Menu

Energie průvodce

Jeshua prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

já jsem Jeshua. S láskou a vřelostí vás zdravím. Jste tu tolik vítaní, na tomto setkání i v širším smyslu zde na Zemi. Je vás tolik zapotřebí, měníte svět k lepšímu. Vstoupili jste na vnitřní cestu, která pomáhá transformovat vědomí na Zemi, a v této době je to potřeba. Je zapotřebí těch, kteří připravují cestu, průkopníků, kteří jsou nezbytní k tomu, aby prošlapávali nové cesty vědomí.

V kolektivním vědomí Země je mnoho strachu a hlubokého utrpení. A tam, kde dříve musel tento stav vědomí zůstat v utajení, se nyní objevují pohyby, které ho vynáší na světlo, a tím se všedostává na povrch. Probíhá tedy jakýsi kolektivní očistný proces. Bolest z minulosti, bolest, která se nahromadila v emocionálních a fyzických tělech lidí, je nyní velmi hmatatelná a zřejmá.

Vy, co tu jste, jste průkopníky vědomí. Pracujete na přeměně své bolesti, zvyšujete své vědomí a zároveň sloužíte v tomto přechodném období jako prostředníci a průvodci. Rád bych, abyste si byli vědomi této role, kterou zastáváte. I když se o své vnitřní práci, o svém vědomí pracovníka světla, veřejně či aktivně nezmiňujete, stále přispíváte ke kolektivní změně lidstva. Je důležité, abyste si toho byli vědomi, protože vám to umožňuje přijímat pomoc od průvodců a ochranných energií, které vás přibližují k vašemu cíli a pomáhají vám postupovat po vaší cestě plynuleji.

Když si uvědomíte, jak moc jste odlišní, jakou máte průkopnickou roli, jste schopni lépe pochopit sami sebe a být svým vlastním průvodcem v procesu, kterým procházíte. Současně se však také stáváte pro druhé viditelnější, aby mohli těžit z toho, co znáte a co můžete tomuto světu dát. Proto nyní rozlišuji mezi osobním já s jeho osobní cestou a transpersonálním já, které můžete také nazvat duší. Transpersonálním já či energií mám na mysli druh univerzální energie, která je s vámi a kterou jste schopni dávat druhým lidem na Zemi. Rád bych vás povzbudil, abyste nyní tuto transpersonální energii vnímali. 

Abyste tak mohli učinit, žádám vás, abyste nejprve sestoupili do svého břicha a plně se ukotvili. Vnímejte proud Země pod svými chodidly a otevřete se mu, abyste se cítili bezpečně a vítaní. Právě proto, že jste jiní, že se odlišujete od běžných vzorců, a díky inspiraci, kterou nesete ve svém srdci, jste na Zemi vítaní. Vnímejte toto přijetí v pozemském proudu, který chce proniknout skrze vaše chodidla a pozdravit vás. Tiše a lehce dýchejte do svého břicha a vnímejte, jak může jemná energie Země proudit vzhůru do oblasti vaší pánve a poskytnout vám pocit bezpečí a uvolnění.

Podívejte se do svého energetického pole, jestli něco nevyčnívá, zejména jestli ve své auře vidíte místa bolesti, stažené oblasti či tíhu, kterou můžete cítit ve svém těle nebo vnímat svým vnitřním zrakem. Pokud vidíte něco, co vyčnívá, obklopte tuto bolest jasným a jemným vědomím. Podívejte se na ni a vyšlete jí laskavou energii.

Laskavost je nejlepším lékem na starou bolest. Když spěcháte nebo jste netrpěliví, bolest posilujete, neboť bolest pak vnímá, že není vítaná. Když však starým bolestem řeknete laskavé „ano“, léčivá energie do ní může plně vstoupit. Je to jako s tvrdým kamenem. Když do kamene kopnete, zůstane tím, čím je, vnitřně se nezmění, pouze změní své místo. Když se však jemně naladíte na zatvrdlou energii uvnitř sebe, pak můžete do těchto zkamenělých, traumatizovaných částí vstoupit a změnit je jemnými vlnami tepla a přijetí. Je to „ano“, které otevírá dveře. Žádám vás, abyste to nyní udělali se staženou, bolestivou částí, kterou uvnitř sebe vnímáte. Nemusíte analyzovat, odkud přichází, nebo přesně vědět, co to je. Stačí, když do této bolestivé části energeticky vstoupíte a obklopíte ji laskavostí.

Jakmile to uděláte, žádám vás, abyste vnímali, jak se kolem vašeho těla rozšiřuje energetické pole, což je v jistém smyslu vaše rozšířená aura. Vaše energetické pole se rozprostírá kolem vašeho těla, a tak se vydejte k jeho vnějšímu okraji. Vnímejte zde přítomnost vesmírné energie, energii průvodce, něčeho, co s vámi spolupracuje. Je to spolupráce mezi vaší duší, vaším vyšším já a energií učitele, která je pro vás vhodná a vyhovuje vám. Mezi vámi a touto energií učitele je soulad. Je to vhodná vibrace, proto se cítíte přirozeně. Někdy ani nevíte, která energie je vaše a která je tou vesmírnou, energií průvodce.

Nyní vás žádám, abyste vnímali nebo viděli v této energii průvodce barvy. Ať už to děláte jakýmkoli způsobem, žádám vás, abyste se nyní spojili s transpersonálním já, které je s vámi a s kterým se můžete spojit. Možná můžete požádat o jméno, o něco, co učiní tuto energii průvodce hmatatelnější. Můžete ji také vnímat nebo vidět jako proud, i to je užitečné. Požádejte tuto energii o formu, která je pro vás zřejmá: „Jaký je náš společný úkol?“ Můžete také obdržet obrazy či slova ohledně toho, co budete s touto energií dělat. Nakonec požádejte tuto energii o osobní poselství pro vás: „Co je pro mě dobré vědět?“

Tato energie průvodce či učitele s vámi chce spolupracovat a chce vás osobně podpořit ve vašem transformačním procesu – vřele ji přivítejte. Vy se rozhodujete, vy jste těmi, kdo se rozhodují, zda spolupracovat či nikoli, není to po vás vyžadováno. Je to volba, kterou činíte vy sami, volba, která někdy vede k intenzivním okamžikům a procesům, ale také vám hluboce přináší více svobody a radosti na Zemi.

Tímto bych skončil. Děkuji mnohokrát za vaši pozornost.

© Pamela Kribbe, www.jeshua.net

Překlad: Denisa, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství