Menu

Pohlédněte na sebe

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí lidé,

já jsem Marie Magdaléna. Jsem vaše přítelkyně, někdo, koho znáte a kdo sdílí vaši vnitřní vizi. Vnímejte mou energii v této místnosti. Objímám vás s radostí z poznání duší.

Jsem zde, abych vás podpořila být tím, kým jste. Nabízím vám bezpečí a ochranu, kterou všichni potřebujete, abyste rostli, vyvíjeli se a uvědomili se. Vnímejte ochranu, která je zde přítomná, ciťte se na Zemi bezpečně. Vaše duše si zvolila být v tomto čase a životě zde. Vaše duše zvážila, že je zralý čas na inkarnaci, tady a teď, a tak dovolte svému světlu zářit.

Nezapomeňte na to, že skok do inkarnace, abyste se stali lidskou bytostí, je skokem do strachu a nejistoty. Jakmile opustíte jinou dimenzi, abyste se ponořili do pozemské říše, ztrácíte všechny jistoty, všechen vliv nad tím, co jste znali. Odevzdáváte se tomu, abyste byli člověkem, a stáváte se malými a zranitelnými. Rodíte se jako nahé dítě, bezmocné, ponechané péči ostatním, pozemské existenci.

Uvědomujete si, jakou odvahu takový ponor vyžaduje? Ovšemže budete obtěžkáni bolestivými vzpomínkami z dávné minulosti, kdy si uvědomíte, že tu na Zemi nejste poprvé. V minulosti jste prožili mnohé a značně jste vyrostli, tento růst však nebyl vždy jednoduchý. Cítili jste bolest, ozvěny, které stále rezonují ve vašem srdci, v osobě, kterou nyní jste. Z těchto stop bolesti z minulosti jste se znovu zrodili ve svém momentálním životě, kde jsou všechna tato stará zranění znovu stimulována.

Stará zranění v tomto životě vyplula na povrch, stimulována a zvířena podmínkami, které k vám přišly skrze vaše rodiče, skrze prostředí, kde jste žili a vyrůstali, i způsobem vaší práce, přáteli a vašimi vztahy. Vše, co se na vaší cestě životem objevuje, se dotýká něčeho ve vás: emoce, pocit. Cílem je tyto pocity láskyplně a vědomě pozorovat a přijmout je.

Velkou výzvou, které jako lidská bytost na Zemi čelíte, je dovolit si být emocionálně dojati a zažít tak nejen bolest, ale také radost a naplnění. Úlohou na Zemi je procházet vrcholy i údolími, které se tu odehrávají, a proto se díváte na vše, co vás ovlivňuje očima přijetí. Potřebujete schopnost v klidu a soucitně pozorovat. Když tak činíte, umožňuje vám to skutečně růst, neboť vaše duše pak může plně sestoupit a inkarnovat se, způsobit, že se vaše světlo duše na Zemi zjeví.

Začínáte život jako nevinná pozemská bytost, poté vás však život na Zemi otřásá tam a zpět tím, že jste umístěni mezi všechny druhy emocí a pocitů. Jen tehdy, když na ně pohlížíte soucitně, se tato houpačka tam a zpět jaksi zmírní. Přicházíte blíž a blíž svému středu, svému jádru. Nakonec začínáte chápat celou skupinu emocí, myšlenek a starých bolestí, kterými jste, ale zároveň nejste.

Ano, uvnitř vás jsou žijící emoce, je u vás však také něco dalšího, něco většího, co tyto emoce přesahuje. Jen tehdy, když poznáte toto „něco větší“, bude možné, aby se objevila skutečná sebeláska. To se děje tehdy, když se podíváte na své vlastní strachy a napětí, na svůj vlastní smutek a vztek a obklopíte je klidnou pozorností a přijetím. Žádám vás, abyste to naprosto upřímně nyní udělali. Podívejte se na sebe, podívejte se na tu krásnou a rozvinutou část sebe sama a odvažte se ji skutečně zřít. Vnímejte čistotu, lásku a moudrost, kterou jste již získali, a nebuďte v tom příliš skromní. Odvažte se to nechat zářit, buďte hrdí na to, co jste.

Podívejte se také na svou temnou stranu: váš strach, sebepochybnosti, vztek, pohlédněte na to upřímně. Vnímejte oba aspekty sebe sama: světlo i temnotu. Řekněte „ano“ tomu všemu. Řekněte: „Patří mi, jsou mojí součástí. Je to moje lidskost.“ Buďte si vědomi toho, co je to, co říká „ano“. Vnímejte kvalitu tohoto vědomí, druh pozornosti a vědomí, které vypadají stejně rovnocenně jak ve tmě, tak ve světle. Vítá světlo a vítá také temnotu, přijímá vše, co jest. Představte si tuto kvalitu, tento druh vědomí, jak obklopuje celé vaše tělo a energetické pole, můžete být zcela tím, kým jste. Nic není třeba vyloučit.

Představte si, jak vás tato milující pozornost obklopuje a prostupuje od hlavy až k patě. Důkladně se podívejte, zda jsou ve vašem těle nebo vašem energetickém poli místa, kde je tato energie silně potřebná a kam je tento milující, klidný pohled, který pozvedá vědomí přitahován. To místo, kde je toto vědomí nejvíce třeba, je místem, kde jste bojovali sami se sebou, kde jste cítili, že byste měli být lepší nebo jiní, než jste. Dovolte tam energii proudit. Odpusťte si a buďte k sobě laskavější, než jak jste po dlouhou dobu byli.

Vědomí, ke kterému vás povzbuzuji, abyste ho vnímali, pochází z vaší duše. Je to nesoudící vědomí, které je mnohem větší, než si lidská mysl dokáže představit. Dovolte mu existovat a ciťte se v tomto vědomí vaší duše v bezpečí. Tam najdete klid a odpočinek, takže si můžete spočinout a cítit, že vše nalézá svou cestu přirozeně. Nemusíte to nutit, protože je to právě propuštění a povolení, jež přitahují to, aby k vám proudilo nové. Pocit nucení vyvíjet nějaké úsilí pochází z kontrakce: „To není dobré, musím se snažit, abych byl/a lepší“, a to je boj. Vyzkoušejte si být zcela sami sebou.

Jsme tu dnes proto, že vy všichni cítíte volání být v tomto světě tak či onak kanálem, cestou mezi atmosférou lásky a světla a Zemí. Cítíte toto volání zevnitř, neboť každý z vás má Zemi a lidskému vědomí něco dát. Tento vnitřní pud, který cítíte, se týká toho, po čem touží vaše duše a prostřednictvím čeho můžete jako lidská bytost cítit naplnění.

Mnoho z vás cítí přirozené spojení s atmosférou lásky a jednoty vašich původů. Na tuto atmosféru často vzpomínáte s nostalgií. To, co vám však nejvíce brání, abyste dovolili této energii proudit do vašeho vědomí a nakonec ji rozšířili i k druhým, je právě tento vnitřní boj a vaše blahosklonnost vůči sobě. Máte sklon se soudit, což je opakem soucitu: je to klidná, milující energie duše, o které jsem hovořila dřív.

Aby se tedy tento kanál otevřel, aby mohla energie proudit ze světla a lásky k Zemi, je důležité spojit se se svou duší a druhem vědomí, které je součástí vaší duše. Znamená to také to, že si uvědomujete, jaký na sebe vyvíjíte tlak a jak se odmítáte a zmenšujete. Zároveň si začínáte uvědomovat všechny přežívající vzorce a představy, uvalené na vás z předchozích generací a společností kolem vás.

Když si tohle vše uvědomíte, pak máte volbu: můžete s tím buď vstoupit do boje, nebo se k tomu můžete přiblížit láskyplně. Držte to ve svém klidném pohledu, přijměte to a respektujte to. Tím mám na mysli, že přijímáte věci takové, jaké jsou, že v každém z vás je světlo i temnota. Dokud proti temnotě bojujete, nemůžete se ji vyhnout, neboť v ní uvíznete. Jen tehdy, když se zklidníte a temnotu přijmete, můžete se spojit s úrovní duše, která je v podstatě pozorujícím vědomím. Pak vystupujete z boje, pak otevíráte samotný kanál a láska začíná proudit.

Ze všeho nejdřív dejte tuto lásku sami sobě. Přijměte, že kdykoli sami sebe zatratíte, opovrhujete sebou nebo se boucháte do hlavy, jednoduše se probuďte a uvědomte si, co si způsobujete. Odsuzování není způsob, jak se zlepšit nebo změnit. Uklidněte se, buďte vstřícnější. Vzpomeňte si na vědomí duše: otevřené, nesoudící vědomí – a uvolněte se v něm…

Nepleťte se, vědomí duše uvnitř vás je dynamickým vědomím. Není to vědomí, které jen pasivně hledí a vnímá, je to dynamické a přesto klidné vědomí. Když jste v tomto vědomí žili dostatečně dlouho a ostré hrany vašeho vnitřního boje se zmenšují, bude to mít dopad na váš každodenní život a také na to, co do svého života přitahujete na poli práce a vztahů. Vnitřní sebeláska je klíčem, ta otevírá kanál.

Pokud si zvyknete chovat se sami k sobě laskavěji a s větší láskou, vaše možnosti se rozšíří. Odvažujete se víc ukázat ostatním a méně je soudit. Místo pro lásku se zvětšuje. Tep srdce vaší duše je ve vašem životě jasněji rozpoznatelný a vy se pak dotýkáte druhých a děje se to samo.

Klíčovým krokem, ke kterému vás chci dnes povzbudit je, abyste si stále připomínali, že tato láska a laskavost vůči sobě je cestou ke zvýšení přijímání jak světla, tak i temnoty. Takto otevíráte kanál.

Velmi vám děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství