Menu

Pozemské ego

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

jsem hlas Země. Vítám vás všechny z hloubky svého srdce. Jsem s vámi. Proudím vámi, vaším tělem. Vnímejte mě jako běh své krve, rytmus svého dechu, pocit pevnosti ve své tělesné hmotě a to, jak stojíte na Zemi. Vnímejte v sobě moji přítomnost a vězte, že vás podporuji.

Nejste svým tělem, žijete v něm. Vaše vědomí se se mnou spojilo, spojilo se s planetou Zemí. Vaše duše je nezávislá na jakékoli formě v čase či prostoru, jaký je tedy zázrak, že se takové svobodné a nespoutané vědomí spojilo s materiální formou, sjednotilo se s ní. Vnímejte mystérium tohoto spojení: vaše duše se stala tělem a krví. Není to něco, co je připevněno v těle nebo někde kolem něj, vědomí vaší duše proniklo hluboko do všech buněk vašeho těla.

Vnímejte na chvíli sílu své duše. Právě nyní vás zvu, abyste cítili sílu Země: sílu gravitace, pevnosti svého těla a to, jak jste mnou, Zemí, podporováni. Vnímejte nyní sílu duše, ducha uvnitř vás. Představte si, že každá buňka ve vašem těle je naplněna živoucím světlem. Vaše tělo vyzařuje vaše vědomí a tím nemám na mysli uvědomění si svých každodenních myšlenek. Myslím hlubší vědomí, které si ani nemusíte uvědomovat. Je to pra-vědomí, které je součástí kosmického původu, jež vás nese. Tato kosmická, solární energie je stále s vámi, a tak si ji buďte vědomi a dovolte, aby vámi protékala.

Zvláště bych vás chtěla požádat o to, abyste si představili, jak se s vámi tento paprsek kosmické energie spojuje skrze vaší korunní čakru, skrze vrcholek vaší hlavy. Vnímejte, jak tam energie vaší duše vstupuje a krouží kolem vaší koruny, pak vaší hlavou, rameny a zády směrem dolů. Kanálem vaší páteře sestupuje energie duše do kostrče. Přijměte světlo své duše do svého břicha a pánve Vnímejte, jak se velmi husté a pevné struktury vašich kostí a kostry dotýká světlo vaší duše. Chtějí být ovlivněny a pracovat s vámi na úrovni duše. Já, Země, chci spolupracovat s vaší duší prostřednictvím vašeho těla.

Představte si, že světlo vaší duše proudí ještě hlouběji skrze vaše stehna, kolena, lýtka, kotníky, paty až k přední části každého chodidla a do všech vašich prstů. Vaše duše chce být na Zemi přítomná. Vaše duše se touží v tomto těle a životě, tady a teď inkarnovat. Přivítejte světlo vaší duše!

Z vaší pozemské osobnosti máte možnosti, můžete se začít světlu vaší duše otevírat, anebo se do nějaké míry uzavřít. Vaše pozemská osobnost obsahuje jistou nezávislost. Když jste na Zemi narozeni jako dítě, lidská bytost, jste jedinečným stvořením, novým stvořením. Nejste jen prodloužením své duše, jste skutečně noví a přicházíte, abyste přinesli své duši něco nového.

V nebi v jistém okamžiku vaše duše činí rozhodnutí vstoupit do pozemského života. Před tímto rozhodujícím momentem je zváženo mnoho možností. Jsou tu události z minulosti a budoucnosti, které vás jako duši tlačí kupředu, dokud hluboko uvnitř necítíte: „Teď chci znovu skočit. Na Zemi je něco krásného a vzácného, co chci, do čeho chci proniknout, co chci prožívat.“

Duše vždy souhlasí s inkarnací, ale jakmile je tento souhlas udělen, jste zrozeni v novém těle, existuje tu nový potenciál a otevírají se nové možnosti. Duše nemůže rozhodnout o všem. Zajisté existují časové osy, ke kterým je přitahována, jsou tu ideje, jakýsi plán pro nastávající život, ale stále je toho tolik, co není rozhodnuto. Vaše pozemské „Já“, které se vyvíjí a roste v pozemské atmosféře, je duši taktéž nové. Duše je ve vašem těle a ve vaší osobnosti, ale nemá k dispozici vše. Také se učí a získává nové zkušenosti. Takto se vytváří pozemské ego, které nese vaše jméno a je umístěno mezi mnoha různými silami.

Existuje vaše tělo a vaše duše, váš kosmický původ, jsou tu však také vlivy lidské společnosti, vašich rodičů, školy, prostředí. Vaše pozemské ego je středobod, který je spojený se Zemí a Nebem, s tělem a duší, ego je však také tím, kdo je u kormidla, naviguje skrze život a je to právě ego, které činí rozhodnutí. Vnímejte sílu svého ega.

Často hledáte radu od spirituálních průvodců, andělů, mistrů nebo ode mě, od Země. Nejhlubším tajemstvím života na Zemi však je spojit se se sebou a důvěřovat své vlastní nejhlubší moudrosti. Vy tuto moudrost zvyšujete tím, že život žijete. Není to tak, že duše už vše ví a že to jediné, co máte dělat, je učit se, co duše ve vašem pozemském životě chce – to je jen část pravdy. Duše se musí skrze vás stejně starat i o získávání zkušeností, moudrosti a vědomostí. Jedná se o souhru, která má stejnou hodnotu jak pro vás, tak i pro vaši duši.

Ctěte proto sami sebe a nedělejte se menšími. Jste těmi, kdo s důvěrou skočili do inkarnace. Ctěte se! Znáte všechny druhy emocí: žal, strach, nejistotu a také úsilí, které je zapotřebí k tomu, abyste byli v pozemské říši sami sebou: udržovali kontakt se svou duší a svým zdrojem a věřili v sebe. Vy jste těmi, kteří podstoupili riziko učinit tento krok.
Jaká je tedy výhoda spojení se s duší, když není vševědoucí? Tím, že prožíváte svou duši, si vzpomínáte na to, kdo jste, kam patříte a kde je váš původ. Vzpomínáte si na atmosféru, vibrující energii, která vám patří, která patří vašemu nejniternějšímu bytí. Vzpomínáte si, kdo jste za časem a prostorem, za svou fyzickou formou, za smrtí a dokonce za svým narozením. Smyslem udržování spojení se svou duší je, abyste, zatímco jste tady v tomto těle, toto spojení zcela cítili a nechali toto spojení prostoupit svou pozemskou realitu, věděli, kdo ve skutečnosti jste: tak svobodní, tak ohromní.

Zároveň je zamýšleno, abyste se vy, vaše pozemské „Já“ rozhodovali a já bych vám v tom ráda pomohla tak, že vám dám vědět, že vám mám tolik toho co dát. Poskytuje mi hlubokou radost cítit, jak mě světlo vaší duše, jeho kosmické sluneční světlo prostupuje. Chci s vámi pracovat, to je můj záměr. Je to součást mé cesty k růstu vědomí – k mému vývoji – vytvořit ráj na Zemi, ve kterém převažuje radost a hojnost. A učinit tak ve spolupráci s vámi jako souhru mezi lidmi a Zemí, je mým snem.

Abyste toho dosáhli, musíte respektovat sami sebe, respektovat nejen svoji duši, ale také své pozemské ego, které toho tolik neslo. Není zrovna jednoduché inkarnovat se v této době na Zemi. Mnoho násilných energií, které se nashromáždily v minulosti, nyní hledají léčení, řešení a potřebují se integrovat. Tyto energie uvnitř sebe dobře znáte: temnota, zablokovaná místa a úzkostlivé části, které se nyní chtějí zviditelnit a být poznané, neboť hledají rozřešení a osvobození. To se právě nyní v mnoha lidech odehrává i ve větším měřítku a to vyváří nepokoj na vnější rovině. Zárodek nového byl však zaset, a tak se s ním spojte.

Nejdříve pociťte, kdo jste, pociťte nekonečné bytí, duši, ze které jste se vynořili. Vnímejte uprostřed této přítomnosti své pozemské „Já“. To je to, kým nyní jste, jak se teď manifestujete. Jste kanálem pro nové vědomí, které se chce narodit a potřebuje čas, než se zrealizuje. Nesnažte se tento proces pozorovat myslí, namísto toho zkuste následovat chod a rytmus svého života, svého pozemského ega ve spolupráci s duší.

Nyní se sami sebe zeptejte: „Co je pro mě důležité nyní v mém pozemském životě projevit?“ Společně se svou duší jste zapojeni do ohromného procesu vývoje. Vaše duše se od vás učí a vy se učíte od širší perspektivy své duše. Přijměte, že jste na této cestě spolu. Představte si, jak vy sami doslova stojíte na cestě a díváte se, zda se neobjeví něco, co vám dá znamení nebo náznak toho, co je pro vás nyní důležité, jak pro vaši duši, tak pro vaše pozemské ego. Možná vidíte obraz, barvu nebo dostanete nějaký pocit. Možná se tu objeví průvodce, anděl, osoba nebo zvíře. Jen pohlédněte na to, co se samo ukáže. Ať je to cokoli, má to tvář lásky a chce vás to posílit a podpořit, neboť jedině tak je to skutečné.

Přijměte dar či zprávu, která k vám chce přijít. Dovolte ji, aby zcela vstoupila do vašeho těla. Tělo je ústředním bodem toho, kým jste, tady a teď, nikoli někde v jiné sféře, minulosti či budoucnosti, ale nyní! Nadechujte energii, která vám chce nyní sloužit, která se vám nyní chce dát. Nechejte ji proudit těmi částmi vašeho těla a energetickým polem, které to potřebují zcela spontánně a přirozeně.

Vzpomeňte si, ať jste kdekoli a cítíte se jakkoli, že je kolem vás stále pomoc. Je vaší prací, vaším posláním a cílem činit ve svém životě vlastní volby: vytvářet něco nového, novou cestu, kde se vaše duše může učit a kde také může růst a prožívat radost. Navzdory své nezávislosti, která je vaším právem, však můžete také žádat o pomoc, vždy! Proto vás podporuji celou svou láskou. Vnímám vaši odvahu a vytrvalost a velmi si toho vážím. Pociťte, jak vás podporuji.

Děkuji vám za vaši ohromnou otevřenost a přítomnost.

Země

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství