Menu

Vše je propojeno

Marie prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Marie, matka Jeshuy. Všechny vás v lásce a spřízněnosti zdravím. Jsme jedné rodiny, propojeni prostřednictvím srdcí a nikdy od sebe nejsme oddělení. Jen v iluzi hmotné reality se zdáme být oddělení a odloučení, ve skutečnosti je však vše propojené. Duše nemohou být oddělené, jen těla mohou. Těla jsou spojena s časem a prostorem, ale duše nikoli. Duše jsou nepřetržitě propojené, jsou v procesu energetické výměny, i když to není vždy vnímatelné vašim každodenním vědomím.

Proč to nyní říkám? Protože bych ráda, abyste si uvědomili síť energií, ve které se nalézá každý jeden z vás během každodenního života. Jste centrem této sítě, tohoto pole energií, které obsahuje ze všeho nejvíc energie duší: duše lidí kolem vás, které milujete. Je tu však také širší okruh duší, se kterými jste propojeni, ne všichni jsou zde na Zemi, ale stále v jistém smyslu patří k vám. A také jsou tu duše, které na vás čekají, které ještě neznáte, avšak které chtějí být dotknuti vaším světlem a vědomím.

Každý z vás je povoláván, aby v tomto čase změny přinesl zemi vědomí. A navíc, aby se konfrontoval se svou vlastní vnitřní bolestí a více si uvědomoval svou vlastní ohromnou sílu. I sdílení vašich vhledů a vědomí založeného na srdci s lidmi kolem vás je součástí vaší cesty. To vám taktéž přináší vnitřní léčení, jeden úkol není oddělen od druhého.

Žádám vás nyní, abyste se uvnitř velmi ztišili a jemně dýchali do svého břicha. Jen se uvolněte a dovolte energiím stresu, spěchu a shonu, aby se odplavily se světlem, které k vám vyzařuji. Vnímejte světlo kolem sebe jako sprchu a dovolte ji odnést stres, úzkost a zaneprázdněnost, abyste se mohli uvnitř ztišit a začít vnímat, kde v této síti, v tomto poli energií, skrze které jste propojeni, stojíte.

Dovolte, aby vaše vědomí sestoupilo do oblasti vašeho břicha, do vaší pánve a vnímejte zde střed vědomí, které je dobře ukotvené a klidné. Vědomí, které tolik nepřemýšlí, nýbrž prožívá a ví. Sestupte tam a z tohoto centra vašeho těla se čerstvýma očima rozhlédněte kolem a vnímejte, zda někde vnímáte tlak, možná z vnějšího světa směrem k vašemu tělu. Když říkám vaše tělo, míním tím zejména energetické pole, kterým jste, vaši auru. Vnímejte ve svém bytí, kde je nepokoj a konflikt, zůstávejte však stále ve svém břiše. Nepřemýšlejte nad tím, co se ve vašem bytí odehrává, jen to pozorujte a jednoduše si představte, že kolem vás proudí světlená sprcha a smývá tlak či stres, který tu je.

Pak se přesuňte zpět do středu vašeho břicha a představte si, že jste v síti energií, že jste jedním spojem v této síti. Rozhlédněte se kolem, abyste viděli obličeje lidí, s kterými jste blízce spjati. Dívejte se zcela neutrálně, kdo se tam objeví. Vezměte jednu osobu, která právě vystoupí a čistě ze svého břicha se dívejte na energetickou výměnu mezi vámi. Pozorujte, zda tu existuje mezi dáváním a přijímáním harmonie, zda je to pro vás oba v pořádku nebo zda tu něco schází.

Základní výměna s druhými je na úrovni břicha, ačkoli tu často existuje spodní proud, který není vyjádřen slovy. Uvědomte si tento proud, který je velmi zásadní ve všech vašich vztazích. Cítíte se v něm lehce, cítíte se viděni? Pokud ano, pak je to v pořádku. Pakliže necítíte lehkost, pakliže tu existuje nejasný pocit nespokojenosti, nebo si nejste jistí, podívejte se na tuto nespokojenost velmi pozorně. Je to právě tato úroveň obsahuje zásadní informaci, kterou potřebujete.

Je zamýšleno, aby každý z vás přivedl svou duši až na úroveň břicha, na pozemskou úroveň, kde se může manifestovat. Na této úrovni k vám hovoří také vaše duše. Pokud vnímáte své vztahy na této úrovni jako dostatečné, vaše světlo se bude šířit do světa, protože má ukotvení ve vašich pozemských emocích, ve vaší lidskosti.

Nyní se přesuňte nahoru do vašeho srdce a uvědomte si jeho. Nyní se ještě podívejte na vztahy, které jsou ve vaší pozornosti z perspektivy vašeho srdce a vnímejte mezi vámi a druhým spojení nebo jeho možný nedostatek. Srdce je prostornější než břicho. Často dokáže vidět věci z jiného pohledu, neboť je propojené s duší. Srdce však ví, že dobré spojení musíte také dobře vnímat i na úrovni břicha a že tam, na lidské úrovni, musí být mezi dáváním a přijímáním rovnováha.

Nyní tento specifický vztah propusťte a vnímejte se jako součást sítě, pole vztahů. Vnímejte, kolik světla k vám chce z tohoto pole proudit. Všechny druhy inteligencí, žijících duší jsou s vámi propojené. Jsou tu ty, které jsou méně spoutané časem a prostorem a které vnímají širší perspektivu než vy, neboť jsou osvobozeni od svázanosti Země. Vnímejte v této chvíli jejich světlo a pomoc a vnímejte, jak vás chtějí podpořit a povzbudit vás ve vaší práci na Zemi. Vytváří mnoho radosti a světla uvnitř vás, a tak je přijměte a vnímejte tuto podporu.

Děláte vědomou práci, která je důležitější, než si myslíte. Je to práce, která má ohromnou kapacitu a rozsah a není jen pro vás osobně. Duše, které se s vámi přátelí z druhé strany nabízí svou pomoc, aby vás v této práci podpořily, a tak jejich lásku přijměte. Umožněte své auře, aby byla naplněna světlem tohoto druhého světa, které velmi dobře znáte, světa lehkosti, svobody a pohodlí. Nechejte ho proudit všemi buňkami vašeho těla od koruny až k vašim chodidlům.

Děkuji za vaši vnitřní práci. S potěšením a radostí vás zdravím.

© Pamela Kribbe
www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství