoto bílého světla, světla radosti. Dovolte mé energii proudit nahoru do vašich nohou. Ciťte se se mnou zrozeni! Dovolte mé energii proudit vašimi stehny, pánví až nahoru do vašeho břicha a žaludku. Pociťte, že je čas se uvolnit.

Jsem vděčná za to, že tu jste. Pracuji společně s vámi tak, že přijímám světlo vaší duše tak, jak se mě dotýká. Světlo vaší duše je vzácný dar, který mi dáváte a přijímám ho s úctou. Přijměte i vy můj dar vám – lásku a bezpečí na Zemi.

Mockrát vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství