Menu

Vliv astrální říše na channeling

Gerrit Gielen

Rok 2012 se chýlí ke konci. Je bolestně zřejmé, že téměř většina ? často zprostředkovávaných ? předpovědí na tento rok se nekonala. Žádné obrovské přírodní katastrofy, žádné přesunutí pólů, žádný masový vzestup, žádná Niburuská pohroma, žádné invaze mimozemšťanů, žádná galaktická federace, žádný příchod světového učitele… a to zmiňuji jen pár.

Zřejmě je zprostředkováváno mnoho falešných informací. Jak je to možné? Cožpak někdo, kdo zprostředkovává poselství, nepřijímá vyšší inspiraci? Podvádí snad všichni, co zprostředkovávají poselství, nebo jsou sváděni na scestí svou vlastní představivostí? Tak jednoduché to není. Lidé, kteří zprostředkovávají poselství obvykle věří v to, co dělají, a často jsou upřímně šokovaní, když se jejich předpovědi nestanou pravdou. Obvykle jsou to citliví, nadpřirozeně nadaní lidé, kteří jsou schopni učinit kontakt s ne-fyzickými entitami a kteří jsou přesvědčení o tom, že tyto entity jim poskytují spolehlivé a důležité informace.

Co se tedy děje špatně?

Jedna velká potíž je astrální rovina, která nás obklopuje.

Co je astrální rovina? Jak se objevila?

Potom, co umřete, jste svobodní. Svobodní vrátit se do spirituální roviny svého původu, svobodní vytvářet svou vlastní realitu. Tato svoboda však může být pastí. Mnoho lidí na vnitřní úrovni není svobodných. Uzavřeli se do pevných přesvědčení o dobrém a špatném, o životě, smrti a posmrtném životě. Další lidé zase nejsou tolik nakloněni jistým přesvědčením, ale emocím a touhám jako jsou závislosti, hněv nebo pocity méněcennosti.

Astrální rovina je, mimo jiné, společným výtvorem všech těchto lidí. Je to společenská rovina existence, ve které všechny tyto myšlenkové formy strachu, iluzí a tužeb bezprostředně nabírají tvar. Například, když máte mnoho sklíčených myšlenek, můžete se ocitnout v krajině, která je holá a šedivá. Tato krajina odráží váš vnitřní stav. Lidé zůstávají v astrální rovině, dokud volání jejich duše není natolik silné, že propustí své iluze a vystoupí na spirituální úroveň, anebo, pokud je to možné, jdou spát a znovu se inkarnují.

Například, když někdo věří, že ihned po smrti přijde do ?zlatého města?, kde lidé chodí kolem dokola, jásají a velebí Boha, pak je to právě to místo, kam tato osoba dorazí spolu s ostatními, kteří tomu věří. Na počátku tam budou skutečně šťastní. Myslí si, že jsou v nebi. Avšak posléze se život stane nudným a monotónním. ?Zlaté město? se stane vězením. Prostřednictvím této zkušenosti se otevírá vnitřní prostor, ve kterém bude znovu vyslyšen hlas duše, hlas pravdy. Postupně nastane probouzení a astrální iluze ?zlatého města? se uvolní.

Astrální rovina je naplněna ?nebi? lidí fundamentalistického přesvědčení. Čím silnější jsou jejich přesvědčení, tím déle jim trvá vyslyšet volání jejich duše. V astrální rovině však nenalezneme jen ?nebe?. Někteří lidé si vytvoří jakýsi druh ?pekla?. Když někdo trpí hlubokým pocitem méněcennosti, může se objevit v pustém a osamělém místě, které odráží jeho vnitřní pocity. Může to opět trvat nějak dobu, než taková osoba dovolí svému vnitřní Světlu povstat.

Ve zkratce, astrální rovina je shromažďující místo pro všechny, kteří ještě nejsou otevřeni hlasu své duše. Jelikož jejich přesvědčení nemají kořeny v moudrosti jejich duše, vytváří na základě těchto přesvědčení svá vlastní vězení.

Jak astrální rovina ovlivňuje psychiku a lidi, kteří zprostředkovávají poselství?

Existují dva způsoby.

1. Cyklus strachu

Astrální rovina je zčásti formována námi, žijícími, zvláště našimi silnými emocemi jako je hněv a strach. Jako rovina je astrální nejblíže rovině Zemské, v tom smyslu v ní převládá většina lidských strachů a předsudků, odpovídající strachy a předpojatosti, které na Zemi existují v kolektivním vědomí lidstva. Například, když se lidé na Zemi bojí přírodních katastrof, všechny druhy představ přírodních katastrof se projeví v nižších oblastech astrální roviny. Tyto představy o konci světa mohou být sesbírány lidmi, kteří je interpretují jako obrazy budoucnosti a prezentují je jako vyšší pravdy svému publiku.

Kromě toho v nižších oblastech astrální říše bloudí všechny možné druhy entit, které nemohou opustit Zemi. Některé z těchto entit rádi podporují přenos vizí strachu, neboť je to činí důležitými. Často jsou to zesnulí, kteří nemohou opustit Zemi. Jejich vědomí je stále zcela zaměřeno na Zemi a uznání a pozornost lidí je pro ně velmi důležitá. Potřebují se kontaktovat s lidmi, a pokud je lidé začnou vidět jako posly vyšších pravd, některým to připadá úžasné. Budou prohlašovat cokoli, co posílí jejich postavení jako důležitého posla. Instinktivně cítí, že pro ně velmi dobře funguje činit velkolepé předpovědi: čím větší je předpovídaná katastrofa, tím více pozornosti obdrží. Prvotní strach, který zde již byl přítomen v kolektivním vědomí lidstva, je tak astrálními silami posílen. Tak je tedy vytvořen cyklus strachu.

Kvůli tomuto cyklu strachu, který je krmen lidmi a astrálními silami, se může stát, a ono se to děje, že se lidé shromažďují kolem nějakého guru, který má zprostředkovávat vyšší vědění. Ve skutečnosti však při prezentování tak zvaných vyšších přenosů pouze potvrzuje jejich ustrašené vize. Mnoho předpovědí o roce 2012, zvláště těch, které hovoří o katastrofách, mohou být vysvětleny právě tímto způsobem.

2. Astrální guruové

Duchovní vývoj lidstva způsobí, že astrální rovina nakonec zmizí. Jakmile se lidé naladí na svou duši, na svou vnitřní pravdu, a zaposlouchají se do svých srdcí namísto eg, astrální rovina již nebude více ?krmena?. V astrální rovině se daří iluzím a nižším emocím. Pravda a láska budou znamenat její zánik.

V současné době jsou však v astrální rovině entity, které v ní dlí dlouhou dobu a vybudovali si speciální pozici. V ?nebi? fundamentalisty (pomyslete na předchozí zmíněné ?zlaté město?), je často jediný vůdce, samozvaný guru, který vnímá sám sebe jako hlas pravdy. Takové osoby čerpají svůj status ze svých zvláštních umístění v astrální rovině. V průběhu staletí mohla tato osoba přijmout postavení slavné náboženské osobnosti, například Krista. Mohou být dokonce přesvědčeni, že jsou Kristem. Tohle, pochopitelně, bude potvrzováno jejich následovníky, kteří věří, že by v jejich fundamentalistickém nebi měli být blízko Krista. Takový astrální guru, pochopitelně, má za to, že si vzpomíná na vše o životě Krista. V každém fundamentalistickém nebi Kristovského původu, a že je jich spousta, se takový Kristus potuluje. To vysvětluje, například to, proč jsou zprostředkovávané informace ohledně života Krista tak protichůdné.

Takový astrální guru však nikdy není zcela odříznut od reality. Uvědomuje si, že spirituální růst lidstva je mu hrozbou a bude se snažit tomu zabránit. To dělá tak, že posílá na Zemi informace, které zde posilují strach a dualitu. Tato informace je předávána například ve formě channelingu. Jelikož tyto entity často ovládají sofistikovaný vhled a znalosti o lidské povaze, je často těžké je rozpoznat jako nečisté. A co víc, samotné entity často věří ve svou správnost informací. Značná lidská kapacita pro sebeklam je v astrální rovině skutečně ještě větší než na Zemi. Na Zemi je neustálá konfrontace faktů a oponujících názorů, ale to se v astrální rovině neděje. Tam každá změna přesvědčení musí přijít zevnitř jednotlivce.

Jak poznáte nečistou informaci?

Čistá informace pochází z roviny duše, spirituální roviny: roviny jednoty, lásky, svobody a úcty ke všemu, co žije. Čistá informace zasáhne naše srdce, dávajíce nám okamžitý pocit míru, lásky a svobody. Díky ní se cítíme dobře ve vesmíru, ve kterém žijeme. Dává nám pocit důvěry v sebe sama. Čistá informace nás vede ke skutečnému pochopení toho, kým jsme.

Účel nečisté informace je vždy překazit spirituální vývoj lidstva a posílit astrální rovinu vytvářením nových iluzí a strachů. Nečistá informace má následující charakteristiky.

Nečistá informace proklamuje dualitu. ?Tohle je špatné, tohle dobré, tito lidé jsou špatní, existují spiknutí proti lidstvu, stanou se katastrofy?, atd.

Proč se taková informace šíří? Spirituální rovina je jednou z jednoty. Za každým vyjádřením ducha, kterého vidíme mimo nás, je jádro jednoty, jež sdílíme. Osvícení znamená být si této jednoty zcela vědom. Uvažování v dualitě ? ať je jakákoli ? udržuje lidskou bytost mimo tuto jednotu, mimo vnitřní Světlo.

Nečistá informace zastává donucování a tlak. ?Musíte to udělat nebo to nebude stoprocentní; ujistěte se, že jste připraveni na nastávající změny; měli byste na sobě tvrdě pracovat, jinak se vám věci nebudou dařit?, atd.

Proč je tohle prohlašováno? Duše vás spojuje s jednotou, se Vším. Abyste se dostali do spojení se sebou samými, musíte se naučit své duši naslouchat. To se může přihodit jedině v svobodě. Hlas duše je jemný, ne-donucovací hlas. Všechen tlak a donucování udržuje lidskou bytost mimo její duši.

Nečistá informace vyvolává strach. ?Právě se odehrávají katastrofy, musíte se k nám připojit, jinak věci dopadnou špatně, dávejte si na to nebo tamto pozor?, atd. Hlas duše je hlasem lásky, nikoli strachu. Podporování lidí, aby naslouchali hlasu strachu, je odvádí z jejich středu.

– Nečistá informace není zaměřena na tady a teď. Jsou zmiňována určitá data budoucích událostí nebo je ohlašována x-tá kosmická historie lidstva. Často jsou tyto informace velmi zajímavé, nicméně o životě tady a teď není nic jasné.

Spirituální vývoj vždy nastává v teď. Tím, že se lidé vytrhnou z vědomí teď, je omezován jejich spirituální rozvoj.

Nečistá informace vám dává špatný pocit ze sebe samých. Pokud nesouhlasíte s textem, předpokládá se, že jste hloupí a naivní, nebo že jste sobečtí a stále ještě nejste světelní.

Když tomu lidé věří, budou si méně jistí svou vlastní intuicí a vnitřním vedením. To brání jejich přirozenému spirituálnímu vývoji.

Nečistí informátoři prohlašují, že jsou jedinou pravdou a nejčistším kanálem. Naznačují, že mají privilegovaný přístup k informacím, které můžete přijímat jedině přes ně. Ve chvíli, kdy chcete přimět lidi, že mimo ně existuje nějaká spirituální autorita, která ví líp, popíráte své vlastní Světlo.

Na závěr

Zprostředkovávání poselství je talent jako jiný: malování, psaní nebo hudební talent. Dar zprostředkovávat poselství nečiní nikoho lepší osobou, nedělá o nic víc než ostatní talenty. Stejně tak lidé, kteří zprostředkovávají poselství, nejsou ve spirituálních či etických otázkách autoritami.

Pamela Kribbe ve svém článku ?Co je Channeling?? píše: ?To, co rozhoduje o hodnotě zprostředkovávaného textu, je bohatost obsahu, jasnost a láska, která je vyjádřena. To, co je určeného jako zdroj channelingu, je druhotně důležité. Zprostředkovávané poselství jsou navíc přijímána lidskými bytostmi a zprávy jsou vždy zabarvené zkušenostmi osoby a abstraktním rámcem toho, kdo informaci přenáší.? (Tento citát je z holandského článku, pro český článek na téma channelingu se podívejte na www.jeshua.cz ?Kdo jsme my? na konec životopisu Pamely).

Osobně si myslím, že byste měli číst a zprostředkovávat zprávy jako když posloucháte píseň v rádiu. Tehdy, když se dotkne vašeho srdce a cítíte se jí být pozvednuti a líbí se vám. Pokud tomu tak není, nalaďte na jiný kanál.

? Gerrit Gielen

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství