Menu

Cesta dovnitř

Marie Magdalena prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí,

já jsem Marie Magdaléna. Přicházím k vám v přátelství. Je mi potěšením a radostí být tu mezi vámi.

To, co děláte, má velký význam. Tím, že se spojujete se záměrem změnit své vědomí, aby bylo otevřenější a prostornější, vytváříte změnu v životě svém i v kolektivní atmosféře Země – vše, co činíte má velký význam.

Z hlediska úrovně existence, ve které žiji, je vnitřní svět prvořadý. Události na vnější úrovni, kterou nazýváte objektivním světem, považujeme za druhořadé. Vnější události pramení z vnitřních změn, ze záměrů na vnitřní úrovni – vnější následuje vnitřní. Pro mě a pro všechny, kteří jsou tu na této úrovni se mnou, je vnitřní skutečnější než to vnější.

Pro vás je opak pravdou: svět kolem má na vás značný dopad a účinek. Fyzické dojmy, které přijímáte skrze své smysly, rozhovory s lidmi, vnější okolnosti, to vše vás, zdá se, definuje a formuje. Přesto je to v podstatě iluze. Existuje vnitřní svět, který předchází všemu, co je kolem vás a prostřednictvím spojení s tímto vnitřním světem, světem duše, znovu získáváte svou sílu.

Na vnější úrovni jste zranitelní a slabí. Máte lidské tělo, které propadá všem druhům vnějších vlivů: nemocem, silám přírody, lidskému násilí. Vaše lidské tělo je křehké a jemné a je smrtelné. Jsou tu také vaše emoce, nad nimiž často cítíte, že nemáte žádnou kontrolu. Cítíte se pak jako hračka nálad a emocí, které vámi procházejí stejně jako počasí s jeho větrem, bouří a deštěm. Když jste příliš silně identifikováni se svými emocemi, budete se cítit malí a slabí, neboť se pak cítíte obětí svých nálad a rozmarů.

V jistém smyslu jsou však stavy mysli, nálady a emoce mimo vás. Někde hlouběji uvnitř vás je něco, co je nezávislé na bouřlivých emocích, které vámi protékají, i na fyzickém světě mimo vás s jeho lidmi i aktivitami.

Nyní vás povzbuzuji, abyste šli na toto vnitřní místo, místo neutrality a ticha, které je nezávislé na čase a prostoru a nezávislé na fyzickém já. Toto místo můžete nalézt uvnitř svého těla a můžete se s ním spojit tak, že budete velmi intimní a budete si velmi blízcí. Tělo je bránou k vnitřnímu já. Jděte dovnitř svou pozorností, spojte se se svým srdcem a vnímejte, jak se vřelý proud vaší pozornosti dotýká a prospívá celému vašemu tělu.

Vaše tělo má také vnitřní život. Není to jen objektivní komplex buněk nebo něčeho, co může být popsáno chemiky či biology. Vaše tělo má vnitřní vědomí a život, a tak to na chvíli vnímejte. Dovolte svému dechu hluboce se ponořit do vašeho těla a vnímejte, jak se to děje automaticky samo: vaše tělo ví, jak dýchat klidně a uvolněně. Vnímejte, jak je vnější svět méně podstatný, když jdete dovnitř a ztišíte se.

Sestupte do oblasti svého břicha. Najděte ve svém podbřišku místo, kde můžete spočinout. Energeticky vnímejte, kde toto místo uvnitř vás leží. Představte si, že se dechem dotýkáte tohoto místa. Pak sestupte do tohoto otvoru či dutiny svou pozorností. Můžete si představit toto místo jako mísu tvarovanou dvěma rukama nebo může být z nějakého materiálu. Představte si, jak toto místo odpočinku ve vašem břiše vypadá a představte si, že tu leží všechna vaše síla. Je to tichá síla, která je stará tisíciletí a odolává času.

Už jste tu v těle na Zemi byli mnohokrát. Hluboko ve vašem břiše je místo, kde si uvědomujete, že jste mnohem víc a mnohem větší než je toto tělo, tato osobnost s emocemi a mnohem víc, než je tento život. Jste věčné bytí a čím víc této pravdě rozumíte, tím více má vaše duše přístup ke své fyzické existenci a vnějšímu životu zde na Zemi.

Nejdříve vnímejte tento vnitřní mír dole ve vašem břiše. Je tu kotva, stabilita, která se nerozptyluje všemi emocemi a náladami, které prochází vašim energetickým polem. Přesto není toto místo prázdné – může být neutrální, ale nikoli prázdné. Vnímejte toto vědomí, pružné, živoucí a zároveň široké a prostorné.

Představte si, jak to vědomí, ta energie proudí z tohoto hlubokého zdroje skrze celé vaše tělo, a jen pozorujte, jak se to děje. Z pokojného místa ve vašem pánevním dně pomalu proudí energetický tok po celém vašem břiše. Tento proud velmi jemně nachází svůj směr. Je to vaše nejhlubší já, které splývá s vaším pozemským já, a tak jen pozorujte, kam tento proud chce jít: až nahoru do vašeho srdce, ramenou, krku a hlavy nebo dolů do vašich stehen, kolen, lýtek a chodidel.

Vnímejte, že jakmile se s touto energií, s touto silou spojíte, získáváte velmi odlišnou perspektivu na mnoho věcí ve svém životě. Cítíte, že jste silní a nezávislí. Jste větší a prostornější, než vše, co se vám ve vašem životě děje, dokonce víc než vaše emoce a intenzivní pocity. Je to něco většího než všechno – a tím, jste vy.

To, co je dnes zapotřebí u mnoha lidí – u všech lidí –, je prostor, aby byli sami sebou a cítili se bezpečně. Stávající struktury ve společnosti na Zemi však nejsou schopné tento vnitřní prostor a bezpečí lidem přinést. Je tedy zapotřebí lidí, kteří dokáží přinést nové, flexibilní sociální struktury, které jsou výsledkem této vnitřní svobody a moudrosti, a nikoli ty, které jsou zaměřeny na strach a kontrolu.

Jste nositeli nového. Často si myslíte, že tu na Zemi žijete a fungujete jako samostatný jedinec, to, co si však myslíte, cítíte a děláte má význam. I když budete jen jinak uvažovat, budete mít vliv na svět kolem sebe. Vnitřní je vždy před tím, co se děje vně, vnitřní nese více síly než vnější.

To, na co myslíte a co cítíte, je zásadní pro změnu ve světě, a tak se nezabývejte slepě tím, jak se světu jevíte. Namísto toho vás povzbuzuji, abyste šli dovnitř. To, co se pak vynoří zevnitř, opětovné získání pocitu vlastní síly, bude spontánní a stane se přirozeně, nemusíte se tedy soustředit na jeho uskutečňování. Cesta dovnitř otočí klíč v zámku a od tohoto otočení se bude zbytek odvíjet přirozeně.

Cesta dovnitř vyžaduje odvahu. Někdy se zdá snazší přizpůsobit se energetickému toku a zdánlivě zjevným skutečnostem, které existují ve společnosti kolem vás, s jejich očekáváními a zvyky lidí. Z tohoto energetického toku vyzařuje velmi podmanivá sací síla, která může začít být rušivá a návyková. Je potěšující myslet si, že patříte do společnosti, a je lichotivé, že jste takto obdivováni nebo milováni. Za co však tato láska nebo obdiv skutečně stojí, když vás omezuje a neuspokojuje to, kým uvnitř skutečně jste: živoucí vitální síla ve vašem břiše, která přichází přímo od vaší duše.

Záměrem nakonec je, abyste této živoucí síle své duše poskytli široce otevřenou cestu a to začíná vnitřním vzdání se struktur, požadavků a očekávání, které vám nesedí a to vyžaduje odvahu. Je to velmi přirozené a nejste blázni, pokud zažíváte strach, když plně sestoupíte do svého břicha a vytvoříte spojení s touto spontánní přirozeností a se svými nejhlubšími impulsy.

Právě kvůli tomuto strachu je zapotřebí činit takový sestup zas a znovu, aby se oživilo spojení se silou ve vašem břiše. Musíte si stále připomínat, že tam je vaše skutečné jádro tam leží zdroj vaší inspirace, a tudíž i zdroj smyslu a směřování vašeho života.

Povzbuzuji vás, abyste sestoupili do svého břicha a spojili se s tímto místem klidu a odtud vnímali, jak vaše energie proudí dolů do Země. Nebojte se a vstupte do neomezeného a radostného spojení se Zemí s jejím nejzákladnějším jádrem – vy i Země jste obě mocné duše. Nyní se sami sebe a tohoto proudu zeptejte: Co potřebuji ve svém každodenním životě dělat, abych získal/a svou vlastní moc? Existují malé kroky, které mohu udělat, aby se tak stalo?“

Nyní si představte, že jste plně ukotveni ve svém středu a spojeni se Zemí a zeptejte se sami sebe: „Co chci?“ Vnímejte, jak toto „Já“ hluboce zní. Je to hluboké „Já“, základní vrstva vás samých, která k vám promlouvá. Je možné, že nyní necítíte nic konkrétního, zaměřte však svou pozornost na to, co cítíte, po čem vroucně toužíte. Možná je to něco obecného: více svobody, více lehkosti, méně tlaku. Nechejte to vybublat a důvěřujte instinktivní moudrosti proudu ve svém břiše. Nelpěte na tom však příliš – jednoduše jen tento proud následujte.

Uvědomte si, že jakmile toto ve svém životě pravidelně děláte, jste v jistém smyslu revolucionáři. V tichém obracení se dovnitř, propouštíte to, co je jen zdánlivé, iluzí. Začínáte skutečně naslouchat svému autentickému já a tak vytváříte změnu, nejen pro sebe, ale také pro společnost kolem sebe.

Zdravím vás se srdcem plným radosti a děkuji vám za vnitřní práci, kterou činíte.

Mockrát vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství