Menu

Kotva

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Mí drazí přátelé,

já jsem Jeshua, váš starý přítel. Všechny vás zdravím a jsem vděčný a šťastný, že jsem mezi vámi. Vnímejte mou energii, mou přítomnost. Jsem stejný, jsem spřízněná duše. Chci vás obejmout jako kamarády, nestát nad vámi, ale dotknout se vás od srdce k srdci.

Vnímejte moji vděčnost za vás. Jste odvážní, každý den pátráte po jádru sebe sama vašem „Já“ a po tom, co jste. Hledáte kotvu uvnitř sebe sama. Hluboko uvnitř víte, že na Zemi nedokážete skutečně žít, dokud toto jádro uvnitř sebe nenajdete, dokud nenaleznete onen mír, který tu je, abyste v klidu našli v životě svoji cestu.

Nalézt a prožívat tuto kotvu v sobě je možná nejdůležitějším krokem vpřed, který jako duše na Zemi můžete učinit. Když zde na Zemi uprostřed vířících a matoucích energií najdete „Já“, ochutnáte ticho ve svém srdci a slyšíte, jak vaše duše hovoří, pak jste zde ze své vnitřní síly, žijete z nitra sebe. Světlo vaší duše pak sídlí ve vašem pozemském těle a vy jste jím doslova oživováni. Místo toho, abyste žili zvenčí dovnitř a stále reagovali na vnější podněty, začínáte žít zevnitř ven, ze své pravdy, která se nachází stále v tichu. Jak se spojit s touto pravdou v sobě je to, o čem bych chtěl dnes hovořit.

Právě jsem mluvil o vnějších stimulech, které vás odvádí od vaší pravdy, vaší kotvy, vašeho místa spočinutí v sobě. Tyto stimuly nepochází jen ze světa a lidí kolem vás, pochází taktéž z částí vás, které tyto stimuly přijaly za vlastní, které jsou umístěné uvnitř vás: ve vaší hlavě, myšlenkách, vzorcích chování. Máte o sobě nutkavé představy. Například věříte, že byste se měli chovat určitým způsobem, abyste byli „dobrou osobou“ nebo „milým člověkem“. Máte ideální obrazy, podle kterých si myslíte, že máte žít, to však na vás vytváří tlak.

Téměř každý tak nepřetržitě činí jako důsledek naléhání, které nepochází z vaší duše, ale nepochází také zcela z vnějšku. Tato naléhání sídlí „pod vaší kůží“ ve vašem energetickém poli. Jsou to ta nejobtížnější naléhání, kterých se na vnitřní cestě k pokoji a míru uvnitř sebe zbavujete. Právě tyto vnitřní podněty, tyto požadavky a ideální obrazy, které jste na sebe uvalili a kterým věříte, vás drží od sebe sama a hlasu vaší duše.

Rád bych vás požádal, abyste nyní ve svém energetickém poli vytvořili prostor, který je stvořen z vašich myšlenkových vzorců, zvyků, chování a automatických reaktivních vzorců. Žádám vás, abyste tak nečinili ze své mysli tím, že o tom přemýšlíte, ale nejprve se jen spojili se zemí pod vašimi chodily a s tlukotem srdce Matky Země.

Vědomě si uvědomujte svá chodidla a silové pole, které žije v nich a kolem nich. Vnímejte, že ať si myslíte nebo děláte cokoli, o cokoli si děláte starosti, všichni jste podporováni energií Matky Země. Vnímejte, jak se to děje samo o sobě, a dovolte si být podporování. Vnímejte, jak se s vámi proud Země spojuje, pomalu vstupuje vašimi chodidly a protéká vašimi lýtky, koleny, stehny, boky až do vaší pánve. Vnímejte tichou a stabilní sílu této energie.

Energie Země je tichá, a přesto velmi specifická, neboť proudí přesně k těm částem vás, které mohou využívat vlastní stabilitu a bezpečí. Dokážete si dovolit být objati matkou Zemí, její silou a moudrostí? Vnímejte, jak tato energie uvolňuje rušivé myšlenky ve vaší hlavě, touhu řídit a ovládat život. Když jste spojeni s proudem Země, tyto touhy propouštíte a začínáte přemýšlet svým srdcem nikoli hlavou.

Pokuste se o to. Ciťte se neseni tichým, stabilním proudem Země, který obklopuje vaše nohy, boky až do břicha. Vnímejte, jak můžete pustit vše další a že vás tento proud podporuje. Pozorujte, co se děje s energií ve vaší hlavě a jak moc se ztišila. Představte si, že všechno tohle přemýšlení, hloubání a dumání z vás odchází. Vaše hlava je méně aktivní a utišuje se. Ve středu vaší hlavy můžete zažívat bod, který pozoruje bez přemýšlení. Je to jednoduše přítomnost, vědomí, které nemá důvod, jen pozoruje. Vnímejte, jak příjemné je, tu jen tak být a nemuset nic dělat: jste bdělí a přítomní.

Nyní obraťte svoji pozornost z tichého místa v centru vaší hlavy do oblasti vašeho srdce, citů. „Okem“ ve vaší hlavě, pečlivě prohledejte oblast svého srdce, jemné, vytříbené energie, které tu přebývají. Nemějte žádná očekávání nebo posuzování ohledně toho, co vnímáte. Někteří z vás mohou zažívat v srdci pocit tepla, zatímco jiní mohou zažívat pocit něčeho uzavřeného. Možná se vaše srdce bojí otevřít a je to opravdu pochopitelné, neboť v každém z vás žijí staré strachy a přesvědčení, které ztěžují mít srdce otevřené. Nyní, když se cítíte podporování Matkou Zemí a je ve vaší hlavě vytvořeno tiché místo, podíváme se na tyto staré strachy nebo negativní myšlenky, které vám brání znovu otevřít srdce.

Nejdůležitější věcí je, že pozorujete zevnitř a ne skrze vnější vlivy, myšlenkové formy nebo hodnocení, jak „by co mělo být“, pozorujete s čistým, otevřeným pohledem. Vnímejte na okamžik toto místo ve svém srdci, místo, které je plné věčné krásy, která vám patří, která náleží vaší duši. Vnímejte zde světlo, kterým jste a které jste rozvinuli mnoha životech, po které jste již na Zemi a jinde pobývali. Nemusíte vědět přesně kde a jak, ale uvědomte si, že jste vyvinutou bytostí skrze mnoho svých zkušeností a životů, kde jste objevili a prozkoumali mnoho aspektů sebe sama a přinesli je do vědomí.

Vnímejte na chvíli bohatství svého srdce, vnímejte vytříbenost a nuance, kterými dokážete myslet a cítit. Můžete zde vidět i barvy, obrazy přírody jako jsou květiny, atd. – ačkoli na tom, co vidíte, nezáleží. Jen vězte, že je tam bohatství, i přesto, že existují části vás, které jsou drženy pod zámkem, protože se bojíte, aby bylo toto bohatství spatřeno – vámi i světem.

Je tam – vidím ho – a právě proto vás tolik miluji a tak hluboce si vás cením. Vidím ve vás také bolest, kterou prožíváte, když zatarasujete části vás samých: své vlastní bohatství a hojnost, svou vlastní lásku a světlo. Je bolestivé takto žít! Ačkoli se někdy zdá bezpečnější části sebe zamknout, vnímejte na chvíli, co to dělá vám. Vnímejte světlo, radost, entusiasmus, které chtějí přirozeně proudit, které chtějí být spatřeny a spojeny se světem. Vnímejte tuto inspiraci, která žije hluboko uvnitř vás.

Nyní se chystáme otevřít dveře, jejichž pomocí se ve vás něco uvolňuje, neboť nastal čas. Může to nyní ve vašem životě proudit a projevit se ve vás dobrým a ryzím způsobem. Představte si na chvíli, že vidíte v oblasti svého břicha zchátralé, staré dveře, které se těžko otevírají. Vnímejte energii těchto dveří, které jste sem dali sami, abyste emocionálně nebo dokonce fyzicky přežili. Existuje mnoho důvodů ve vaší minulosti, vašem dětství nebo dokonce v minulých životech, proč jste tam tyto dveře dali a proč jste to cítili za bezpečné. Nyní však více bolí, než pomáhají – je čas tyto dveře otevřít.

Představte si na chvíli, že se k těmto dveřím obracíte. Vnímejte ticho ve své hlavě a vězte, že tam prostě jen jste a pozorujete to, co se tak dlouho skrývalo. Pomalu otevíráte dveře, zatímco stále vnímáte sílu a pevnost ve svých chodidlech, kterou vám poskytuje Země – vězte, že jste podporováni.

Nyní je čas otevřít se větší části své duše, tomu, kdo jste. Co chce těmito dveřmi projít? Možná nejdříve vnímáte nějaký zmatek, staré energie, které vás trápily se vyvalí a chtějí být spatřeny: strachy, pochyby, možná něco temného? Pohlédněte na ně s vyváženou lehkostí a přivítejte je.

Za těmito strachy či zmatkem je skryto něco nekonečně krásného, co chce být znovu otevřeným srdcem obsaženo. Zeptejte se, zda se to chce samo ukázat, zda to má pro vás nějakou zprávu. Je to součást vašeho nejvyššího já, vašeho andělského já, co chce vystoupit a být přijato. Pošlete světlo, lásku a pochopení k těmto dveřím a k tomuto otvoru, abyste mohli vytvořit most, díky němuž může to, co bylo skryto, vyjít ven, a odvažte se to spatřit.

Odvažte si vidět, jak ohromné a krásné to je. Často se bojíte své vlastní síly, moudrosti a krásy. Činíte se ve své mysli menšími a ve skutečnosti nechcete vidět, co tam je. Dovolte však, aby se to objevilo a nebuďte příliš skromní, nezpochybňujte jeho potenciál, neboť je to energie, na kterou jste ve svém životě čekali.

Pomůže vám představit si tuto energii ve formě osoby, a vnímejte, zda se objeví postava muže nebo ženy. Může vám povědět něco o typu energie, která k vám nyní chce proudit a pomoci vám otevřít své srdce. Podívejte se na něho nebo na ni a naslouchejte tomu, co si vám přeje tato postava říct. Nechejte ji hovořit a pak ukotvěte energii této osoby ve svém srdci, neboť je součástí vás samých. Představte si, že tuto osobu necháte zcela vejít do svého prostoru srdce.

Dovolte, aby ve vašem životě nastala obroda. Nemůžete přesně předpovědět, co se stane, ale důvěřujte a odevzdejte se tomuto procesu. Jakmile se jednou spojíte se svým srdcem a dveře, které byly zavřené se otevřou, učiníte spojení se svou duší a vnímáte vnitřní vedení. Pak naleznete kotvu, toto jádro uvnitř sebe, které potřebujete, abyste cítili, kde nyní stojíte a vnímali, kam jdete.

Nyní propojte hlavu, srdce a břicho. Znovu vnímejte podporující sílu Země a spojte se s ní. Budete ve svém životě obklopeni nápomocnými energii a Země je jednou z nich. Důvěřujte jí! Chce pro vás vytvořit cestu, chce vás přijmout. Jste tu vítaní a nejste sami!

Spojte se prosím ještě jednou s tímto tichým, klidným středem ve své hlavě, kde nepřemýšlíte, jen jednoduše přijímáte, jste bdělí a přítomní. Nakonec se znovu spojte se svým srdcem, s tímto velmi citlivým orgánem ve středu vaší bytosti, který je kanálem pro vaši duši a nese bolest z minulosti. Mějte se svým srdcem soucit, neboť trpělo, mějte však také ocenění pro nesmírný potenciál, který uvnitř něj leží: bohatství nashromážděné z mnoha životů, hloubku emocionálního života, vaší duše. Važte si svého vlastní srdce.

Vnímejte pak, jak tyto tři centra společně pracují a spojují se – hlava, srdce a břicho – jednoduše to nechejte dít – nemusíte o tom přemýšlet. Vnímejte jak vás proud seshora dolů přináší zpět do vašeho jádra. Pokud však stále cítíte nějaký odpor nebo nesoulad, je to v pořádku, protože právě proto tohle činíme. Tento pohled dovnitř vám pomůže uvědomit si vaše uzavřené části a otevřené dveře. Nechejte to být přirozeně tak, jak je.

Děkuji, že jste dnes přišli. Sdílím s vámi svou energii.

©Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství