Menu

Prožívání energie Buddhy

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, drahé sestry a bratři, já jsem Marie Magdaléna, vaše sestra-přítelkyně. Je mi potěšením být tu dnes s vámi. Jste nádherné bytosti, každý jeden z vás. Přála bych si, abyste dokázali vidět svou vlastní krásu mýma očima. Měli byste se méně zajímat o to, co si o vás myslí druzí, cítili byste se mnohem svobodnější. Stále se o sebe strachujete. Zajímáte se o to, zda děláte dobrou věc, zda máte ty správné znalosti, ale vše, co skutečně potřebujete, abyste nalezli svoji cestu v životě, je uvnitř vás. Uvnitř vlastní bytosti máte radar a tento radar, tento vnitřní průvodce, je uvnitř vašeho břicha.

Dnes bych ráda hovořila o důležitosti sestoupení do vašeho břicha, abyste se na této úrovni stali opravdu přítomnými. Je tragickým faktem, že mnoho žen se necítí být ve svém břiše doma. V tělesných termínech je břicho sídlem emocí. Břicho je také sídlem intimity a sexuality a místo, kde jsou počaty děti a kde se vyvíjejí. Proto je oblast břicha hluboce spojována a protkána s životem na Zemi.

Jako ženám je vám říkáno, jak je důležité dávat a otevírat své srdce potřebám druhých lidí. Faktem je, že mnoho spirituality je soustředěno na probouzení srdce. Já však v mnohých z vás, zvláště v ženách, vidím utrpení z přílišného otevírání srdce, namísto toho, že by bylo příliš zavřené. Vaše srdce je velmi otevřené a snadno se rozpíná k lidem a energiím kolem vás, vaše břicho je však poměrně zavřené. Ve vašem břiše sídlí ohromná síla, je to síla zrození, síla skutečného a hlubokého spojení s Matkou Zemí a ohromnými rytmy života.

Lidé obecně, a vy jako kultura, jste se začali těchto ohromných sil života bát, protože jdou za kontrolu mysli nebo vůle. Ženy instinktivně vědí, jak jet na vlnách těchto sil, jen jste se odcizily od této schopnosti se na ně naladit. Ženy jsou vskutku velmi silné bytosti a já si přeji, abyste se hlouběji spojily se svou vlastní silou.

Žádám vás všechny, muže i ženy, abyste se nyní spojili hlouběji s centrem vašeho břicha. Jednoduše si uvědomte tuto oblast a jak váš dech proudí tam dolů s každým dalším dýcháním. Vaše břicho je jako kotva a vy můžete vnímat, jak jsou vaše nohy více uzemněné a těžší.

Nyní si představte, že uvnitř vašeho břicha je velké (oko). Toto (oko) se velmi klidně a jasně rozhlíží kolem. Ve srovnání s energií srdce a mysli, je energie tohoto (oka), v centru vašeho břicha velmi klidná a tichá, velmi pevná a stabilní. Pomyslete na přírodu a na to, jak rytmy přírody nastávají snadno a plynule. Roční období přijde a odejde a vše proudí přirozeně samo. Vy jste součástí tohoto rytmu přírody, a tak se spojte s ženským vědomím ve vašem břiše.

Nyní obraťte toto (oko) vašeho břicha nahoru a podívejte se na oblast srdce. Jak se cítí vaše srdce? Opravdu se máte rádi a pečujete o sebe? Uvnitř vašeho břicha víte, že je třeba být mezi dáváním a přijímáním v rovnováze, protože je to zákon přírody. Vaše břicho ví, že v přílišném dávání není žádný užitek a když se tak činí nerespektuje se rovnováha energií. Představte si sebe v situaci vašeho každodenního života, ve které cítíte, že se vaše energie vyčerpává nebo ochuzuje. Představte si, že v této situaci jste a nyní se na ni díváte z tohoto oka ve vašem břiše, zatímco zůstáváte v břiše přítomní. Z břicha se na to můžete podívat velmi neosobně a klidně.

Je to vskutku vtipné, protože spodní části vašeho těla, nižší energetická centra, jsou často považovány za ty, které jsou spojeny s egem. Ve skutečnosti vaše břicho udržuje moudrost, která jde daleko za ego. Může vás naučit, abyste tu byli skutečně pro sebe a chránili se, když je to třeba. Vnímejte, jak vás chce vaše břicho vyživovat. Ženy nevyživují samy sebe dobře. Mají na sebe mnoho požadavků a je pro ně těžké stát si za tím, co skutečně cítí. A muži, kteří mají velmi silnou ženskou stránku, citlivou stránku, mohou vnímat ten stejný problém.

Abych vám objasnila a pomohla s tímto problémem citlivosti a ztráty energií díky vnějším silám, ráda bych vyvolala obraz, který je vaší kultuře blízký. Je to obraz či energie Buddhy. Energie Buddhy je velmi klidná a tichá, je taktéž velmi ukotvená a spojená se Zemí. K moudrosti Buddhy se jde snadno právě z břicha. Jednoduše si představte, jaké by to bylo být Buddhou, jaké by to bylo mít tento druh přítomnosti, tento druh klidu a pohody. Vnímáte ten mír, který stoupá z vašeho břicha?

Buddha měl otevřené srdce. Jeho srdce bylo naplněné soucitem k druhým žijícím bytostem. I přesto, že se zajímal o jejich utrpení a chtěl jim pomoci jej přijmout, stále zůstával uvnitř svého vlastního bytí soustředěný. Umožněte této síle, této energii, aby skrze vás proudila. Je to součást vaší kultury. Když spojíte své srdce se svým břichem, celá záležitost týkající se citlivosti pro vás bude náhle zcela odlišná.

Často, když pomáháte druhým a podporujete je, přijímáte jejich energie. Myslíte si, že můžete nabídnout řešení k jejich problémům. Už vás někdy napadlo, že je poměrně troufalé předpokládat, že znáte řešení k jejich problémům? Může to být tak, že správné řešení pro ně skutečně neznáte. Možná jste jen horliví nastolit harmonii, vidět na jejich tváři úsměv nebo dostat jejich uznání. Propusťte tuto horlivost, tuto touhu. Neřešte problémy druhých lidí. Když se spojíte s (okem) ve svém břiše, vidíte věci a cítíte soucit, nemáte však takový sklon řešit problémy druhých.

Klíč ke skutečnému soucitu s druhými je takový: ačkoli s nimi cítíte, důvěřujete, že oni sami najdou vlastní řešení ke svým problémům. Jste přesvědčeni o jejich vlastní síle a to vám přináší klid. Z úrovně břicha si uvědomujete, že proces růstu má svůj čas a že vy sami jste v procesu růstu. Potřeba pomoci, dávání, podpory druhých je často spojena s nejistotou uvnitř vás samých. Obáváte se, že nejste dost dobří, a proto chcete něčeho dosáhnout nebo být pro druhého někým. Ve skutečnosti však nejvíc pomáháte lidem, když se spojíte s podstatou Buddhy uvnitř sebe. Klid a pokoj, který pak vyzařujete, je ukonejší.

Znamená to taktéž něco pro vás samotné. Znamená to, že jste dost dobří, i když neděláte nic, i když nikomu nepomáháte nebo pro nikoho dalšího nic neznamenáte. Jste dobří takoví, jací jste, protože jste součástí přírody. Jako strom, jako květina, jako hora, máte právo existovat, jednoduše proto, že jste součástí celku. Nemusíte si nic dokazovat. Zvíře ani rostlina nemají potřebu obhajovat si svou existenci, jednoduše jsou ? vy jednoduše jste. Jste vyjádřením ducha, jednoty a to stačí!

Kupodivu, i když by to pro vás mělo být uklidňující, je to rána pro vaše ego. Vaše část uvnitř vás spojená s egem, chce někým být, chce být prospěšná a odlišná. Je to však to, po čem skutečně touží vaše duše? Není, neboť vaše duše je v míru sama se sebou. Ano, snaží se vyjádřit ve vnějším světě, chce samu sebe sdílet jako květina sdílí svou krásu, avšak nepotřebuje obhajovat či utvrzovat svou existenci. Jen si uvědomte, že ve vašem životě není tolik, co dosahovat, jak předpokládáte. Skutečně se můžete více uvolnit. Jste součástí celku a nic to nezmění.

Opřete se o tento přirozený pocit, který prostupuje celou přírodu. Kdykoli se obáváte, jak vyřešit problémy, jakým způsobem se vypořádat s druhými ve vašem každodenním životě, vždy se zhluboka nadechněte a spojte se svým břichem. Vaše tělo je bránou k ohromné moudrosti. Kdykoli se cítíte vyčerpaní nebo v napětí, najděte způsoby, jak uvolnit své tělo, neboť vás snadněji přivede zpět ke své kotvě, ke své základně.

Ráda bych zakončila toto poselství jednoduše tím, že vám řeknu, jak moc si vás vážím. Miluji vaši krásu a přeji si, abyste si dokázali ve svém životě více hrát, být víc jako malé děti, které si neuvědomují, že musí něco dosahovat nebo někým být. Je to fakt, je to nejsnazší způsob, jak se spojit se svou duší a být sami sebou bez hanby či viny.

Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství