Menu

Na tento čas jste čekali

Pamela channels Jeshua

Drazí přátelé,

ze srdce vás zdravím. Já jsem Jeshua, jsem uprostřed tohoto kruhu a všechny vás osobně zdravím. Obdivuji vás za to, kým jste, za odvahu, kterou jste projevili, abyste se znovu ocitli zde na Zemi. Jste moji souputníci světla. 

Doba, ve které žijete, je důležitá. Jako duše jste čekali na příchod této doby, protože jste věděli, že by to mohl být čas naplnění. Na Zemi jste strávili mnoho životů a snažili se nalézt způsob, jak zde vyjádřit své světlo. Setkali jste se s odporem a díky tomu jste se hluboce seznámili s velmi lidskými emocemi pocitu odmítnutí a opuštění. Jsem zde, abych se touto bolestí nyní zabýval, protože vám brání v pohybu vpřed.

Nyní nastal čas, abyste zazářili, povstali a vyzařovali své světlo do světa, ale vidím, že mnozí z vás se zmítají v pochybnostech a popírají sami sebe. Vyzývám vás, abyste měli soucit se zraněnými a ublíženými částmi sebe sama. Je třeba, abyste se o tato zranění ve svém nitru postarali, musíte si však dát pozor, abyste se jimi nenechali přemoci, a proto vám chci připomenout vaši opravdovou sílu a moc. Nejste ranami, které vám byly způsobeny – jste jejich léčiteli. Nyní pociťte tu část sebe sama, která je tímto léčitelem, část, která je schopna rány uzdravit. Vnímejte teplo a klid ve svém srdci. 

Uvnitř vás je hluboké vědomí jednoty života, neboť v sobě nesete Kristovské Vědomí, což znamená, že si hluboce vážíte všech projevů života. Ve vašem nitru je ohromná starostlivost o veškerý život na Zemi. Nyní v sobě tuto péči pociťte a věnujte ji zraněným částem svého já.

Prošli jste dlouhou cestou mnoha inkarnací a díky všem zkušenostem, které jste zažili, se vaše srdce stalo jemnějším a chápavějším. Představte si tuto kvalitu srdce jako plamen, podobně jako u svíčky, a obklopte se jeho světlem. Vnímejte kvalitu tohoto plamene, jeho energii: je teplý a láskyplný a nepálí vás. Plně se obklopte touto energií, tímto světlem a vnímejte, jak vás tento plamen, toto světlo svíčky, spojuje s celým vesmírem. Jste součástí světa jste božští. Světlo, které nyní cítíte, vás chce nést a vést. Je velmi tiché, velmi klidné, přesto je moudré a vědoucí a můžete ho nazvat svou intuicí.

V této fázi svého vývoje bych vám rád důrazně připomněl, že se musíte spolehnout na svůj vlastní vnitřní plamen, své vlastní světlo. Doby, kdy jste vzhlíželi k duchovním autoritám mimo sebe nebo nad vámi, jsou nyní pryč. Jsem tu jako přítel a spřízněná duše, abych vám jednoduše připomněl vaše vlastní poznání, vaši vlastní intuici. Jste vyspělé duše, které během mnoha životů získaly poznání a moudrost. Vyzývám vás, abyste důvěřovali svému vnitřnímu světlu a používali ho ve svém každodenním životě k nalezení své cesty.

Představte si, že světlo tohoto tichého, a přesto mocného plamene nyní proudí do vašeho těla a do vašeho břicha. Vnímejte, zda se můžete spojit se svým vnitřním dítětem, které tam žije a stále se bojí druhých lidí nebo světa. Dívejte se velmi pozorně a uvědomte si, že toto světlo, které v sobě nosíte, je nejmocnějším nástrojem, který máte. Je podstatou Kristovské energie v tom smyslu, že proniká všemi vrstvami a závoji a proniká do srdce všech věcí.  

Pokud tedy nějakou část sebe sama zcela nepřijímáte, ať už je to nemoc, bolest nebo neustálé negativní myšlenky, zahalte ji nyní tímto jemným světlem svého božského plamene. Nesnažte se ji změnit, jen ji nechte být a zahalte ji láskou.

To, že máte negativní myšlenky, emoce a bolest ukazuje, že jste velmi lidští. A je součástí vašeho záměru, abyste jako duše zažili, jaké to je mít bolest, strach nebo pochybnosti. Umožňuje vám to navázat hluboký vztah s druhými lidmi. Vaše bolest je tedy vaším největším učitelem. Pouze ten, kdo sám prožil a pochopil hlubokou bolest, má ve svém srdci dostatek otevřenosti, aby mohl skutečně přijmout lásku a své božství.

Je to, jako byste se museli úplně zlomit a odevzdat svému vlastnímu božskému plamenu. A ve skutečnosti to nejste vy, kdo se musí zlomit, avšak váš strach, neochota a nedůvěra. Když vás tedy něco bolí nebo prožíváte strach, zkuste to nechat být – nejste to vy. Vzpomeňte si i na to, kdo jste – vy, kteří se stáváte Kristovským světlem. Jak se pomalu odevzdáváte svému Vyššímu Já, svému skutečnému bytí, bolest a boj se díky tomuto světlu rozplynou.

Vím, že mnozí z vás nyní prochází hlubokou transformací. Mnozí z vás cítí, že je toho někdy na ně příliš, a já vás prosím, zachovejte si víru! Vnímejte mou energii, moji přítomnost. Vnímám vás ze svého srdce, ze své duše. Důvěřuji vám – vnímejte mou víru ve vás. Zasloužíte si přijímat lásku a laskavost, a tak si dovolte plně přijímat energie uzdravení.

Jakmile dovolíte, aby vás tato léčivá energie obklopila, začnete vyzařovat světlo k druhým. Tehdy se stáváte pracovníkem světla ve vnějším světě. Nejdůležitějším krokem je však nejprve vpustit světlo do svého nitra a dát ho sobě. Nyní je čas propustit všechny soudy o sobě samém. Buďte znovu jako dítě, plné radosti a očekávání, jisti, že se všechny vaše sny splní.

Vnímejte radost, která je vedle bolesti ve vašem srdci též. Znovu se spojte se svým vnitřním dítětem. Právě jste mu poskytli světlo a útěchu, nyní se podívejte, zda má pro vás nějaký vzkaz. Zeptejte se svého vnitřního dítěte, co můžete právě teď udělat, abyste potvrdili svou vlastní hodnotu, svou krásu. Vnitřní dítě je mostem mezi Nebem a Zemí. Hovoří lidským jazykem, jasně a přímo, a tak mu dovolte, aby k vám promluvilo přímo, a důvěřujte jeho vedení. Je to součást vaší role pracovníka světla, vaší cesty, abyste plně přijali svou lidskou část a žili život v rovnováze.

Na závěr tohoto poselství vás chci požádat, abyste právě teď pocítili naši vzájemnou energii. Vnímejte společnou energii našich duší a vnímejte, jak se všichni ubíráme novým směrem. Připravujete vědomí na příchod Nové Země. Věřte si – jste učitelé a léčitelé. Nehledejte již vedení mimo sebe. Vnímejte svůj vnitřní plamen, jste připraveni.

Zdravím vás jako své souputníky pracovníky světla a zůstávám s vámi ze srdce spojen jako bratr.

Děkuji vám.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství