Menu

Proces poznávání duše

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé,

Já jsem Marie Magdaléna. Všechny vás s radostí a pocitem spojení zdravím.

Vy všichni jste oddáni vnitřní cestě s velkým odhodláním. Jediná věc, která vám přináší opravdové naplnění, je, když začínáte naslouchat a chápat hlasu vlastního srdce a duše. Pro vás všechny je to stejně důležité jako kyslík, který dýcháte, tak základní jako chleba a voda, které sytí vaše tělo, aby zůstalo naživu. Tato oddanost znamená posun vědomí, který již ve vás nastal, což pro mnohé z vás bylo důvodem vašeho narození do tohoto života. Vaše duše se ocitla v jisté fázi svého vývoje, své evoluce. Cítila, že je nyní čas pro pozemské vtělení, v němž by mohla být skutečně spatřena. Že je čas pro život, ve kterém by mohla opravdu plout pozemskou realitou každodenního života.

Trvá množství pozemských životů, než slyšíte takovým způsobem volání své duše. V dřívějších životech bylo nezbytné a nutné, abyste získali zkušenosti s životem na Zemi. Duše potřebuje čas, aby si zvykla na pozemský život a dynamiku emocí a fyzična, které se na Zemi odehrávají. Být zde je pro duši procesem učení. V jistém smyslu duše ví všechno před tím, než se začne inkarnovat, avšak tato vědomost nebyla opravdově zažita, a tak se nemohla hluboce zakořenit. Jednoduše řečeno, jde o rozdíl mezi teoretickou znalostí a prožívání života v rozmanitých formách a vtěleních, kdy se toto vědění stane moudrostí, která je praktická a hmatatelná, a to je způsob, jakým se rodí láska.

Když moudrost skutečně sestoupí do pozemské lidské formy, nejedná se jen o teoretickou znalost, která odlišuje individualitu, je to spíše vřelost, láska, trpělivost a soucit, které osoba vyzařuje k ostatním. To znamená, že se odehrává alchymie, přeměna ve vědomí duše dané osoby. Tato změna může nastat proto, že duše podstoupila inkarnaci, cestu skrze maso a krev, skrze bolest, skrze výšiny i propady všech druhů emocí. Tyto zkušenosti jsou nezbytné pro zrození živoucí moudrosti a lásky. Z tohoto hlediska, stát se pozemskou lidskou bytostí, narodit se v těle, muset se vypořádat s ignorací, bolestí, strachem a pochybami je heroický čin. Záměrně umožňujete části svého vědomí a vnitřnímu vědění, aby byly zahalené, abyste mohli vtělit moudrost na mnohem hlubší úrovni.

To, co tu popisuji, je vlastně to, co v nejširším slova smyslu znamená ?čenelování? nebo stát se kanálem. ?Čeneling? není pouhé přijímání zprávy. Je to celý proces spojování se se svým božským jádrem skrze duši do pozemského těla. To vše prostřednictvím fyzické inkarnace a zúžením vědomí, abyste se stali specifickou formou v čase a prostoru.

To, co se zdá být sestupem do omezení, do temnoty, vytváří cestu ke světlu, k většímu světlu, které předtím neexistovalo. To je tvořivý proces, do kterého vstupujete se svou vlastní duší. Znamená to velmi mnoho, když se stanete lidskou bytostí na Zemi a znovu se spojíte se svou duší, se svým původem a snažíte se ji vtělit do vašeho každodenního života. Je to součást vývoje duše, že za účelem získání zkušeností na sebe musí na dlouhou dobu zapomenout a seznámit se s pozemskou existencí. Právě z toho důvodu je nezbytné, že nejprve a na dlouhou dobu zapomenete na svou původní moudrost a znalosti a že se vnoříte do mocenských a podmanivých energií Země.

Pro některé z vás je však nyní čas vystoupat zpět ke Zdroji, ze kterého pocházíte, uznat ho a znovu slyšet hlas své duše. Takto opravdově začnete vnímat smysl svého vývoje: přinášet nebeskou říši božského poznání a moudrosti spolu s pozemskou říší pocitů a prožívání. Pak jste kanálem mezi Nebem a Zemí a vytváříte něco nového, něco, co má význam pro Stvoření jako celek. Jinými slovy, jste připraveni.

Chci ukázat, co se děje v tomto spojení s vaší vyšší moudrostí a energií duše, která se již stala velmi zkušenou prostřednictvím mnoha vašich předchozích inkarnací. To, co vás drží nejvíce zpět od toho, aby se vaše původní energie a získaná moudrost vaší duše skutečně projevila, je, že se činíte malými. Abyste uznali svou energii duše tady a teď, potřebujete se odvážit důvěřovat ve svou vlastní velikost. Je třeba, abyste přijali jako pravdu, že opravdu jste zářivým andělem světla, který byl zformován božskou říší a zároveň mnoha životy inkarnací, ve kterých jste bojovali, abyste překonali bolest a úzkost a stali se stále více vědomí toho, kým skutečně jste. Potřebujete uznat velikost svého vlastního bytí a své vlastní historie a nyní říci: ?Jsem Tím?. To je krok, který potřebujete učinit, aby se vaše duše mohla zcela inkarnovat, aby mohla svobodně proudit skrze vaše tělo a vaše pozemské bytí.

Nyní vás chci požádat, abyste prozkoumali sami sebe a zjistili, v čem si myslíte, že jste nežádoucí, nedostateční nebo dokonce špatní jako kdybyste udělali něco strašného. Možná máte pocit hříšnosti nebo selhání. Na chvíli věnujte plnou pozornost, abyste se podívali na své vlastní energetické pole a vnímali, zda se někde objeví tmavá skvrna. Může se projevit jako bolest nebo napětí, které může udržovat negativní smýšlení o sobě samém. Dívejte se pozorně, abyste vnímali, jestli se to děje. Možná se vám zjeví dítě nebo dostanete jednoduše pocit, je to však břímě, které nosíte. Bohužel jste se s některými těmito břemeny tolik sžili, že je už tak neprožíváte. Myslíte si, že tyto břemena jsou součástí vašeho normálního stavu. Normální stav je však radostný stav. Normální, vyrovnaný stav je takový, že přijímáte sami sebe, věříte životu a říkáte mu ?ano? s pocitem, že jste v pořádku takoví, jací jste. Nikoli, že jste dokonalí podle nějakých ideálů, které leží mimo vás, ale, že jste jednoduše dobří proto, že jste neoddělitelnou částí celku. Jste součástí, jste důležití a můžete prozkoumávat cokoli, co chcete prozkoumat.

Vztek nebo negativní myšlenky či emoce jsou povoleny, stejně jako pochyby, zoufalství a odpor. Podívejte se na chvíli, co tam je. Vnímejte, zda je ve vás nechuť nebo negativní pocit či odpor k životu na Zemi. Nebo zda se cítíte nevítaní nebo se cítíte ublížení, protože necítíte uznání nebo vám bylo říkáno, že nejste dost dobří takoví, jací jste. Téměř v každém sídlí obrazy nehodnosti a je důležité tyto obrazy odhalit a přijmout je svým světlem, neboť ty ve skutečnosti blokují váš kanál. A kanálem mám na mysli v tom nejširším slova smyslu: být otevřený své duši.

Nadechněte se, abyste uklidnili své břicho. Pozvěte energii své duše, aby přišla do vašeho těla, do vašeho srdce a zvláště do vašeho břicha, což je energeticky sídlo síly a ukotvení a zároveň místo, kde můžete mít trvalá hluboká zranění. Vnímejte, zda dokážete vytvořit a prožívat pocit hodnosti. Vaše břicho ví, jak to udělat. Je spojeno se Zemí a ví, že máte tu i ve Vesmíru své přirozené místo, že jste na Zemi vítaní.

Je ve vašem břiše tiché vědomí, že jste v pořádku? Spojte se s tímto vědomím a doslova vytvořte prostor pro sebe. Představte si, že je kolem vašeho těla energetický prostor tak velký, jak cítíte, že je pro vás vhodný a dostatečně velký, aby obsáhnul vaše světlo. Umožněte tomuto prostoru, dosáhnout dolů k vašim chodidlům a dokonce až do Země. Vnímejte, že jste opravdu zde. Je možné, že někteří z vás budou cítit, že chce vaše energie duše vystřelit zpět nahoru, když tohle děláte. Je to kvůli vzpomínkám na odmítnutí a dokonce násilí, které činí příliš bolestné být vůbec tady dole. Žádám vás, abyste tak jako tak sestoupili a řekli si, že jste tu v bezpečí. Vnímejte, že tu jste vítaní. Dovolte světlu, aby se šířilo vašima nohama, stehny, koleny, lýtky a chodily do Země. To je záměr ?čenelingu? – to, že vaše esence proudí do Země. Vnímejte, jak ohromní, krásní a mocní jste a jak vaše velikost inspiruje druhé a pomáhá jim. Nikomu svou velikostí nepřekážíte.

To je mé dnešní poselství. Když přijde na ?čenelování? vaší duše, podívejte se na staré obrazy bezcennosti, které jsou ještě ve vašem životě, a praktikujte naplňování svého břicha, svých spodních čaker světlem vaší duše. To je místo, kde se stává skutečným a hmatatelným a proudí do Země. To je záměr a to je to, co vás naplňuje nejvíc.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství