Menu

Stáváte se učitelem

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. Mé srce je naplněno radostí, že mohu s vámi tento den sdílet. Je to jako potkat se se starými přáteli. Jsme ze srdce spojeni a sdílíme stejné poselství. Chci, abyste mne poznali jako svého bratra, jako rovnocenného a jako přítele.

Jsem tu, abych s Vámi oslavil to, že se stáváte učiteli. Procházíte přeměnou, vstupujete do nové fáze své duše. Vnímejte to ve svém srdci, jste připraveni se posunout dál. Zdravím vás jako své rovné nikoli jako své žáky. Jsem tu, abych vám podal pochodeň světla, kterou máte šířit světem. Vzhlíželi jste ke mě a dalším učitelům pro vedení, odpovědi, nyní však tuto pochodeň světla a moudrosti nesete ve svých vlastních srdcích. Pochopitelně, že máte stále otázky: stále máte problémy k řešení. Jste lidská bytost a budete procházet vzestupy a pády po celý svůj život. Existuje však část vás, která již tyto vzestupy i pády překročila. Je to část, která je všechny z žití na Zemi jako lidská bytost zná. Nyní vás žádám, abyste se s touto částí spojili vědoměji. Je to tichá a moudrá část vás.

Žádám vás, abyste vstoupili do této své části tak, že si představíte, že jste velmi starý muž nebo žena. Pohleďte do očí tomuto muži nebo ženě. Tyto oči mají takovou hloubku, viděli toho tolik. Vnímejte srdce této moudré staré ženy nebo muže, kterými jste. Soucítíte, víte, jak na věci nahlížet z obou stran, dokážete pustit a odpustit, uznejte proto tuto svou část. Uvědomte si také to, že jsme se tu dnes sešli s podobně naladěnými dušemi, podobně naladěnými lidmi. Vy všichni jste na stejné cestě, a přestože jste sami za sebe, sami ve smyslu jedinečnosti a individuality, jste taktéž spojeni. Vnímejte sílu své rodiny duše. Jste spojeni se skupinou duší, která prochází stejnou přeměnou jako vy. Nikdy nejste sami.

Žádám vás o jednu věc. Chci, abyste si přestavili, jak držíte pochodeň světla, kterým jste, a že činíte krok vpřed. Žádám vás, abyste se v tomto světě více zviditelnili. Vím, že mnoho z vás se ohledně toho potýká se starými strachy. Sdílet své světlo, své skutečné vědění a moudrost pro vás není jednoduché. Vyžaduje to odvahu! Často se příliš identifikujete s tím, že jste obětí, že trpíte. Přemáhají vás v tomto světě nižší energie a nejraději byste utekli a nechali to vše za sebou. Jste tu však proto, abyste na Zemi přinesli světlo, změnu, nové vědomí.

Máte naplnit poslání a já chápu váš strach, žádám vás však, abyste jako akt soucitu vykročili vpřed a ukázali světu, kdo jste, ačkoli to do jisté míry není třeba dělat. Můžete zůstat zaměření na sebe, na léčení a žití svého vlastního života. Neexistuje žádný karmický závazek vstoupit do světa, vyzývám však vaši lásku a soucit pro lidstvo. Ve světě je velké utrpení. Mnoho lidí se cítí ve své bolesti ztracení, utápí se ve svém utrpení a nevidí cestu ven. A ačkoli nesete svá vlastní břemena, vstoupili jste uvnitř sebe také do další úrovně vědomí: jste schopni zmírnit utrpení druhých.

Je to proto, že si uvědomujete svou vlastní bolest, že váš soucit vzrostl a druhé nesoudíte. Vaše vlastní bolest může fungovat jako most mezi vámi a druhými. A když se odevzdáte sami sobě, když sdílíte své světlo, svou energii duše, přináší to léčení i vám. Když sdílíte svoji energii a dáváte lidstvu to nejlepší ze sebe, budete se s ním cítit spojeni ještě hlouběji.

A tak vás žádám, abyste dělali to, co jsem se snažil dělat před 2000 lety, neboť jsme stejní. Prosím propusťte pochybnosti a nejistoty o tom, kdo opravdu jste, o svých schopnostech. Představte si sebe ve svém každodenním životě, a jak ve svém srdci jasně nesete pochodeň světla, nezastiňujete ho ani neskrýváte. Vnímejte sami pro sebe, co by se mohlo změnit, když tak učiníte.

Rád bych vám také pověděl to, že je bezpečné vyzařovat své světlo, ukázat ho druhým. Tento svět je v přeměně. Když jsem žil na Zemi, došlo jen k pár počátkům změn, ale vědomí mezitím vzrostlo a svět a lidstvo jsou nyní na změnu připraveni. Jste tu vítaní jako učitelé, kterými jste, už nebudete trestáni nebo ukřižováni za to, že tak činíte.

Jste tu v tomto životě také proto, abyste na Zemi dokončili svoji vlastní cestu. Prožít, jaké to je mít na Zemi klid a radost ze života. A tak, když vás žádám, abyste sdíleli sami sebe a zářili své světlo do světa, nežádám vás, abyste se stali válečníkem. Nemusíte lidi o ničem přesvědčovat. Je to vaše vibrace, vaše energie, která přináší změnu, pakliže ji neschováváte. Je to váš soucit, vaše vřelé srdce, vaše laskavost, která má význam.

Vyzařovat své světlo občas znamená, že ve svém životě učiníte pevné rozhodnutí. Můžete opustit vztah nebo práci nebo se přestěhovat. Povolit vstoupit energii duše do vašeho života, může přinést velké změny. Pakliže tomuto proudu věříte, uvidíte, že vás Vesmír a život podpoří, pomůže vám. Tento život není o boji a zápasení, je o přijímání milosti žití v souladu se svou duší.

Nakonec se tedy znovu spojte s touto starou osobou uvnitř sebe a vnímejte Kristovskou energii v jejich očích. Všimněte si také, že můžete v těchto očích vidět věčnost, že oči nejsou staré, avšak věčné.

Děkuji, že tu jste.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství