Menu

Ráj na Zemi

Jeshua prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé, všechny vás tu dnes vítám a z hloubi mého srdce vás zdravím. Je mi největším potěšením být tu s vámi. Obdivuji vás za vaši odvahu a vytrvalost.

Přišli jste na Zemi, abyste se v tomto přechodném období na něčem podíleli. Vy všichni nesete uvnitř vzácný dar: dar, kterým jste. Chcete ho dát Zemi, protože ji milujete. Na Zemi jste byli mnohokrát a část vás jí náleží.

Jste nositeli světla. Toužíte přinášet světlo do reality, která se ponořila do temnoty, kde temnota zastupuje strach, ignoraci a touhu po moci. I vy sami jste se v této temnotě ztratili, protože část vašeho poslání je seznámit se s temnotou, abyste mohli najít sílu uvnitř a překonat ji.

Ponořili jste se do temnoty, abyste zakusili, jak vypadá světlo a jaké to je cítit se na Zemi jako anděl světla. Původní zjištění se děje opravdu přirozeně, protože pokud jste v atmosféře světla, lásky a důvěry, neexistují téměř žádné hranice mezi vámi a celkem. To, co jste nyní činili, co bylo a je vašim posláním, je toto světlo ? tento pocit jednoty a naprosté důvěry ? přinášet na Zemi, aby se mohlo v této pozemské atmosféře inkarnovat.

Když tak činíte, máte sklon váhat. Někdy totiž pochybujete, zda dokážete skutečně položit základ této energie na Zemi. Existují pochyby a strachy, a tak vám chci pomoci, abyste si připomněli, kým doopravdy jste. Chci vás přivést zpět do atmosféry světla a lásky, ze které původně pocházíte. Tak, že vás prosím, abyste si představili, že tu nyní jste. Tak ukotvujeme část této atmosféry tady a teď na Zemi. Dalo by se říci, že tato atmosféra je atmosférou Ráje neboli toho, co si jako Ráj představujete.

Nechť vyvstane jakýkoli obraz, který naplňuje vaši představu Ráje. Hluboce skryté ve vašem srdci se nachází místo, kde existuje touha po tomto místě, po této lásce a světlu. Představte si něco konkrétního. Možná před sebou uvidíte nádhernou krajinu, kde vše hojně kvete a roste. Vnímejte, jak jí procházíte a najděte si pro sebe domov. Vytvořte krajinu, místo, kde se cítíte pohodlně, kde jste propojeni s přírodou a s krajem kolem. Pojďte sem spočinout, buďte jen na tomto místě a naslouchejte zvukům přírody.

Vnímejte kolem sebe světlo a rostliny a stromy, které kvetou. Vnímejte hojnost toho, kým jste, protože to jste vy. Toto prostředí vyjadřuje to, kým doopravdy jste. Přijměte do sebe léčivé energie přírody. Vnímejte kouzlo toho, kým ve skutečnosti jste, v hloubce vašeho bytí jste andělem. Božské síly tvoření náleží k vaší přirozenosti. Jste zdrojem všeho svého tvoření. Můžete manifestovat cokoli, co chcete, a přitahovat cokoli, co potřebujete. Když jste na tomto místě, ve svém kousku Ráje, pak je to snadné a uvidíte, že tento způsob bytí je vám přirozený. Vnímejte mír tohoto místa hluboko ve všech buňkách svého těla. Vnímejte, jak jste z tohoto místa mnohokrát cestovali na Zemi, jak jste taktéž cestovali do jiných říší anebo na jiné planety, které jsou možná méně husté a hmotné než Země. Důležitým faktem je, že jste vykonali mnoho cest vy jako duše, jako ono jádro, božská jiskra, která spočívá hluboko uvnitř vás.

Představte si na chvíli, že jste sluncem a sestáváte se z teplého utěšujícího světla, jež vás naplňuje, a ze středu tohoto slunce vysíláte paprsky ven všem druhům realit. Jeden z těchto paprsků je nyní inkarnován na Zemi a tím jste vy. Jste zde, abyste hledali možnosti a způsoby, jak ustálit své světlo na Zemi. Jste zde, abyste hledali způsoby, jak vyzařovat svou sluneční sílu tak, jak je to jen možné, aby mohla na Zemi zářit. Přesto se někdy můžete cítit ztraceni, cítit, že jste uvízli ve slepé uličce a nejste schopni doopravdy prožívat své vlastní světlo. Žádám vás, abyste tuto představu propustili, abyste propustili představu, že věci nejsou možné, že jste uvízli nebo že jste bezmocní. Pokuste se na chvíli propustit onen pocit smrštění.

Jen si představte, že jste ve skutečnosti z této slepé uličky vystoupili a tím, že používáte paprsek slunce, kterým jste, se vracíte zpět do středu slunce. Propusťte na chvíli ve svém životě vše, pro co se tolik snažíte, kvůli čemu se tolik trápíte a cokoli, co sídlí ve vaší mysli. Všechno propusťte a použijte paprsek světla, jímž jste. Plujte s tímto paprskem do středu slunce, do jádra vašeho bytí. Ocitněte se znovu na místě v přírodě, v Ráji, kde cítíte, že je možné vše, kde nejste vázáni na čas a hmotná omezení. Pak si představte, že na tomto místě nalézáte tvořivou aktivitu, která vám přísluší. Představte si, že tu žijete a pracujete a vše, co potřebujete, je vám k dispozici. Jsou tu také přátelé, kteří vás podporují a povzbuzují a s kterými jste spojeni milujícím způsobem. Představte si, že žijete na tomto kusu Ráje v komunitě, kam patříte, a vnímejte, co byste zde rádi dělali.

Jaký tvořivý úkol by k vám bez námahy přišel? Neomezujte se ve své představivosti. Co byste rádi dělali? Pracovali byste rádi v přírodě? Budujete rádi věci? Baví vás vaření? Vytváříte umění? Děláte něco s hudbou či tancem? Nebo nějak pomáháte druhým? Pamatujte na to, že tu nejsou žádná omezení ? je tu hojnost. Váš přínos je uznávaný. Hledejte, co je k vám přirozeně přitahováno, a pak si představte, že tuto aktivitu děláte. Pohlédněte na to, v jakém rytmu ? jak moc a jak často ? byste byli rádi do této aktivity zapojeni. Jak je to pro vás příjemné? Co vás dělá šťastné, co vás dělá spokojené? Hledejte okamžik, ve kterém se cítíte zcela spojeni se světem kolem vás a ve kterém cítíte: ?Tohle jsem já, to je způsob, jak vyjadřuji sebe sama.?

Vnímejte vřelé přijetí lidí kolem sebe a to, jak vám příroda děkuje za vaše přispění a váží si toho. Přidáváte celku, neboť jste zajedno s druhými, a přesto dáváte celku jedinečný vklad. Vnímejte, jak snadno se to děje. Vnímejte, jak můžete čerpat z mnoha inkarnací, ve kterých jste nasbírali zkušenosti s touto aktivitou, s tímto talentem. Tato tvořivá aktivita se odehrává ve vlastním souladu, přirozeně, protože ji už tolik ovládáte.

Představte si pak, že nesete tuto tvořivou aktivitu Ráje do světelného paprsku své současné inkarnace a necháváte energii vašeho vnitřního slunečního já pomalu naplňovat vaše tělo ? právě tu, právě nyní. Držte se tohoto obrazu: lehkost, láska, vřelost s kterou se toto vtělení odehrává. Věřte, že tyto talenty se manifestují snadno a dovolte jim, aby přišly do vašeho fyzického srdce, tady a teď. Vnímejte znovu kouzlo toho, kým jste. Dovolte, ať světlo proudí vaší páteří dolů až k vaší kostrči. Vnímejte toto zlaté světlo, jak proudí dolů vaší kostrčí, nohama a chodidly a zakořeňuje se v zemi. Vnímejte, jak nadšeně Země říká ?ano? tomuto zlatému proudu, kterým jste, neboť Země vám chce pomoci se projevit.

Z tohoto zlatého proudu světla se podívejte dovnitř na vaše strachy a pochyby. Na tu vaši část, která se cítí bezmocná a neschopná změnit své vnější okolnosti. Přestavte si slepou uličku, kde část vás vždy naráží proti zdi. Pak si představte, jak zlaté světlo z vašeho slunečního já, ono světlo plné lásky a soucitu, proudí do této uličky zcela přijímajícím způsobem a zve vás, abyste vyšli tím, že propustíte boj. Čekají tu na vás možnosti a příležitosti. Věci nejsou vždy takové, jaké se jeví, a někdy přichází nové příležitosti z neočekávaného zdroje, který neuchopíte svou racionální myslí. Nyní se zcela do této zlaté energie zahalte. Vězte, že bezpečí a láska této atmosféry světla, odkud přicházíte, je dostupná i nyní, pokud to dovolíte. Potřebujete říct jen ?ano? a důvěřovat.

Často bojujete proti sobě. Uvnitř vás existuje vědění, touha, nostalgie zasadit toto zlaté světlo na Zemi a koupat se v něm. Přesto zároveň váháte, neboť se chytáte do strachů a pochyb. Apeluji na vaši odhodlanost a víru, že můžete vytrvat, neboť vy všichni jste učinili dlouhou cestu mnoha životy a mnoha staletími v čase. Přišli jste s krásnou květinou ve své ruce, květinou, kterou chcete na Zemi zasadit. Buďte si vědomí toho, že je vám pomáháno a jste podporování energiemi za touto Zemí ? spirituálními energiemi.

Důvěřujte, že jakkoli pomalu se to odehrává, dostáváte se blíž k jádru sebe sama. A tím, že tak činíte, děláte to, co je vašim záměrem, a tím je přinášet Ráj na Zemi. To je vaše poslání a to je příchod nového věku. Nová Země jste vy přinášející Ráj na Zemi. Přinášíte na Zemi porci světla a lásky a pocit bezpečí spojený s nebeskou říší. To je příchod nového věku.

Z celého svého srdce vás všechny zdravím a posílám vám energie povzbuzení a důvěry. Děláte něco velkého a nechci nic víc, než ujistit vás a podpořit vás na vaší cestě.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

 

E-kniha Audio poselství