Menu

Vaše živočišná povaha

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem hlasem Matky Země. Jsem přítomna venku i uvnitř vás. Udělejte si chvilku a zjistěte, kde jste. Vnímejte energii v této místnosti a pak dovolte svému vědomí cestovat ven k horám, nebi a jezeru. Vnímejte energii tohoto místa na Zemi. Příroda je tu silně přítomná a chce vás přivítat. Vidí vás a vnímá, a tak si nyní představte, jak jsou vaše chodidla spojena se Zemí. Dovolte energii tohoto místa, tento mír Matky Přírody, aby vstoupil do vašich chodidel.

Jste tu, abyste si odpočinuli a otevřeli se sami sobě. Vy všichni hledáte způsoby, jak utišit svoji bolest, jak se znovu stát celistvými a nemůžete toho dosáhnout svou myslí. Můžete hodně přemýšlet nad otázkami života a nad otázkami vašeho života, myšlení a analyzování vám však neposkytne žádná trvalá řešení. Je to proto, že vaše esence, vaše duše s vámi nekomunikuje prostřednictvím mysli. Vaše duše, vaše podstata k vám hovoří skrze pocity a bohužel většina lidí v dnešním světě už neví, jak cítit. Jelikož je mnoho vašeho vzdělání zaměřené na trénování mysli, začínáte se se svou myslí identifikovat a pak se cítíte ztracení a zmatení, neboť mysl vám nedokáže poskytnout skutečné vedení ohledně vaší životní cesty.

Nyní jsme tu spolu, abychom se uzdravili a prvním krokem, abyste tak mohli učinit, je zcela se uvolnit a propojit se se svým tělem. Uvolnit energii, kterou máte příliš ve svých hlavách, a nechat ji proudit dolů do chodidel – čiňte tak, prosím, se mnou. Představte si, jak jemně cestuje dolů skrze své tělo, jak je vaše představivost jako jemné peří. Začněte svým krkem a dotkněte se ho tímto peřím – uvědomte si svůj krk. Pak cestujte dál dolů do oblasti vaší hrudi, vašeho srdce. Jen tam buďte a vnímejte, jak potřebujete odpočinek a propustit myšlení, nechat moudrost svého těla, aby vám ukázala směr. Vnímejte její směr a důvěřujte této moudrosti, moudrosti Země. Pak cestujte ještě níž do svého břicha a uvědomte si svůj dech. Pokaždé, když vydechujete, uvolněte nějaké napětí. Poté peřím své pozornosti cestujte dolů do svých boků a nohou a dolů do svých chodidel.

Vnímejte, jak vás Matka Země vítá. Jsi mé dítě. Žiji uvnitř tebe a jsi mnou zrozené. Tvé tělo je vytvořené ze zemských elementů a energií. Nejsi jen dítě svých rodičů a společnosti, jsi taktéž mé dítě. Pokud jste mými dětmi, jste podobní všem přírodním tvorům na Zemi. Jste jako zvířata, rostliny, hory. Část vás je přírodou a tato část je velmi čistá a velmi přirozená.

Chci, abyste se nyní s touto svojí částí spojili. Žádám vás, abyste si představili zvíře, které je s vámi a které vám chce pomoci propojit se se svou přirozenou částí. Zvířata jsou od přírody nevinní a spontánní tvorové. Samozřejmě, že mohou být agresivní a mohou zabít, aby přežila, přesto jsou stále nevinná – zvířata nemají sociální masku. A tak vás nyní žádám, abyste pozvali toto zvíře do svého energetického pole a mohli tak vnímat, jaké zvíře k vám spontánně přichází. Dovolte mu přijít blíž, vnímejte jeho energii. Chce vám něco ukázat, říct vám něco důležitého.

Představte si, že dovolujete energii tohoto zvířete, aby se s vámi spojila a vnímejte, jak vás ovlivňuje. Ve společnosti jste učeni k tomu, abyste se chovali určitým způsobem. Existuje tu mnoho druhů pravidel, které jste se jako dítě naučili, a často se vaše nejspontánnější část, která má velmi silné emoce a touhy, potlačila. Začali jste cítit, že je pro vás špatná. A často, když se část vás potlačí, stane se pochopitelně temnější, neboť je do ní vložena frustrace.

Vy všichni jste lidé, co jsou přitahováni ke spiritualitě, existují však staré tradiční názory spirituality, které vám říkají, abyste své emoce potlačili nebo je překročili. Já vám však pravím, že opravdová spiritualita, spiritualita nové éry znamená přijmout své přirozené emocionální já. Proto vás žádám, abyste pozvali toto zvíře jako svého průvodce. Nyní se tohoto zvířete zeptejte: „Jaká emoce uvnitř mě potřebuje více projevit, potřebuje více pozornosti?“ Možná je to hněv, možná je to vaše citlivost, kterou nemůžete ukázat. Možná jste od přírody velmi radostní, ale myslíte si, že se musíte omezit. Zvíře, které je nyní s vámi tuto specifickou emoci nesoudí, pomáhá vám však, vyjádřit ji.

Nakonec si přestavte situaci ve svém každodenním životě, která je pro vás velmi složitá. Představte si, že nyní této situaci čelíte se zvířetem vedle sebe. Co by se mohlo stát? Můžete použít toto zvíře, energii tohoto zvířete, abyste ve svém každodenním životě učinili změny.

Mým dnešním poselstvím je, že tato vaše přirozená část, vaše „neakceptovaná“ část, může být vaší nejoriginálnější a nejmladistvější částí. Možná si myslíte, že hněv nebo smutek nejsou krásné emoce, uchovávají však mnoho z vaší přirozené povahy, která byla potlačena. Proto, i když nemáte své emoce rádi, i když je nenávidíte, prosím, vězte, že jsou vašimi nejdrahocennějšími průvodci. Měli byste jim naslouchat stejně tak, jako nasloucháte tomuto poselství.

Měli byste si dopřát prostor, abyste dovolili těmto emocím existovat a vyjádřit je. Pakliže pochybujete, podívejte se na tvář zvířete, které je s vámi. Je nevinné, je součástí přírody stejně jako vy. Vnímejte prosím, jak vás příroda přijímá. Jak budete v následujících dnech procházet touto oblastí, vnímejte, jak vás příroda přijímá bez hodnocení. Pak přijměte i vy sami sebe bez soudů a hodnocení.

Děkuji vám, že tu jste a sdílíte se mnou svoji energii.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství