Menu

PŘEKRAČOVÁNÍ DUALITY

Naše duše přišly na tuto Planetu Zem, kde mohou zažívat Dualitu. A že ji také velmi silně prožíváme! Valí se to ze všech stran. Jenže, ono se dá ?snadno? z té Duality vystoupit. Není to o tom, abychom ji zrušili, abychom zažívali jen tu jednu stranu mince, kterou obecně pokládáme za tu příjemnější, lepší, spirituálnější, atd. Není to o tom, že projdeme do nějaké dimenze, kde najendou zmizí. Mysl a ego to umí velmi šikovně. 

DUALITU PŘEKRAČUJEME TÍM, ŽE JI PŘIJÍMÁME. ŽE PŘIJÍMÁME OBA JEJÍ PÓLY STEJNĚ, ANIŽ BYCHOM JEDEN POVYŠOVALI NEBO PONIŽOVALI NAD DRUHÝ. PŘIJÍMÁME JE S TOU NEJVĚTŠÍ LÁSKOU, KTEROU JSME SCHOPNI. PŘIJÍMÁME JE BEZ HODNOCENÍ A SOUDŮ? TAK PAK ŽIJEME UPROSTŘED DUALITY A ZÁROVEŇ JSME NAD NÍ, PŘEKRAČUJEME JI?. TO JE TA TŘETÍ ENERGIE? TA TŘETÍ CESTA? NOVÁ, ŽIVOUCÍ, TVOŘIVÁ?

Vzájemné póly/ strany existují ze vzájmené přizně. Jedno bez druhého by nebylo možné, neviděli bychom to, nemohli bychom se toho dotknout, PROŽÍT TO, ZAŽÍT TO.

A my se stále pokoušíme duality zbavovat! Je to opět jen hra šikovné mysli, která půjde cestou toho, co zná, toho, co je bezpečné a co je pro ni to ?lepší, světlejší, duchovnější, atd.?. Vtipné na tom celém je, že světlo by neexistovalo bez temnoty a naopak. A stejně tak i to naše světlo by neexistovalo bez naší temnoty.

Náš Duch, to věčné světlo v nás, vklouznul do tohoto těla ? do této husté a ?temné? hmoty, aby SKRZE NI mohl vnímat a objevovat sám sebe. Nepřišel tu hmotu ?vysvobodit?, ani ji nepřišel ?zneškodnit?. Ta hmota ? to tělo ? je ohromný dar od Matky Země díky kterému, můžeme poznávat a ŽÍT svou SKUTEČNOU PODSTATU.

PROBUZENÍ TU NA ZEMI JE MOŽNÉ PRÁVĚ PROSTŘEDNICTVÍM TĚLA!
Může vzniknout sebespirituálnější koncept o tom, jak tělo není důležité? je to však ohromná past mysli, která netouží po tom, abychom se PROBUDILI a nechali se vést tím ohromným Duchem, kterým všichni JSME už TEĎ.

Pokud budeme však za toho zlého stavět svou mysl nebo ego, stále jsme to nepochopili ? stále jedeme na vlně duality. Mysl je zkrátka taková, to je její úloha. Můžeme ji kultivovat, můžeme ji různými technikami ?manipulovat?, to vše je však stále její hra ? hra ega.

Mysl zkrátka existuje ? nemusíme s ní bojovat, stačí ji přijmout takovou, jaká je ? v každou danou chvíli. Možná se nám celý život bude snažit posílat myšlenky, předsudky, přesvědčení, strachy ? najde vždy přesně to, co zapadá do toho, co prožíváme a okamžitě nám to dá najevo. Vždyť je v tom skvělá a neúnavná. Je jako projektor všeho, co jsme kdy zažili, co jsme kdy bývali mohli zažít nebo terpve budeme moci zažít v budoucnu. Uf, taková kapacita. 

Záleží na nás, zda se svezeme na této vlně duality mysli, která rozděluje a hodnotí nebo jejím přijetím ji překročíme. To vše, však zároveň myslí nejde učinit.  To se jednoduše stane, to jednoduše JE, cítíte to a tak podle toho jednáte. Neopakujete si: ?Musím překročit mysl, musím překročit dualitu, strach, bolest, atd. atd. atd.?

Takto to nefunguje.

Vy ji překračujete tím, že ji plně a s láskou SKUTEČNĚ přijímáte. Pak už vám nevadí, že existuje, pak už ji necháváte existovat? Nebojujete s ní a ani ji nepovyšujete nad cokoli jiného. Pak už jednoduše nemusíte hrát její vrtochy. 

Dokážete to už vidět?

Tolik to souvisí s tím, co jsem psala v článku PŘEDSUDKY A PŘÍTOMNOST – PROPUŠTĚNÍ: http://bytvsrdci.org/predsudky-a-pritomnost-propusteni/
Samotnou mě překvapilo, jak je tam VŠE, jasně a hluboce. Ten text se netýká jen předsudků, každý si tam dosaďte to svoje momentální téma: strach, bolest, zranění, nemoc, programy, autopilot, cokoli, s čím se nyní setkáváte.

V životě se mi ukázalo vždy to stejné? ŽITÍ V PŘÍTOMNOSTI a PŘIJÍMÁNÍ TOHO, CO JE ? SKUTEČNĚ, OPRAVDOVĚ A SE SRDCEM NA DLANI.
TAK PŘEKRAČUJI DUALITU A MOHU VYTVÁŘET NOVÉ, ŽIVOUCÍ, INSPIRUJÍCÍ A OBOHACUJÍCÍ MĚ I DRUHÉ.

S láskou,
Denisa
www.bytvsrdci.orgwww.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství