Menu

Přijměte v sobě Novou Zemi

Země prostřednictvím Pamely Kribbe

Drazí přátelé,

Jsem hlasem Matky Země. Ze srdce vás všechny vítám. Vnímejte moji přítomnost ve svém středu, jsem tu s vámi všemi. Jsem doslova přítomna v buňkách vašeho těla. Proudím každou malinkou buňkou: ve vaší krvi, orgánech, končetinách – jsem ve všem. Sdílím své vědomí s vaším a sdílím s vámi i tento život.

Otevřete se mi a vnímejte mou léčivou sílu – dopřejte si čas, když tak činíte. Umožněte mé síle proudit ze země pod vašimi chodidly nahoru skrze vaše bytí. Představte si šplouchající zvuk pramene a nechejte tuto čistou vodu, aby vámi protékala a přinášela do vašeho bytí osvěžení a obnovu.

Vnímejte mou energii, jak proudí skrze vaše chodidla, kotníky a lýtka. Vězte, že vás podporuji, vězte, že o vás pečuji. Znám rytmy a chod přírody a žiji podle těchto přirozených rytmů, nikoli podle těch vytvořených lidmi podle hodinového času. Vnímám čas a rytmy, které se rodí zevnitř.

Předtím, než bych ráda něco pověděla o této nové éře a o příchodu nové Země, žádám vás, abyste nejdříve přijali mou lásku. Abyste mi umožnili jít s každým dechem uvnitř vás hlouběji a hlouběji. Abyste nechali moji energii proudit svýma nohama nahoru k vašemu pasu, abyste tak mohli vnímat to, že můžete spočinout a pustit se, že se můžete hluboce uvolnit jako dítě, které ještě nežije plně podle hodinového času a standardů společnosti. Na počátku svého života je dítě více dítětem Země, pohybuje se s přirozenými náladami a emocemi, s rytmy dne a noci, s hraním a odpočinkem.

Dovolte mojí energii proudit do vašeho srdce, pak naplňte svoji hruď, svá ramena a paže jemnou energií přirozenosti, rytmu a uvolnění. Pak nechejte tuto energii proudit nahoru do své hlavy – tak plné a přetížené. Tolik přemýšlíte a přemýšlení na vás jako přírodní bytost, jako organismus, který je spojený se Zemí, vytváří tlak. Vnímejte, jak jsou vaše myšlenky ve vaší hlavě jako elektrické proudy, jak toto neustálé mentální víření stlačuje vaše vědomí v tom smyslu, že pohlcuje tak mnoho z vašeho vědomí. Přemýšlení, strachování, argumentování, přemýšlení o budoucnosti, plánování, podmínky a kontrola. Tyto proudy ve vaší hlavě jsou často poháněny strachem: pocitem hrozby, který vám říká, že věci budou špatné, když nebudete ustavičně usilovat o kontrolu všeho.

Nyní si představte moji energii, jemnou energii Matky Země, přirozené rytmy země, zvířat a rostlin. Představte si, jak tato energie stoupá k vrcholku vaší hlavy, vaší koruně a přináší tam odpočinek. Nechejte od vás přebytečné myšlenky odejít a uvědomte si, že nejste částí sebe sama, která se často identifikuje s nadměrným myšlením. Když chcete vědět, kdo skutečně jste, pak běžte svou pozorností a vědomím – doslova – ke svému srdci a vnímejte tento prostor. Zde ve vašem srdci žije touha po větším klidu, větší plynulosti, větším odevzdání. Zároveň jste však uvízli ve spárech strachu, který je motorem za všemi myšlenkami ve vaší hlavě.  

Existují ve vás tedy dva proudy: zdrcující myšlenky vytvořené strachem, co se stane v budoucnosti, strachem těch kolem vás a strachem z neznámého nebezpečí a zároveň zde existuje ten překrásný proud z vašeho srdce, touha být v přítomnosti a odevzdat se životu. Být zde přítomní svým vědomím a vnímat klid.

Vaše srdce je připravené na nové. V celé vaší bytosti existuje hluboká touha učinit další krok, pustit strach, který vás tyranizuje. To je volání nové Země. Je to volání. Také bych byla ráda ve větším míru a harmonii. Sama jsem v procesu plného vývoje, což znamená, že i já se učím a rostu ze všeho, co zažívám prostřednictvím života, který na mě je: ze zvířat, rostlin, minerálních říší a z lidstva. Žiji a učím se prostřednictvím vás a cítím tlak, pohyb k většímu a všezahrnujícímu vědomí – je to nezadržitelné.

Chystám se na změnu a cítím, že chcete jít se mnou, neboť čas na změnu nastal. Na Zemi bylo mnoho bolesti a utrpení, hluboký zápas lidstva, zvláště ten se sebou samými. Strach a sebe-odsuzování vás vnitřně hluboce ovlivnily. Je to, jako byste již nevěděli, jak dál žít, přirozenost je pryč. Museli jste hledat velmi hluboko v sobě, abyste našli své nejspontánnější podněty, své nejhlubší inspirace, protože jste se naučili žít na periférii, na vnějším okraji toho, kým jste.

To je něco velmi smutného a pozoruji to jako největší bolest v lidech: naučili se ignorovat své jedinečné, nenaučené podněty. Nejsou již v pravdě s tím, co žije hluboko uvnitř nich, se svým původním bytím, které má jedinečný třpyt pro každého, neboť každý je jiný.

K mému vnitřnímu poslání na této planetě patří harmonickým způsobem spojovat mnoho životních forem. Můj nejvyšší ideál je, že každá bytost svým vlastním způsobem může nechat své světlo zářit a pak že se všechny tyto lehké formy zabalí do překrásného celku, do drahokamu mnoha barev. Příslibem nové Země je, že každý vstupuje do svého vlastního potenciálu a každý je naprosto správný, přesně svým vlastním způsobem. To je nezbytný krok, abychom učinili celek úplnějším.

Je mou nejhlubší inspirací naplnit tento příslib, proto vás vyzývám, abyste věřili tomu, kdo jste, abyste šli zpět do svého středu. Toužíte po tom celým svým srdcem a nechcete nic jiného než tohle. Přesto jsou tu stále hlasy toho starého, strachu, kvůli kterému vzdorujete. Hlasy, které vám říkají, že by to tak nemělo být, že to není záměrem, že musíte zapadat, přizpůsobit se, že byste neměli být jiní.

Vnímejte na okamžik tento hlas strachu, tuto energii, která vás chce udržovat zpět a od vašeho zářivého já. Neanalyzujte tento impuls ze své hlavy, jen ho ciťte z tichého místa ve svém srdci. Nesnažte se cokoli analyzovat, odkud tento hlas přichází, ale vnímejte na chvíli zevnitř tón této energie a co vám způsobuje. Strach je často původcem mnoha emocí, jako je potřeba kontroly a moci, usilování, být nešťastní nebo v napětí, abyste si ve skutečnosti nemohli nikdy odpočinout. Strach je téměř vždy základní emocí za každou další emocí. Zkuste se na to podívat s laskavostí jako na proud, který existuje a který předurčil tuto Zemi se všemi jejími životními formami.

Pohlédněte na strach a můžete kolem něj vidět barvu nebo vnímat vibraci, která z tohoto proudu strachu vyzařuje. Tím, že ho vědomě pozorujete, oddělujete se od něj, vystupujete nad něho. Můžete samotný strach cítit i ve svém těle, jak vás strach drží, ve svých svalech, srdci, žaludku nebo břiše. Když ho vědomě pozorujete, něco ho přeměňuje. Říkáte: „Vidím tě, strachu, ale nejdu s tebou.“ Strach se může stát trvalým jen tehdy, pokud je živen, například vašimi myšlenkami.

Když se díváte na strach svým otevřeným srdcem bez potřeby zasahovat, svůj strach již neživíte. Bude stále sílit jako starý zvyk, který nezemře okamžitě. Strach je stále přítomný, znovu a znovu. Když však tuto energii rozpoznáte a nepůjdete s ní, postupně ustupuje a ovládá vás stále méně. To je skutečná práce, které čelíte, disciplína, která je od vás požadována. Nikoli disciplína tvrdé práce nebo přizpůsobování se, avšak disciplína pronikavého vědomí, zůstat ostražití, když strach udeří, být většími než strach, stahovat se ke svému srdci namísto do své hlavy. Vraťte se zpět do ticha svého srdce.

Žádám vás, abyste se nyní spojili se svou inspirací, svým vnitřním světlem, jedinečností uvnitř vás, kterou přinášíte na Zemi, neboť víte, že vám poskytne radost, když ji v tomto pozemském světě vyjádříte. Vnímejte sílu tohoto světla, které vás obklopuje, světla, které jde přímo z vaší duše. Zatímco energie Země, léčivá síla Země, přichází zespod směrem nahoru, prožíváte nyní proud z Nebe, seshora dolů. To je světlo vaší duše. Když však necítíte nic, jednoduše zůstaňte v tichu, nezáleží na tom, jestli to cítíte jasně.

Být otevřeně přítomní ve svém srdci je hlavním klíčem: pak nastane změna. Duše přichází k vám a může se poznat mnoha způsoby. V některých osobách to může být prostřednictvím meditace, zatímco v jiných praktikováním umění nebo děláním něčeho, co je těší. Proud přichází k vám, neboť vám patří, nemusíte ho vytvářet. Už je tu a tančí kolem vás.

Nyní si představte, že tento proud přichází k vám a vy ho přijímáte v jakékoli formě se prezentuje. Pakliže si rádi vizualizujete, můžete si představit, že k vám přichází vaše vnitřní dítě, tentokrát září a nabízí nádherný dar, který symbolizuje vaše vnitřní světlo. Nechejte v sobě proudy Nebe a Země mísit. Vaše duše je srdečně vítaná, stěhuje se do všech buněk vašeho těla, a tak tu je tanec mezi vědomím mě a Země, vás a vaší duše.

Když vaše vědomí proudí přímo do fyzického světa, dotýká se všeho: lidí kolem vás stejně jako živoucích bytostí, které nedokáží mluvit a komunikují na vědomé úrovni, ale přesto cítí vše. Když skrze vás proudí světlo vaší duše, přinášíte sem andělské vibrace a žehnáte životu kolem sebe.

Jako lidská bytost máte uvnitř sebe vzácné vědomí. Více než jakákoli stvoření na Zemi máte svobodnou vůli, svobodné vědomí, které může volit. Je to síla vědomí – pakliže je v rovnováze – která se dotýká všech živoucích stvoření na Zemi, inspiruje je, spouští a zrychluje jejich růst. Vězte, že potřebujete nejen vy mě, ale že i já potřebuji vás, že mě inspiruje vaše vědomí. Právě skrze naší spolupráci se rodí nová Země. Zvu vás a vítám vás. Vytvářím v nás radost.

Velice vám děkuji.

Pamela Kribbe, www.jeshua.net

překlad: Denisa Vaňková, www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství