Menu

Sebezapření v ženách

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé, já jsem Marie Magdaléna.

Přicházím k vám z hlubokého spojení. Jsem s vámi a vnímám vaše touhy. Vnímám váš smutek a nechuť být v této pozemské atmosféře a být tím, kým skutečně jste.

Zadržovat svou kreativní energii, svůj vhled, radost ze života tlumí mnoho vaší energie. Energie duše není svobodně vyjádřena a obrací se dovnitř, kde vytváří nepokoj, bolest a frustraci. Je to na Zemi velmi běžný fenomén. Existuje tu ohromná touha žít ze svého srdce, ze své vášně a duše, zároveň je tu však z toho také strach, neboť žití ze své esence, ze svého srdce znamená, že jste svobodní, že dovolujete být sobě tím, kým jste, a všemu co s tím souvisí: pochyby, strachy, emoce, jež zahrnují i ty zásobené hněvem a vzpurností. Po všechna staletí a během těchto několika životů jste toho v sobě tolik potlačili, že kreativní energie – zvláště v ženách mezi vámi – se uzamkla v tajném pokoji.

Pokud žena stojí ve své skutečné síle, je přirozeně spojena s Nebesy a Zemí, je kanálem pro energii srdce, nese tuto sílu vědomě, zatímco dohlíží na své vlastní hranice. V sociálním světe boří hranice a tabu, protože žena, která dovoluje své duši pohybovat se jak pozemsky, tak nebesky, je svobodná ve svém sebevyjádření a proniká maskami a mocenskými strukturami. Ženská energie ve své skutečné podobě vytváří spojení z žití ze srdce, a tudíž je hrozbou pro mocenské struktury, které chtějí udržovat věci skryté a potlačené.

Vnímejte na chvíli ve svém břiše potenciál své vlastní ženské tvořivosti. Běžte svou pozorností dovnitř, sestupte do svého břicha, do spodních čaker. Vnímejte, že jste tu doma, ale že jste byli dlouho vypuzeni ze svého středu v břiše. Tam leží vaše ukotvení, síla a intuice vašeho ženského těla, vaší smyslnosti, inteligence z věčného ženství. Nejen ženy byly v minulých staletích potlačeny individuálně, ženská energie jako taková byla vyloučena, odmítnuta, pokořena a jistým způsobem znehybněna a zakázána.

I vám se to jako ženě na Zemi přihodilo, nesete s sebou jizvy této společné historie. Svobodná žena, která se spojuje s Nebesy a Zemí, s vyšším a nižším, se srdcem a břichem je nepřístojná. Ve vašem každodenním životě se musíte vypořádávat se svými emocemi, vášněmi a vhledy. To neplatí jen na vás, vaši osobní historii, je to v mnohem větším měřítku, než je vaše individuální historie.

Spojte se se svým ohněm v břiše. Vnímejte, zda to dokážete cítit na úrovni své druhé čakry, která je uprostřed vašeho břicha. Je to oranžový oheň, oheň, který hřeje, zve, je plný nových ideí a spojuje. Spojuje na lidské úrovni tím, že se spojuje s lidmi a otevírá je.

Především bych vám chtěla říct tohle: pokud v sobě nesete léčivou energii a cítíte, že ji chcete sdílet s druhými lidmi, je nezbytné spojit své srdce s břichem. Proč? Pokud je vaše břicho odříznuto a žijete převážně ze srdce, vaše energie je nevyvážená, absorbujete energie druhých lidí, pohlcujete energie kolem sebe bez uzemnění, které je nezbytné. Chybí vám pak uvnitř sebe kotva. Proto je extrémně důležité spojit se s nižším čakrami, základnou ve svém břiše, abyste zůstali v rovnováze mezi sebou a druhými, mezi sebou a světem kolem vás.

Když děláte tuto práci, potřebujete si dát odpovídající výživu a uzemnění. Jinak to vytváří nevyrovnanou situaci, kde opakujete energetické vzorce, které se hluboce zakořenily v ženské psyché, zejména vzorec přílišného dávání, zastínění sebe sama a dostávání příliš málo nazpět. Když ze sebe dáváte příliš, vede to nakonec nejen k vnitřní slabosti a nedostatku hranic, ale zablokuje se pak také vaše tvořivá ženská energie, a to vede nakonec k nespokojenosti, frustraci a depresi – chybí pak rovnováha. Vy jste však v procesu uzdravování této nerovnováhy v sobě a to současně ovlivňuje ženskou energii všeobecně. Vytváříte nové cesty ve vědomí a já vás za to ctím a respektuji.

Ve vašich hlavách však stále existují mnohá tabu, která vám brání vstoupit do vaší síly. Jako žena si často spojujete sílu se sobectvím. Myslíte si, že vybrat si sebe sama je aktem sobectví, a proto si to často spojujete s vinou nebo hříšností. To, co si z vás tropí žerty, má co do činění s historií útisku, nevnímání hodnoty ženské energie. Pociťte sílu svého břicha, své spojení se Zemí, vnímejte znalosti a inteligenci svého ženského těla.

Zeptejte se sami sebe: „Co nyní potřebuji, abych se více vyživila, abych se v sobě více ukotvila, abych se cítila dobře uvnitř oprávněných hranic kolem sebe? Co potřebuji, abych dosáhla rovnováhy mezi dáváním a přijímáním?“ Nechejte, aby to, co chcete, po čem hluboce toužíte, uvnitř vás spontánně vybublalo. Nebojte se být sobecké. Celé tabu o sobectví je založené na mylné představě spirituality, která udržuje lidi od své pozemské lidskosti. Duše chce žít v materiálním světě a chce, aby se takto mohla vyjádřit v těle. Duše chce zažívat život na Zemi ve své ženskosti nebo mužskosti.

Dovolte energii své duše proudit dolů vašima nohama. Vezměte problém, který ve svém každodenním životě prožíváte, něco, co vás zaměstnává, něco o čem přemýšlíte nebo s čím bojujete. Nyní si představte tento problém s oběma chodidly pevně na zemi. Jste silná a soustředěná a vnímáte sílu svého břicha, teplo ohně, který tu je: své Já-ství, svou individualitu, svoji originalitu. To jste vy a je to dovoleno. Není tu žádná cenzura, žádné tabu o tom, co cítíte a co je pro vás důležité.

Nechejte vámi tuto energii proudit, nechť proudí vašim břichem, pánví, nohama – ciťte se svobodně. Pak na chvíli pohlédněte na problém, se kterým bojujete. Jak ho vnímáte, když se na něj díváte ze své síly, ze svého sebe-uvědomění? Co vám pak přichází na mysl? Jak se ohledně tohoto problému cítíte? Co potřebujete? Pohlédněte na to, co vás na této situaci nejvíc trápí a co vám překáží. Je to něco, co přichází zvnějšku, nebo je to něco, co vás blokuje, udržuje dole a nedovolí vám být svobodní, něco co přichází z vaší mysli, z něčeho uvnitř vás? Podívejte se na to objektivně. Pokud objevíte to, co vás potlačuje a drží zpátky uvnitř vás, pak se na to dobře podívejte a buďte rádi, že jste to objevili, protože to znamená, že to můžete změnit, že nemusíte být závislí na druzích lidech a situacích mimo sebe.

Máte sílu tvořit svůj život, dát mu formu v souladu se svou jedinečnou duší. Důvěřujte této síle. Je to ten nejcennější a nejvzácnější dar, který vám byl dán: vaše síly tvoření jako jedinečné individuální duše. Objímám vás a jsem s vámi. Nejste v tomto životě sami. Kolem vás jsou síly, přátelé z druhé strany, kteří jsou s vámi stále. Vždy je kolem vás světlo – pomatujte na to. Vždy existují možnosti a nové volby.

 

Mnohokrát vám děkuji za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství