Menu

Vaše poslání na Zemi

Drazí přátelé,

jsem hlas Země. Vnímejte mou energii, kterak obklopuje vaše chodidla a nohy. Vítám vás. Prosím, vstupte do svých těl tím, že necháte své svaly uvolnit.

Pamatujte na to, že jste moji energií neseni stále. Chci vás nést jako matka. Jste se mnou jedno, neboť žijete uvnitř fyzických těl a zároveň přinášíte něco nového, něco, co není ze Země. Je to vaše hvězdné světlo, vaše vědomí, které je darem této úrovni existence. Přinášíte této planetě, mně, život, nikoli fyzický, ale vnitřní život.

Máte přinášet vědomí a uvědomění všem žijícím bytostem na Zemi. Máte-li například zahradu, kterou rádi navštěvujete nebo zvířata v domě či jeho okolí, vyzařujete k nim energii. Tím, že se s nimi spojujete, cítí něco, co je pro ně nové. Mají svou vlastní krásu a nevinnost, ale všechna stvoření přírody touží po bohatším vnitřním životě. Chtějí růst a vyvíjet se ve vědomé bytosti.

Každé z nich je jedinečné, stejně jako vy, a svou přítomností jim vlastně pomáháte. Energie, která jim pomáhá nejvíce, je energie lásky. Například květiny na poli nevědí, jak krásné jsou, ale když na ně pohlédnete s obdivem a uznáním, cítí ve své duši jiskru něčeho, co se probouzí. To v podstatě symbolizuje váš vztah k celé Zemi.

Jste jako andělé, sestupující sem s pochodní světla. Když jste však na Zemi sestoupili, prošli jste dlouhým evolučním procesem a mluvím zde o mnoha, mnoha životech, o ohromném časovém prostoru. Dokážete si představit, že když anděl opouští nebe, může být zmatený a rozpačitý, protože se poprvé seznamuje s energiemi strachu a oddělenosti. I když je tedy jeho podstata stále andělem, na úrovni, na které je inkarnován, je jako dítě.

Existuje rozdíl a do jisté míry i velká propast mezi tím, čím jsou lidé ve svém nitru, a tím, jak se projevují v trojrozměrném světě. Když pohlédnete na svět kolem sebe a na to, jak se lidstvo chová k Zemi, nezdá se, že by tento svět řídili andělé. Spíše to vypadá jako zmatené děti, které zabloudily. A ve skutečnosti si já, duch Země, od těchto dětí nechám líbit hodně.

Po určitou dobu můžete bloudit a chovat se nehezky. Ve skutečnosti je součástí vaší cesty zkoumat různé způsoby související s vámi a se světem, a to díky tomu, že je vaše vědomí tak mocné a má svobodnou vůli a schopnost volit si. Než pochopíte pravou povahu světla, musíte poznat i temnotu a činit chyby.

Já sama jsem spojena s kosmickými energiemi a silami, které mi pomáhají, a společně cítíme, že dochází k novému kroku ve vývoji lidstva. Jako by se dětská část lidstva nyní vyvíjela a stávala se moudřejší a vyzrálejší. Situace je však v tuto chvíli poměrně kritická a v určitém okamžiku už pro děti prostor pro zkoumání končí. Je na čase, aby se odevzdaly větší pravdě, kterou již ve svých srdcích znají.

Lidstvo se nyní skutečně rozpolcuje. Skupiny duší se chtějí posunout vpřed, zatímco jiní zůstávají uvíznutí v bolesti a boji. A vy, co tu nyní jste, co jste na vnitřní úrovni citliví, můžete cítit tuto bolest rozpolcení uvnitř. Chci, abyste učinili krok zpět a podívali se na celou situaci z poněkud většího odstupu, protože ačkoli jste součástí celého tohoto posunu, jste zároveň jedinečnou individualitou sami pro sebe. A chci, abyste si uvědomili, kdo jste a jaké je v tomto světě vaše místo.

Představte si, že nyní doslova činíte krok zpět a za sebou cítíte přítomnost původního anděla, kterým jste, hned za svým fyzickým tělem. Zkuste vnímat, jak moc je tento anděl zasažen bolestí a utrpením na této planetě. Žádám vás, abyste tak učinili, neboť bych ráda, abyste rozlišili mezi bolestí a utrpením lidstva a lidí kolem vás a svou vlastní bolestí, svým vlastním postavením v tom celém.

Žádám vás, abyste nyní ze svého energetického pole uvolnili bolest, která není vaše, neboť je podstatné, abyste si vzpomněli na to, kdo jste, a že jste na tomto světě svobodní a nezávislí. Právě když se cítíte zcela svobodní a nezávislí, můžete tomuto světu přispět nejvíce. Proto se znovu spojte s pocitem, že jste andělé.

Často se zmenšujete. Skrýváte svou skutečnou sílu a dokonce se neodvažujete ukázat radost a světlo ve svém srdci. Nyní vám však pravím, jaké je na Zemi vaše poslání – je to být na Zemi andělem. Nemusíte měnit lidi kolem sebe; nemusíte se zapojovat do politiky ani do podobných aktivit. To, co zde máte jako pracovníci světla dělat, je ukotvení určité vibrace.

Předtím jsem vám pověděla, že na Zemi právě nyní existují různé skupiny duší. A když v tomto světě projevujete sami sebe a jste tím, kým jste, některé skupiny lidí na vás nebudou reagovat, možná si vás ani nevšimnou. Nemělo by vás to však trápit, protože ve skutečnosti existují skupiny lidí, které na vaše vibrace reagují silně. Někdy je váš vliv na ně neviditelný – neuvědomujete si ho, ale vašim úkolem, takříkajíc posláním, je být co nejvěrnější své nejčistší vibraci a dělat to, co vás skutečně inspiruje a přináší radost.

Země a příroda na to zareagují. Jsem inspirována lidmi, kteří následují svou duši. Pamatujte na to, že mezi námi existuje spojení, které je nezávislé na lidské společnosti. Být na Zemi skutečně přítomní znamená spojit se se mnou, cítit se ve svém těle bezpečně, cítit svobodu být sami sebou, abyste mohli učinit krok zpět a pohlédnout na lidský svět z odstupu. Nemusíte být bojovníky bojujícími za nový svět; vaše práce je jemnější. A smíte se více bavit, i když kolem vás existuje utrpení a strádání. Energie radosti, smíchu a humoru je zde na Zemi tolik vítaná.

Na závěr bych vás ráda požádala, abyste si představili, že jste někde v přírodě, kde se vám skutečně líbí. Možná vidíte, jak se procházíte po břehu oceánu, nebo se procházíte či sedíte v lese. Dotkněte se mě ve své představě; dotkněte se Země, písku či půdy. Vnímejte, jaký je to pocit na vlastní kůži, na vašich rukou nebo pociťte na své kůži vítr.

Jste fyzické bytosti a ty obsahují tak mnoho energie, která fyzická není. Chci o vás pečovat, a to nejen na fyzické úrovni, ale také o veškerou vaši energii. To je můj dar pro vás. Chci, abyste prožívali radost a blaženost z bytí v lidském těle.

Chci, abyste věděli, že jste na Zemi velmi vítaní. Nesete v sobě energii nového světa a to je vše, co musíte dělat – hrdě ji v sobě nést.

Mockrát vám děkuji.

© Pamela Kribbe, www. jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství