Menu

Velké a malé ve Vás

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely Kribbe

Drahé ženy a drazí muži, hovoří k vám Marie Magdaléna.

Přicházím ze vzdálené minulosti, ale také z budoucnosti. Jsem víc než jen žena, která byla na Zemi. Jsem součástí většího pole energie, které se zas a znovu v každém okamžiku obnovuje a znovuzrozuje. Jsem živá a kopám! Nejsem svázána časem a formou, ve které jsem se ztělesnila mnoho staletí zpět. Hovořím z energetického zdroje, který je nevyčerpatelný a který obklopuje vás všechny, který proudí kolem vás a chce vás probudit k životu – je to zdroj samotného života. Je vašim prvořadým právem vědět, že jste tímto zdrojem pevně a bezpečně drženi a že jste přijati do tohoto proudu energie, tvořivosti, klidu, pohody a lehkosti. To je to, kým opravdu jste! Vše ostatní je jen iluze, dočasný závoj zatemňující vaše vědomí.

Vnímejte přítomnost tohoto energetického pole. Jsem jeho součástí stejně jako vy. Vibrujícího, věčného energetického pole, které se samo obnovuje a radostně nachází stále nové způsoby, jak se projevit a poznat se v něm. Jste svobodní, jste nezávislí na pozemské formě, nezávislí na čase a prostoru. Jste věčnou bytostí, ačkoli máte tendenci na to v každodenním životě na Zemi zapomínat. Tíhnete k omezování svého vědomí, limitujete se a věříte tomu, co vám řekli lidé, věříte ve svou výchovu, věříte v obrazy, které vidíte kolem sebe v kultuře, ve kterých žijete. Tyto obrazy často omezují vaše vědomí, dokud nakonec neuvěříte, že jste víc než jen toto tělo, tyto buňky nebo pohlaví: ženské nebo mužské, nebo vaše pracovní role ve společnosti, role jako rodiče, muže nebo ženy. Předtím, než to poznáte, se vaše vědomí smrští a vy zapomenete, odkud přicházíte a kdo ve skutečnosti jste. Pamatovat si, kdo jste, je základem pro vše, co si ve svém životě přejete být a co v něm chcete. Je to základ, ze kterého vychází vše. Když si vzpomenete na to, kdo jste, váš život plyne s lehkostí a mírem, z vaší přirozené síly, bez námahy.

Všichni jste zde přítomni, protože nějakým způsobem cítíte, že toužíte být kanálem. Že chcete otevřít proud energie, který chce skrze vás proudí, že mu chcete dát hlas a channelovat jej. Tento pocit, tato touha, kterou máte, je v zásadě druhem stesku po domově, touha jít Domů. Tím, že zprostředkováváte proud, který vám náleží, se sami cítíte na Zemi doma. Spočíváte pak v jádru svého bytí a spojujete se jak s Nebesy, tak se Zemí. To je to, co ve svém jádru znamená channelovat: dávat tvar své energii duše, tomu, co přesahuje vaše pozemské já, tomu, co je větší, než pozemská forma, a co není obsaženo v těle ve smrštěném stavu. Je to to, co k vám chce přijít a prostřednictvím vás proudit.

Máte pozemskou osobnost formovanou minulostí a tím, co jste se prostřednictvím těla, které máte, naučili – své genetické predispozice – a pak tu existuje proud, který pochází z Věčnosti, z vaší duše. Tento proud chce tančit s vaší pozemskou formou. Mohli byste říci, že je to proud z minulosti a je minulostí předurčen, chce však navázat spojení se silou něčeho většího – což byste mohli nazvat budoucností. Tato budoucnost není stanovena, je to nekonečné množství možností, potenciálu. Slovo „budoucnost“ znamená velkou, prostornou, potencionální možnost a svobodu! Chcete jako lidská bytost, která uvnitř nese své dědictví z minulosti, učinit s touto budoucností spojení a tahle touha je voláním vaší duše. Toto je souhra na jedné straně mezi tím, co je ve vás malé a smrštěné, co se omezilo skokem do této pozemské sféry, a na straně druhé otevřeností k tomu většímu, k tomu, co je dalece pochopení, co je Mystické, co skutečně jste, nezávislou formou v čase. Tohle je tanec, který můžete nazvat channelingem.

Je proto nevyhnutelné, aby došlo k setkání toho, co je velké s tím malým. Vaše pozemská osobnost je v určitém okamžiku povolána duší a je vyzývána propustit staré, omezující a negativní přesvědčení ohledně sebe sama. Jedině pak se může kanál otevřít a umožnit ohromné a velkolepé energii, kterou opravdu jste, aby vámi proudila. To je channeling a tento proces vás na Zemi uzemňuje. V zásadě to znamená, že pouštíte své staré já a vynořujete se ze svého kokonu jako motýl. Když tedy říkáte, „Rád/a bych channeloval/a, nebo „Chci posílit spojení se svými průvodci“, ve skutečnosti je to voláni vaší duše, která vám říká: „Chci na Zemi více ztělesnit to, kým ve skutečnosti jsem.“ Když tohle říkáte, činíte krok do neznáma, neboť tento kanál můžete otevřít jedině tehdy, když jste ochotni také spatřit to, co bylo zahaleno. Krok, o který jste žádáni, spočívá v tom, zda jste ochotni se změnit a odevzdat se procesu, který nemůžete uchopit.

Ráda bych vám tento proces setkání vyššího já s nižším usnadnila tak, abyste ho vnímali a chápali jako obraz energetických center, která leží podél páteře a jsou taktéž nazývána jako čakry. Můžete si svou páteř představit jako kanál. Na vrcholku vaší páteře je vaše korunní čakra, která je energetickým centrem, které se otevírá vesmíru, univerzálnímu, a ze kterého se cítíte spojeni s Celkem a se svojí duší. Na spodku vaší páteře je vaše kostrč neboli základní čakra. Zde je energie nejvíce zhutněná nebo „tuhá“ a zde jste zcela částí Země, materiálna a fyzična.

Vnímejte na chvíli rozdíl mezi energií vaší koruny na samotném vrcholku hlavy a vaší kostrče na samém spodku vaší páteře. Můžete vnímat, jak zde odkazujeme na velmi odlišné úrovně bytí. K nasměrování energie vašeho nejhlubšího já skrze vaše tělo potřebuje tato energie jít tak, jako by šla po žebříku od vaší nejvyšší čakry – koruny – k vaší nejspodnější čakře – kostrči. Můžete doslova vidět obraz žebříku, který sestupuje podél vaší páteře, ale použijte tento obraz spíše symbolickým způsobem, neboť jde ve skutečnosti o integraci vašeho kosmického Já do pozemského já.

Je pravdou, že mnoho z vás dokáže snadno učinit kontakt ze svých „vyšších“ čaker či energetických center, co by se dalo nazvat jako kosmické, z dimenze za Zemí, která se může manifestovat ve formě milujícího učitele, průvodce nebo anděla nebo jako vaše vlastní Vyšší Já. Vnímejte v sobě energetická centra, která leží v koruně vaší hlavy a mezi oběma očima (je zde umístěno třetí oko), a také ta v krku a ve vašem srdci. Jsou to čakry umístěné v horní polovině vašeho těla. Pokuste se jen učinit s touto vrchní částí těla spojení. Nemusíte dělat nic, jen ji pozorujte a vnímejte prostornost, odkud se spojujete s tím, co channelujete. Abyste viděli, co se v této vrchní oblasti vašeho těla odehrává, když učiníte spojení s průvodcem nebo učitelem, či svým Vyšším Já, pohlížejte na sebe velmi klidně a neutrálně. Vnímejte, jak vás tato energie naplňuje: vaše srdce, hrdlo, hlavu a korunu. Jen se z jisté vzdálenosti pozorujte a vnímejte, jak k tomuto kontaktu dochází.

Nyní půjdeme k „nižším“ čakrám. V nižší části vašeho těla jsou tři energetická centra: jedním je žaludek, který ja také nazýván jako solar plexus, o jednu níž je vaše břicho, nazýváno také jako pupeční čakra a nejnižší je čakra kostrče. Spojte se s touto oblastí tak, že do ní vědomě sestoupíte. Potřebujete tu jen být, nemusíte nic měnit. Sestupte do svého břicha a vnímejte, zda dokážete jít ještě hlouběji, cestou dolů až do vaší kostrče. Jakmile s touto oblastí učiníte spojení, dívejte se na sebe, zatímco channelujete, a nemějte pochyby o tom, že tak činíte. Všichni během okamžiků inspirace a důvěry channelujete. Jen si představte, že nyní v takovém okamžiku jste.

Viděli jste, jak energie proudí ve vyšších čakrách. Nyní se podívejte, jak proudí v nižších čakrách, zatímco se spojujete s vyšším Já, které k vám chce přijít. Můžete tato energie do nižších čaker zcela proudit? Může být čakrou kostrče přijata? Zde je otázka, kterou bych vám dnes nyní ráda položila. Ve vašem těle je místo, které je často jakousi dělící čárou mezi vyššími a nižšími čakrami a toto místo je umístěno mezi srdeční čakrou a čakrou solar plexu. Je to místo setkání mezi vyšším zdrojem, který chcete ztělesnit, a nižším, smrštěným, pozemským já.

Ve spodnějších čakrách jsou umístěny strachy z minulosti, zastrašování a nejistota. Podívejte se, zda to v sobě pozorujete. Dnes jste všichni učinili spojení se zdrojem energie v chrámu, který jste navštívili. Zde jste se setkali se svým průvodcem či částí vás, s Vyšším Já. Vyvolejte si ještě jednou pocit, který jste měli, kontakt, který jste učinili. Tato energie k vám chce patřit, chce k vám přijít. Pohlédněte, kde tento energetický proud ve vašem těle prožívá nějakou obtíž. Představte si na chvíli, že tato energie vstupuje vaší korunní čakrou, pak proudí dolů vašim třetím okem, hrdlem do vašeho srdce. Nyní se dobře podívejte na to, jak na tuto energii reaguje váš solar plexus. Je na dělící čáře mezi vyššími a nižšími čakrami nějaká forma vzdoru nebo protestu, strachu? Pohlédněte pak na své břicho a vnímejte, jak je tato energie přijímána tam. Existují tu nějaké pocity či představy „to nemůže“, „to nesmí“ nebo „Já nemohu“? Podívejte se taktéž na svoji kostrč. Vnímejte, co by tam mohlo blokovat přijetí této energie a já vás žádám, abyste tohle zablokování vnímali s přijetím a starostlivostí bez hodnocení či kritiky.

Esence procesu channelování je přesně tato: že se staré setkává s novým, minulost se setkává s energií budoucnosti. To, co je smrštěné, se setkává s energií svobody. To se odehrává ve chvíli, kdy se otevíráte a chcete být kanálem pro své nejhlubší já, své vyšší Já. Vězte, že něco v minulosti potlačené ve vás vždy bude rebelovat a objeví se ve formě negativní myšlenky či emoce. Neodmítejte to. Uznejte se za odvahu přijmout tento proces! To znamená být odvážný/á a to znamená být ohromný/á!

Když jste v sobě nalezli toto zablokované místo, běže k němu svou pozorností. Můžete možná vnímat fyzicky místo, které se těžko otevírá vaší vlastní velikosti, tomu, co je svobodné, nesmrtelné, nové a budoucí. Velmi jemně tuto zablokovanou část obejměte přátelskou, přijímající energií a jednoduše ji pošlete pozvání. „Pojď se mnou“, šeptáte tiše, sladce a bez nárokování. Vzpomeňte si na energii, kterou jste dnes cítili, když jste se setkávali se svým Vyšším já či průvodcem. Umožněte této stejné energii být s tou částí vás, která je nejvíce zablokovaná, a vnímejte zde vřelý proud. Vše je tu dovoleno, včetně strachu, vzteku a pochyb. Pakliže pokračujete tím, že jste přítomni v lásce a otevřenosti, otevíráte tak tento kanál ještě více doširoka. Kanál se otevírá tak široce, jak dovoluje vaše nejuzavřenější část.

Mějte trpělivost a laskavost pro to, co vás blokuje. Je to tu z nějakého důvodu a je to vítáno. Hluboko uvnitř vás všech bez výjimek spočívá pocit nehodnosti, který jste zdědili od energie, která na zemi dlouho panovala, od energie manipulativní moci a útisku, a vy všichni s tímto odkazem zápasíte. Někde ve svých nižších čakrách se setkáváte s přesvědčením: „Jsem nehodný/á, nejsem dost dobrý/á takový/á, jaký/á jsem“, „Ještě si nezasloužím, neboť jsem ještě neučinil/a vše perfektně“ a to je to, kde pro vás všechny leží klíč.

Tam, kde se setkáváte s tímto přesvědčením, narážíte na největší blok, který tu je. Ve chvíli, kdy ho však najdete a prožijete, můžete na něj nechat zářit své světlo. Činíte tak z opaku přesvědčení o nehodnosti. Utvrzujete sebe sama, „Jsem úctyhodný/á, Jsem zcela dobrý/á, takový/á, jaký/á jsem! Jsem krásný/á a mocný/á!“ Odvažujte se chválit! Odvažujte se být hrdí na to, kým jste, a na to, co jste již dokázali! A tak je kanál otevřen s láskou – ano!

Děkuji vám za vaši pozornost.

Marie Magdaléna

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství