Menu

Dostaňte se ze své hlavy!

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Země. Vnímejte mou energii a sílu. Spojte se se mnou prostřednictvím svého těla, které je mostem mezi námi. Vpusťte mě do svého života, abych vám mohla dát to, co potřebujete, což je možné jen tehdy, když si dovolíte přijímat. Stali jste se zde na Zemi lidmi tím, že vaše tělo přijalo elementy Země a pouze díky hluboce procítěnému spojení se mnou můžete v těle a krvi projevit to, kým skutečně jste: nejhlubší a nejúplnější bytost.

Chci přijmout vaši duši, vaše vnitřní teplo a světlo a na oplátku vám dát vše, co jako lidská bytost potřebujete, abyste vzkvétali a zářili, projevili a vyzařovali to, kým jste. Pokud však jde o přijímání, existuje ve vás lidech bariéra, která mi brání dát vám všem vše, co potřebujete. Je tu neschopnost spojit se se Zemí a spojit se s mojí energií, nejen na individuální úrovni, ale taktéž na úrovni kolektivní. To je důvod, proč je lidstvo jako celek tak ztracené ve své hlavě, a proto stojí na vratké a nejisté půdě.

Mnoho lidí se odpojuje od přítomnosti tím, že se ztrácí v neustálých hektických myšlenkách, a tak se zaplétá v minulosti nebo se řídí budoucností. Tím jsou lapeni ve stresu a pod tlakem vnějšího světa. Nemohu vás dostihnout, pokud jste uvězněni v hlavě, proto vás žádám, abyste na chvíli tuto propast mezi námi prožili. Pohlédněte na okamžik na člověka před sebou, který je zcela ve své hlavě a zcela pohlcen myšlenkami, které v ní víří a zmítají se – stal se vězněm své vlastní mysli. Jeho tělo je mezitím stále více bez života, méně vitální a silné. Dostává příliš málo výživy z vlastního vědomí, a tak nemůže být inspirováno silami Země a přírody. Takový člověk ztrácí spojení se svými pocity a energetickým tokem uvnitř svého těla a do jisté míry je takovým člověkem každý z vás. Nemůže to být jinak, neboť jste byli nesmírně ovlivněni tím, jak byli lidé po staletí vychováváni.

Proč se všechna tato energie soustředila v hlavě? Orientace převážně z hlavy se děje pouze tehdy, když už nějaký druh trhliny mezi vámi a Zemí existuje. Zvíře je přirozeně spojené se svým okolím a tvoří organický celek, nejprve se svým vlastním druhem a poté s rozšířeným okolím. Cítí se být neoddělitelnou součástí celku a do tohoto celku se ponořuje. Cítí, že k němu patří, a nepřemýšlí o tom, jaké to je být od celku odděleno.

Přirozená zkušenost z propojenosti ve většině lidech chybí. Když jste uvězněni ve své hlavě, je tu pocit ztracenosti: osamělost, pocit oddělenosti, nedostatek smyslu a schopnost dát svému životu smysl. Není pak zvláštností, že se lidé začnou chovat způsobem, který je odděluje a odvádí ještě dále od sebe samých, od ostatních i ode mě – od Země.

V lidech, kteří žijí z hlavy, existuje strach a výsledkem je, že u nich narůstá potřeba tento strach ovládat, eliminovat nebo alespoň skrývat. Bohužel se svého strachu nikdy skutečně nezbaví, pokud tato úleva pochází pouze z hlavy prostřednictvím mentální aktivity. Ve skutečnosti tak vytváříte jen další překážky proti životu, protože v hlavě se nachází mnoho soudů o tom, co by mělo, mohlo nebo by mohlo být.

Nyní si přestavte na chvíli někoho, jehož energie není kolem hlavy tak koncentrovaná. Představte si tuto osobu stojící na Zemi. Možná uvidíte lidskou bytost, která má jiný druh přítomnosti a jejíž bytost obývá její tělo jedinečným a individuálním způsobem. Možná ve vaší představě vyvstane vize člověka, který je bosý a lehce oděný, člověka přirozenějšího. Podívejte se na srdce a podstatu této osoby. Pohlédněte na srdce a esenci tohoto člověka. Tato lidská bytost je součástí celku, neboť naslouchá tomu, co mu chce příroda sdělit, a je si vědoma proudu života uvnitř svého těla. Tento člověk vnímá ze svého břicha, co fyzicky potřebuje: jídlo, oblečení, přístřeší, a cítí ze svého srdce, co potřebuje emocionálně: spojení s druhými lidmi, vášeň, inspiraci, tvořivost. Tohle je nový člověk, protože to je ten, kdo se chce zrodit skrze vás a navázat s vámi spojení na nové Zemi.

Vy, co se nacházíte zde v tomto překrásném, blahodárném prostředí (v jižní Francii, kde se channeling odehrává), si můžete tohoto nového člověka představit, protože je pro vás snazší spojit se s přírodou, když jste tady. Vyvolejte tuto postavu ve své představivosti, je již ve vás, je to vaše vize budoucího já. Činnost ve vaší hlavě utichla a ztichla – sestoupili jste hlouběji do svého srdce a břicha. Už se nemusíte snažit ovládat a přinášet řád prostřednictvím své přemýšlivé mysli – jednoduše dovolujete věcem být přirozeně tak, jak jsou. A právě z tohoto pasivnějšího postoje – zdánlivě pasivního, protože jste ve skutečnosti otevření a vnímaví, aniž byste chtěli uchopovat a ovládat – můžete skutečně na Zemi přijmout svou duši.

Vaše duše je jako světlo hvězdy, z níž se na Zemi šíří paprsek, paprsek, který může proniknout a zazářit pouze skrze vnímavost lidského bytí. Představte si na chvíli, že uvnitř vaší duše je světelná hvězda. Přivolejte tuto hvězdu, což by pro vás mělo být celkem snadné, protože vy jste touto hvězdou. Představte si, že světlo této hvězdy na vás dopadá a pohlédněte na to, kde ve vašem těle je toto světlo nejsnáze přijímáno – a tím není vaše hlava.

Dovolte světlu této věčné hvězdy, kterou jste, aby proudila do vašeho těla, skrze srdce do vašeho břicha, kostrči, nohou a chodidel. Jako lidská bytost jste kanálem pro světlo své duše. Proto je tak důležité vážit si své vlastní lidskosti, chápat ji a milovat ji. Vaše lidskost není pro vaši duši překážkou, avšak partnerem. Vaše lidskost se všemi vašimi emocemi, myšlenkami a tělem je součástí vašeho života zde. Je to kanál, skrze který chce vaše duše proudit. Přijměte jako lidská bytost svoji důstojnost.

Je to důsledek toho, že žijete ze své hlavy, což způsobuje, že se vždy velmi snažíte dokázat, že jste někdo, kdo si zaslouží, aby ho někdo miloval. Přehlížíte, kým skutečně jste, protože vždy existuje něco mimo vás, co chcete a po čem saháte, tak však nemůžete být kanálem pro svou vlastní energii duše. Teprve když skutečně stojíte sami za sebe a jste jako lidská bytost tím, kým jste se všemi nejistotami a neurčitostmi, které jsou součástí lidského bytí, můžete být skutečně Doma a zajedno se svou duší. Pak si nemusíte nic dokazovat – víte, že jste dobří takoví, jací jste.

Vše, čím jste – všechny aspekty lidského bytí – je součást tohoto života na Zemi a nic z toho není třeba odstraňovat. Když říkáte „ano“ své lidskosti, osvobodíte se. Nebojujete už sami se sebou a stáváte se součástí celku. Každá lidská bytost je jedinečná a jde svou vlastní cestou. Právě proto si máte navzájem tolik co dát, protože každý z vás má jedinečnou perspektivu a v rámci celku je nenahraditelný.

Nakonec bych vás ráda požádala, abyste si představili, že jste na nové Zemi, na místě, kde lidé žijí méně ze své hlavy a více v souladu sami se sebou, přírodou a také s druhými. Představte si tak sebe a nechte svoji představivost svobodně bloumat. Na chvíli se podívejte na to, jak byste tam žili. Existuje například někde v přírodě prostředí, kde můžete být zcela sami sebou, kde se cítíte klidní a uvolnění? Cítíte spojení s celým tímto prostředím a cítíte se velmi klidně a vyrovnaně. Možná tam máte svůj vlastní domeček, takový, který přesně odráží to, kým jste. V tomto domku se cítíte bezpečně a jistě. Dovolte, aby vás toto prostředí ovlivnilo – je důležité, abyste to cítili.

Pak se rozhlédněte kolem sebe, zda se v okolí nachází další lidé. Zjistěte, zda s těmito lidmi cítíte spojení a zda se jedná o společenství lidí, ke kterým na této Zemi patříte. A jděte ještě o kousek dál; představte si, že se s těmito lidmi sejdete ve středu nebo na náměstí, kde se shromáždíte v kruhu. Jak přirozené pro vás je, že se s těmito lidmi scházíte, neboť jim nemusíte nic dokazovat, můžete prostě být sami sebou.

To je v této komunitě vaše úloha; být sami sebou a odtud vyzařovat svou jedinečnou energii. Vnímejte na chvíli, jak vděční jsou lidé, že jste součástí této komunity, jak si vás váží za to, kým jste, jak jsou inspirováni vaší přítomností a přínosem. Prožijte, jak tito lidé a vy tvoříte kruh tak, že se držíte všichni za ruce. Společně vytváříte něco krásného pro Zemi a pro lidstvo.

Takto se propojuje proud dávání a přijímání zcela bez námahy. Víte, kdo jste, a přirozeně dostáváte to, co potřebujete, abyste žili dobře a v harmonii. Poděkujte si za to, jakou hodnotu jako lidská bytost máte. Přeji si, abyste se brali skutečně vážně a neočerňovali se tak, jak máte ve zvyku. Jste kanálem pro novou Zemi, která chce povstat zevnitř starého, které bylo plné strachu a posuzování. Nová Země se chce manifestovat, a tak se berte vážně jako poslové tohoto nového času. Zcela přijměte svoji lidskost, neboť ta je kanálem pro projevení se. Vaše individuální lidskost z vás činí součást celku; nepostradatelnou a jedinečnou. Tímto vás vyzývám: důvěřujte si, oceňte se, vstaňte a odvažte se zářit. Odvažte se dávat a přijímat!

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství