Menu

Sněte jako děti

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Jsem váš bratr a přítel. Jsme na stejné cestě. Na Zemi jsem byl lidskou bytostí a snažil jsem se přinést kristovskou energii, energii vědomí a soucitu. Snažil jsem se ji přinést na Zemi vyjádřením energie své duše. I já jsem byl na vnitřní cestě jako vy. Nebyl jsem dokonalý. Snažil jsem se přinést a vyjádřit energii srdce v časech, kdy to bylo něco zcela nového. Nebylo to na Zemi ukotveno tak, jako je tomu nyní. A protože jsem přinášel něco velmi nového, probouzely se také protikladné energie. Svým způsobem jsem se přinutil do kolektivních energií té doby, neboť byla potřebná změna.

Někteří lidé energii a poselství, které jsem přinášel, chápali, v některých to však vytvořilo spoustu strachu a odmítání. V jistém smyslu je to stále ten případ, kdy má mnoho z vás strach vyjádřit svou jedinečnou energii duše kvůli reakcím, které to může vytvořit ve vnějším světě. I uvnitř sebe nosíte vzpomínky své duše, kdy jste byli velmi odmítnutí za vyjadřování svého skutečného já.

To, co se stalo mě, způsob, jakým jsem byl pronásledován a zabit, se svým způsobem přihodilo vám všem. V minulých životech jste vy všichni byli jistým způsobem kristovskou energií, energií lásky a vědomí hluboce zasaženi. Probudili jste se v nějakém stádiu své iluze jako duše na Zemi a byli jste hluboce pohnuti vědomím soustředěném v srdci. Přijali jste tuto inspiraci do sebe jako byste ochutnávali novou realitu a nemohli na ni zapomenout. Jako byste ochutnávali esenci lásky a svobody a to vás nepustilo.

Když jste se v mnoha životech na Zemi vraceli, uvnitř vás byla tato vzpomínka, toto vnitřní vědění, že tam musíte jít. Mohlo se to projevovat jako jakési stýskání po domově nebo jako hluboký smutek z toho, že vám něco v tomto světě, ve vašem životě schází. Často jste v minulých životech i v tomto životě cítili, že sem nezapadáte, že jste jaksi jiní a máte potíže pochopit, co tu děláte a jaké je vaše přirozené místo ve společnosti na Zemi.

Tento pocit, že nezapadáte, pocit odcizení, toho, že sem nepatříte, je vlastně vzpomínkou vaší duše. Její volání vás probouzí a pomáhá vám vzpomenout si na to, že jste sem přišli přinést něco nového stejně tak, jako jsem to činil já v minulosti. Máte stejné poslání. Předtím než si to však plně uvědomíte, předtím, než v tom můžete zažít radost a svobodu velmi trpíte, protože každá lidská bytost chce být spojená, chce zapadnout s komunitou kolem – s rodiči, rodinou, přáteli.

Proto, abyste naplnili své poslaní, potřebujete v jistém okamžiku svého života vystoupit. Možná jste to zjistili dříve, když jste vyrůstali, většinu života jste však zkrátka trpěli, neboť jste měli toto nevědomé nutkání a pocit, že nezapadáte, stále jste však nevěděli, o čem to celé je. Nebyli jste si vědomi svého skutečného já, své přirozenosti. Jste tedy tak říkajíc napřed. Jste průkopníky nového vědomí. Nejen v tomto životě, ale z mnoha životů předtím. A dnes jste tu a jste mnohem vědomější, než, když jste byli kristovskou energií poprvé zasaženi.

Jste mnohem vědomější, ale také jste prošli velkou emocionální bolestí, a proto je pro vás těžké spojit se s čistou a původní inspirací, která již ve vás je a byla už probuzena.

Kdykoli cítíte, že jste jiní, že se nedokážete přizpůsobit společnosti, v zásadě musíte odejít z vědomí založeném na strachu, abyste přežili. Když nezapadáte a cítíte uvnitř sebe jiné volání, vytváří to nejdříve spoustu nejistoty a strachu uvnitř. Když totiž skutečně nasloucháte tomuto pocitu, že jste jiní, tomuto pocitu odcizení, jste osamělí. Máte potíže pochopit vztah, ve kterém se nacházíte, práci, ve které pracujete a potýkáte se stále s touto osamělostí.

Když jste nějakým způsobem přitahování k channelingu, je to volání vaší duše. Chcete se dostat zpět k sobě domů, to je skutečné volání, které cítíte. To, jak ho vyjádříte druhým lidem, v tomto světě, je druhým krokem. Prvním krokem je však přijít nejdřív k sobě domů.

Nyní vás žádám, abyste se spojili se svým tělem, abyste si ho uvědomili. Pomalu dýchejte a spojte se zemí pod vašimi chodidly. Dovolte energii Země, aby se vás na tomto konkrétním místě dotkla, dovolte ji proudit nahoru do vašich chodidel a nohou. Vítá vás. Mezi Zemí a lidstvem je staré partnerství. Ve své podstatě jste s duší Země hluboce spojeni.

Jste dítětem Matky Země, přírody a jedna z cest, jak přijít k sobě domů a cítit se v tomto světě v bezpečí, je spojit se se Zemí a vnímat její sílu, ale také její jemnost a bezpečí, které vám může poskytnout. Vaše tělo to ví. Vaše tělo ví, jak se uvolnit a otevřít se hlasu své duše, energii své duše.

Strach, který je uvnitř vás, ovlivňuje vaše tělo a jeho inteligenci. Svým způsobem je vaše tělo vašim prvním průvodcem. Když hledáte vedení a myslíte si, že nic nevidíte, neslyšíte, uvědomte si své tělo a jeho signály, které vám posílá. Uvnitř vašeho těla je spousta informací – orgány, svaly, krev. Vše je živé, energie vaší duše je tam. Vaše tělo je jedinečné. Nedokážete vyjádřit energii své duše, pakliže se na Zemi a ve svém těle necítíte doma.

Mnoho z vás své tělo neobývá plně. Možná, že se staráte o své zdraví a jste na přísné dietě a cvičíte, avšak skutečně pečovat o své tělo znamená být s ním, naslouchat tomu, co vám říká. Spát, když jste unavení. Uvolnit se, když se cítíte v napětí nebo ve stresu. Jíst, když máte hlad. Je to velmi jednoduché, ale protože je na vás vyvíjen obrovský tlak, často tyto velmi základní signály těla ignorujete.

Respektujte své tělo. Udělejte to nyní. Plně si uvědomte jeho nádheru. Je jedinečným nositelem vaší duše. Vnímejte, jak živé je. Pociťte to zevnitř. Vnímejte, zda od svého těla dostanete nějakou zprávu či signál.

Udržujte to velmi jednoduché. Zeptejte se svého těla či sebe: „Co mi nyní brání uvolnit se? Co mě v mém životě blokuje předtím, abych se cítil/a uvolněně a v bezpečí?“ Vnímejte se ve svém těle a pozorujte, zda jsou tam nějaké konkrétní oblasti, kde cítíte stažení, přetížení, napětí či bolest.

Dýchejte do této části svého těla, s dechem tam přinášíte své vědomí. Vědomí není o přemýšlení, ale o tom, abyste tam byli plně. Neanalyzujte nic, jen s otevřeným srdcem naslouchejte. Když jste svou pozorností tam, pozdravte tuto část svého těla a ciťte ve svém srdci soucit. Vaše tělo je krásný nástroj. Snaží se strávit a taktéž uzdravit energii strachu a napětí uvnitř vás. Když jste svým vědomím tam, poděkujte svému tělu za to. Když ho nesoudíte, pomáháte mu.

Zeptejte se tedy svého těla: „Jak ti pomohu nastolit rovnováhu? Co mám dělat, či jak mám se sebou zacházet, abych se cítil/a více uvolněně, bezpečně či přirozeně?“ Nechejte tělo, ať mluví samo za sebe. Nepřemýšlejte příliš o všem, co jste slyšeli či četli o zdraví či o tom, co tělo potřebuje, jen ho nechejte hovořit.

To, co většina z vás potřebuje, je energie radosti. Radost je energie, která je velmi spojená se srdcem. Když se cítíte soustředění uvnitř svého srdce, kde je původní energie svobody a tvořivosti, přináší vám to mnoho radosti. Vyjádření energie radosti není těžká práce. Je to vlastně naopak. Jde s proudem toho, co je pro vás přirozené.

Tohle je také nejhlubší smysl channelingu – to, o čem channeling je. V každém z vás je tvořivá energie, která chce přirozeně proudit ven, vyjádřit se. Je to velmi radostná, přirozená touha chtít sdílet s druhými své vnitřní bohatství, vnitřní vědění, svou lásku, soucit.

Pokuste se cítit tuto přirozenou energii radosti uvnitř svého srdce. Dovolte této energii, která přichází přímo od vaší duše jít dolů do vašeho žaludku a břicha. Když chcete vědět, co chce vaše duše skutečně dělat či vyjádřit ve vašem každodenním životě, naslouchejte této energii radosti a následujte ji. Věc, kterou chcete udělat či sdílet, by vám měla dávat pocit potěšení, radosti a osvobození – svobody. Když vyjadřujete energii své duše, osvobozujete se. Přichází to tedy s pocitem radosti. Dovolte ji proudit dolů do svého břicha a do kořenové čakry – 1. čakry a do vašich nohou.

Nyní vás žádám, abyste se spojili se svým srdcem a zapsali si, co ve svém životě skutečně chcete. Pobízím vás, abyste propustili všechny obavy a ustrašené myšlení, na které jste si tak zvykli a znovu snili jako dítě. Propusťte všechna omezení a to, čemu říkáte realistické myšlení. Jen se na chvíli osvoboďte a zeptejte se sami sebe: „Co mi v mém životě přináší nejvyšší formu radosti?“ Nemusíte se soustředit na určitou aktivitu – neptáme se na to, co byste měli dělat. Nedělejte to příliš konkrétní či specifické. Zeptejte se obecně. Spojte se se svým srdcem a vnímejte, co přijde. Co vám přináší radost. Pojmenujte i emoci, kterou cítíte, která je s tímto pocitem radosti spojena, energii, kterou hledáte, spíše než její praktické vyjádření.

Nyní vás pozívám, abyste byli spontánní a snili tak, jako to dělají děti o tom, co vás skutečně naplňuje, co vás celé naplňuje, co vám dává pocit vášně a radosti.

Pokračujte v tom, prosím.

© Pamela Kribbe
Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství