Menu

Probuzení vaší schopnosti zprostředkovávat zprávy

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

 Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Toto poselství bylo přijato v souvislosti s workshopem poskytnutým Gerritem a Pamelou na téma zprostředkování poselství (pozn. překladatele: channelingu). Mnoho lidí, kteří se zúčastnili tohoto workshopu bylo spirituálními poradci toužícími pozvednout své dovednosti zprostředkovávat zprávy a povznést se v této oblasti nad nedostatek sebedůvěry.

Drahé sestry a bratři, zdravím vás všechny ze svého srdce. Jsem Marie Magdaléna a nejsem sama. Jsem zde s mnoha dalšími. Dnes budeme hovořit o umění zprostředkovávat zprávy (pozn. překladatele: channelovat). Mnoho z vás touží zprostředkovávat zprávy, ale cítíte se v této souvislosti uzavřeni v sebe-pochybách a úzkosti. Někteří z vás již zprostředkovávali zprávy, ale neodvažovali jste se to vyjádřit veřejně. Dnes bych vám ráda nabídla jiný pohled na otázku, zda můžete nebo byste měli zprostředkovávat zprávy. Pravím vám, že zprostředkování zpráv není pro vás ničím novým. Prováděli jste to pod jinými jmény v mnoha dřívějších životech. Není to takový problém! Otevření se zprostředkování zpráv pro vás není o učení se něčemu novému, je o probuzení schopností, které jsou vám známé, dokonce vrozené.

Vy všichni jste na této planetě byli již dříve a vyjadřovali na Zemi v předešlých životech své vnitřní dary: dary intuice, zprostředkování zpráv, dary třetího oka. Vaše předchozí životy se těmito dary vyznačovaly a ony jsou dnes stále zde. Každý z vás je obklopen osobnostmi, kterými jste kdysi byli, které v té či onaké podobě vyslyšely tento vnitřní hlas, hlas duše a předaly ho ostatním lidem na Zemi. Byli jste mostem mezi tímto světem a tím druhým, světem duše, ze kterého jste zrozeni. To vás již dlouhou dobu volá vaše duše. Pokuste se vnímat, pokud můžete, tyto osobnosti kolem sebe. Jsou součástí vaší duše, jako je sluneční paprsek součástí slunce. Nejsou celkem, přesto jsou stále jeho nezcizitelnou součástí. Možná vidíte nebo cítíte některé z těchto postav z minulých životů kolem sebe. Dopřejte si chvíli pocítit to, klidně a jasně.

Zprostředkování poselství pro vás není nic nového. Prováděli jste to mnohokrát předtím, jinými způsoby a jinými formami, a bylo to něco známého, co z vás vycházelo přirozeně. Žádám vás nyní, abyste učinili spojení s tímto důvěrně známým a přirozeným způsobem zprostředkování zpráv, který jste znali v minulých životech, nebo je nazvěme ?jinými životy? ? tyto věci nejsou tak vázané na čas, jak si možná myslíte. Dovolte jedné z těchto osobností, kterou jste kdysi byli, aby k vám přišla a proudila skrze vás. Jen pozorujte, kdo přistoupí a nevstupujte do toho příliš svou hlavou. Jen ať se to stane přirozeně z pocitu. Nemusíte vidět žádnou osobu, můžete ji jednoduše cítit. Někdy to zkrátka trvá, než něco ucítíte. Tato žena nebo muž, kterou/kterého můžete blízko sebe cítit a která/ý je součástí vaší duše, vám chce nyní něco předat.

Dřívější životy jsou jako všechny životy, směsice krásného a méně krásného: světla a temnoty, dobra a zla, když chcete. Tato osoba, která je nyní s vámi, vám přišla poskytnout své Světlo a svou krásnou proudící část sebe, která cítí spojení a vytváří most s jiným světem, ze kterého vysílá lásku, povzbuzení a naději lidem kolem. Připomeňte si toto spojení, ne skrze vaši mysl, ale prostřednictvím vašich buněk a pocitů. Získejte znovu pocit, jakým tento most do jiného světa byl.

Dovolte, aby vám bylo pomoženo s tímto procesem touto osobou z jiného světa jako vašim průvodcem. Představte si dobu, kdy jste zprostředkovávali zprávy lehce a byli jste schopni sdílet proud své duše s ostatními. Nemusíte si představovat detaily toho, co se stalo. Je to o proudu a jeho bezpečí a stejně tak o jeho důvěře a samozřejmosti. Ve skutečnosti se nikdo z vás nemusí učit zprostředkovávat zprávy, protože zprostředkování zpráv je něco, co jste již mohli dělat. Klíčem je obnovit způsob, jak se to dělá: znovu se spojit s tou částí sebe sama, která to tak jednoduše dělá. Ačkoli ve vás existují vytvořené strachy a bolesti, které vzdorují, tím, že si připomínáte, jak snadno toto zprostředkování proudilo, něco tak z tohoto vzdoru odstraňujete.

Na Zemi nyní nastává doba, kdy je opravdu příležitost pro to, co máte dát. Existují lidé, čekající na tuto energii proudící skrze vás a skrze vaše sestry a bratry Pracovníky světla ? svět vás očekává! Zatímco jste v minulých životech, v dřívějších životech, museli být často obezřetní a fungovat téměř v utajení, nyní je potřeba příležitost a otevřenost své dary přijmout. Ženská energie vnitřního oka a intuice je znovu vítána ? a to je ve skutečnosti slabé označení. Není vítána, je zoufale potřeba! Lidstvo strádá. Po celém světě probíhají krize: ekonomické krize stejně jako krize environmentální. Je to hluboká krize, ze které vyvstává otázka: ?Jak se k sobě chováme, jak se chováme k našemu světu a Zemi?? Celá podstata toho, jak budete vycházet sami se sebou a s ?okolím? v budoucnosti, se točí kolem této otázky.

Existují lidé lapeni ve strachu, boji a iluzi. Lidé ztratili sami sebe a v srdcích lidských bytostí je hluboká osamělost. Z této osamělosti pochází zoufalé hledání po světelném znamení mimo sebe sama, kterého byste se mohli držet. Toto světelné znamení však není mimo vás a vy ho nenaleznete v druhých nebo v nějaké instituci či organizaci. V této době je zřejmé, že nejsou žádné jistoty, které by ležely mimo vás: ani v práci ani v domě, dokonce ani v osobních vztazích či okruhu přátel. Jste vedeni stále hlouběji dovnitř vším, co se děje vně a to může být pro mnoho lidí hrozivé. Cítíte to právě teď v meditaci, když jste spojeni s kolektivní energií. (Před channelingem Gerrit nabídl skupině řízenou meditaci). Pozorovali jste strach a napětí, které mnozí lidé nyní zažívají.

Jaká je v tomhle všem vaše role: vaše úloha, vaše cesta? Odpověď leží ve vaší vnitřní realitě. Je to vždy o tom zůstat blízko sebe sama, protože vy znáte ?cestu? ležící uvnitř. Vy jste s tímto vnitřním světem již důvěrně obeznámeni, jste obeznámeni s tímto mírem a klidem, který zde můžete nalézt. Právě proto jste v této době průvodci či učiteli druhým a to v tom nejsvobodnějším a nejjemnějším smyslu slova. Ne jako ti, kteří jsou vůdci v tradičním smyslu, ale jste živoucím příkladem toho, jak učinit hluboké spojení uvnitř sebe sama s tím, co překračuje pozemský život, s tím, co překračuje vnější jistoty, a s tím, co je na nich nezávislé ? je to spojení se svou duší. Vyzařování tohoto spojení druhým je v jistém smyslu vašim životním posláním. Přivádí vás přímo do jádra toho, kdo jste a tímto způsobem můžete také zasáhnout ostatní a vyzvat je, aby učinili totéž.

Soustřeďte se znovu na tento malý kruh osobností minulých životů kolem vás, jež jsou vaší součástí. Sdílíte s nimi kvality a vlastnosti, byť žily ve zcela jiných dobách a prostředí. V podstatě je to stejné srdce. Povězte těm, kteří působili v přítmí a utajení, že cesta je nyní otevřena: ?Nechť nyní odkryji všechny kvality, které jste rozvinuli v minulém životě. Nyní mohu vyzařovat své vlastní Světlo. Jsem na Zemi vítán/a.? V některých z těchto osobností můžete cítit bolestné vzpomínky na nepřijetí a odsouzení toho, čím byly a že neměly příležitost sdílet realitu, kterou měly předat. Nyní je čas vyléčit tuto starou bolest. Musí být viděna, připomenuta a uctěna, aby tak uvolnila cestu pro novou radost, novou lehkost, cestu pro to být bez námahy sám/a sebou.

Tyto staré osobnosti vám mohou připomenout vaše dary, vaše přirozené spojení, vaši duši. To jsou jejich dary pro vás: kvality, které jste již vytvořili a vyvinuli velmi pečlivě v jiných životech prostřednictvím zkušeností, praxe a tréninku. Vy pro ně však máte na oplátku také dar. Povězte jim, že nyní mohou nechat odejít svá stará břemena a mohou propustit pocit nepřijetí, tu bolest z minulosti. Necítit se být přijat a nežít to, co vám bylo přirozené, pro vás bylo hlubokou bolestí. Přesto se díky této zkušenosti vypěstovala vaše moudrost, vaše pochopení lidské povahy, pochopení světla a temnoty. Přijměte tuto minulost a dovolte těmto starým životům, aby se znovu osvobodily, aby již nebyly svázány se starými bolestmi či traumaty, ať si jdou svou cestou. Vezměte si to, co je na nich moudré a krásné s sebou do svého srdce. Poděkujte jim za to ? skutečně tak učiňte ze srdce! Poděkujte jim za dary, které vám zanechaly, a poté je osvoboďte, aby mohly konečně dát k odpočinku své bolestivé spojení se Zemí. Takovým způsobem je minulost léčena.

Vše, co je z minulosti dobré a neměnné zůstává s vámi. Není to ztraceno i přesto, že to bylo dlouho obklopeno bolestí, nejistotou, strachem a frustrací. Můžete to osvobodit a přinést z minulosti diamant. Právě nyní v tomto životě tento diamant může svítit a zářit do světa a přinést vám štěstí, štěstí z prostého bytí sám sebou bez nutnosti skrývání se. To je klíč ke všemu. Pakliže chcete prožívat tento krásný diamant v sobě, pak vše ostatní se ve vašem životě děje téměř samo. Přitahujete vztahy, životní a pracovní prostředí, které náleží k tomuto diamantu. Pociťte v sobě přítomnost této zářivé energie. Tolik síly a moudrosti je ve vás z mnoha staletí a mnoha osob, kterými jste byli, zabaleno. Pociťte její hloubku, mystérium a zázrak. Mějte úctu k tomu, kým jste a přestaňte na sebe pohlížet s opovržením a kritikou.

Vnímejte, jak jste kanálem (pozn. překladatele: zprostředkovatelem). Pociťte diamant, kterým jste. Jen pozorujte toto místo uvnitř svého těla, kde můžete tento klenot cítit. Dovolte jeho zářivé energii proudit skrze celé vaše tělo, abyste se tak koupali v jeho Světle. Jsem zde jako vámi rovnocenná. Nejsem učitel, který stojí nad vámi. Jsem právě jako vy a cítím se k vám ve svém srdci velice blízko, rovnocenně. Když máte pochyby, které v realitě lidských bytostí snadno vyvstávají, jsem s vámi, abych se dovolávala vaší síly a připomněla vám, kdo jste. Abych vás vyzvala, abyste skutečně věřili sami v sebe a zůstali ve spojení s oslnivým diamantem, kterým již jste, tady a teď.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství