Menu

Peníze a hojnost

Marie prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Jsem Marie. Dnes bych vás chtěla pozvat, abyste se ponořili do energie tohoto místa, kde jsou shromážděni andělé, aby odlehčili vaši tíži a vyčerpanost.

I vy sami jste také kdysi byli anděly a hluboko uvnitř jimi stále jste. Z jádra vaší bytosti prochází kanál k andělské říši. Andělé představují ohromnou základní energii, mnohem jemnější a něžnější než je pozemská realita s její hustotou a tíhou. Otevřete se této andělské energii, která se může zdát tolik vzdálená, a přesto k vám může přijít prostřednictvím nekonečného času a prostoru. Vy jste ve svém srdci andělem.

Dovolte této jemnosti a útěše andělské říše, aby proudila do vaší aury a obklopila vaši hlavu, ramena, srdce a zde si spočinula. Pak nechejte, tuto jemnou růžovou energii proudit do vašeho žaludku a břicha. Vnímejte, jak vše, co je unavené a těžké v oblasti vašeho žaludku a břicha je touto energií dotčeno. Malé jiskřičky světla všech barev duhy tančí kolem vašeho břicha a činí vás šťastné a bezstarostné. Připomínají vám nekonečnou dimenzi, ze které pocházíte.

Nyní, jak andělské energie proudí do vašich boků a stehen, kolen, lýtek a kotníků, věnujte zvláštní pozornost tomu, abyste dovolili této energii proudit vašimi chodidly. Vprostřed vašich chodidel se nachází energie, otvor, který vytváří kanál do Země. V hloubce její bytosti je Země taktéž Andělem, krásným andělem, který je nyní inkarnován v těle Země. Vnímejte, jak má tento anděl, kterým Země je, ohromnou moc vás podporovat a poskytovat vám sílu, bezpečí a stabilitu.

Vnímejte, jak jste zahrnuti v cyklu lásky Země a Nebe. Umožněte těmto energiím dělat svou práci, ať vás tiše obklopují a vy se jim odevzdejte. Nemusíte o ně usilovat či o nich přemýšlet. Jsou to energie, které vás vždy doprovází a obě vám náleží. Dovolte léčení, aby proudilo na místa ve vašem těle a mysli, které potřebují léčení nejvíc. Nikdy nezapomínejte, že jste součástí této nekonečné, svobodné dimenze, ve které přebývají andělé.

Přišli jste za dobrodružstvím života na Zemi z vlastní svobodné vůle. Kdykoli však cítíte tíhu, je důležité, abyste ustoupili do nekonečné dimenze, abyste si připomněli, kým ve skutečnosti jste a proč jste sem přišli, což je učit se, prožít dobrodružství a zakoušet všechny druhy věcí. Má to být radostné dobrodružství.

Ve chvíli, kdy je pro vás příliš, příliš tíživé být lidskou bytostí, ciťte se svobodní znovu okusit tuto andělskou dimenzi, co hrdlo ráčí, a tam se zhluboka nadechněte. Nemusíte tolik konat. Můžete pustit všechno snažení, snahu a práci ? nechejte to být. Záměrem je se z této andělské říše hluboce nadechnout, abyste byli znovu inspirováni přivést něco z této Andělsko-Nebeské říše právě sem dolů na Zemi. To je vaše skutečná práce, nikoli mnoho obav, starostí, plánů a organizování věcí, které jsou součástí toho, že jste v pozemské sféře ?zaneprázdnění?. Ne, vaše skutečná práce je odevzdat se těmto jemným energiím, kterými ve skutečnosti jste a které nejsou svázány časem ani prostorem. To je světelná práce. A když tak činíte, zjistíte, že život na Zemi se stává doslova lehčím a méně tíživým.

Dnes hovoříme o tématu ?peníze a hojnost?. Zvu vás, abyste pohlédli na tuto věc z perspektivy vašeho osobního vztahu se Zemí. Záměrem vaší inkarnace je, abyste zažívali radost v přítomném bytí na Zemi. Váš dar Zemi je, že tu jste, že jste přišli z andělské říše, z Nebe, abyste odhalili a dali svou krásu, lásku, čistotu všemu, co na Zemi žije ? to je váš dar.

Realita Země, ve které jste přítomní, vás uznává, vítá a přeje si, aby učinila vaši cestu tak snadnou, jak je to jen možné, abyste mohli zářit ještě více radosti a světla. Země vás chce podpořit a živit vás. Ráda by využila pro vás příležitosti, které tu jsou, abyste našli štěstí jako lidská bytost tím, že se těšíte ze všeho, co tu je. Často připisujete vyšší hodnotu spirituálním darům, s kterými jste přišli a podceňujete hodnotu bytí zde v prostém potěšení. Je pro vás jednodušší dávat než přijímat.

Ráda bych vám poskytla jednoduchou vizualizaci, kde si můžete představit, do jaké míry přijímáte ze zemské říše dostatek. Jen si představte, že je tu dlouhá, vysoká klouzačka. Sedíte na jejím vrcholu, který je umístěn v andělské říši. Jak tam sedíte, jste taktéž andělem. Pohlédněte na svůj vzhled. Ještě nejste v lidském těle, ale máte kolem sebe ovinutý plášť z krásné průhledné barvy. Cítíte se volní a zároveň spojeni se vším životem, neboť chápete každou jeho část zevnitř a víte, že brzy sklouznete dolů do zemské říše.

S vaším spouštěním se dolů může vyjít na povrch mnoho pocitů, já vás však žádám, abyste se soustředili v této chvíli na pocit důvěry, který cítíte hluboko ve svém bytí. Cítíte, že je dobré jít a že tím to dává smysl a význam. Představte si, že vaše ruce stále spočívají na klouzačce, ale už se chcete pustit ? a teď se pustíte a začínáte klouzat dolů. Vnímáte trošku napětí jako dítě, které cítí, když se děje něco strašidelného, ale zároveň i zábavného a vzrušujícího. A hups, už jedete dolů! Ještě jste si nestanovili místo přistání, jen kloužete a plynete.

V jisté chvíli vidíte oblak, kterým budete muset projet. Vnímáte to trošku vystrašeně, avšak ?zahalující oblak? je ve skutečnosti závoj, který zahaluje třídimenzionální svět. Váš sestup je hladký, graciézní a tak projíždíte tímto závojem, neboť nevzdorujete. Sestupujete níž a níž do pozemské říše a nakonec dojíždíte na konec klouzačky. Pak přichází chvíle, kdy skutečně říkáte nebeské říši sbohem, vykračujete do nové reality a inkarnujte se jako miminko.

Na prahu pozemské říše je někdo jako strážný, anděl, který se na vás dívá s hlubokým soucitem a ohromnou vážností. Tento anděl vám chce připomenout v poslední chvíli, abyste si vzpomněli na to, kdo jste a nechce, abyste na to zapomněli. Upřený pohled tohoto anděla do vás vštěpuje odvahu.

Tento anděl vám taktéž praví, že má co do činění také s hojností ve vašem životě. Dává vám energii ve formě vaku naplněného zlatem a říká: ?Tento vak se zlatem ti náleží. Je to něco, na co můžeš vznést požadavek a co můžeš používat ve svém životě pro své potěšení a tvoření všeho, co náleží k tvé životní práci. Přijmi toto bohatství a věz, že tu pro tebe vždy je. Můžeš si ho nárokovat, neboť je součástí tebe, je to tvůj poklad!? Pak pokračujte ve své cestě.

Teď se prosím vraťte do přítomnosti. Prošli jste ve svém životě mnohým a pojďme se podívat, kolik jste si z tohoto pokladu, který vám anděl dal, již pro sebe nárokovali. Představte si, že před sebou vidíte vak naplněný zlatou energií a otevíráte ho. Tu, v tomto vaku, je energie hojnosti, bohatství, které znamená víc než jen materiální blahobyt, zahrnuje však i materiální věci. Tento vak zlata, který je před vámi, je velmi viditelným spojením mezi Vesmírem a Zemí, ale taktéž osobní záležitostí, je to vaše hojnost, vaše bohatství.

Vnímejte, zda dokážete tento vak snadno otevřít a zda dokážete přijmout energii, která z něj vychází. Vnímejte, zda umožňujete energii, aby prošla do vašich rukou, srdce a do celé vaší bytosti. Nechejte tuto zlatou energii, aby vás zcela zahalila. Pak se zeptejte: ?Je tu něco, co bych si nyní mohl/a dát, co jsem dříve popíral/a, něco, co potřebuji, abych žil/a v radosti?? Buďte otevření tomu, co vám chce tento proud darovat. Hojnost, která vám náleží, vám pomáhá naplnit poslání vaší duše na Zemi.

Je tu taktéž proud peněz, který vám patří. Často máte ve své mysli představy o tom, co si zasloužíte a co ne, a to brání plnosti tohoto proudu, aby k vám mohl přijít. Stále se měříte a porovnáváte s ostatními lidmi, o co žádají, co dostávají, ale smyslem je nalézt svůj vlastní proud.

Ve skutečnosti je v životě dávání a přijímání v rovnováze, materiální proud přirozeně podporuje proud spirituální: jsou ve vzájemném souladu. Můžete se na to podívat takto: vaše spirituální část potřebuje podporu ze Země, z hmotné reality, abyste tu doopravdy rozkvétali. Dovolte si materiální hojnost, abyste mohli zvýšit svou spirituální energii a mohla vám být zřejmější, a dovolte jí proudit do světa, aby byla vnímána ostatními a byla pro ně inspirací. V tomto smyslu budou mít peníze a materiální hojnost pozitivní efekt na vaše okolí stejně jako na vás.

Můžete taktéž na peníze nahlížet jako na proud směrem k manifestaci, k fyzickému vyjádření své skutečné podstaty. Když vyjadřujete své světlo v pozemské realitě a užíváte peníze, které k vám přichází, aby vám v tom pomohly, můžete se dobře starat o sebe stejně jako prospívat druhým. První část nevylučuje druhou. Můžete propustit starý obraz peněz jako prostředku ke zvyšování moci a ke kontrole a ovládání svých bližních, povznést se nad něj. Můžete změnit tento starý způsob používání peněz a použít je v souladu se svou touhou duše, aby se mohla v pozemské dimenzi vyjádřit.

Neodvracejte se od peněz či materiální hojnosti jen proto, že je to něco, co bylo některými lidmi zneužito. Bylo by to jako vylévání vody z vaničky i s miminkem. Vnímejte, že je vám umožněno požadovat materiální hojnost, že je vám umožněno obojí – dávat a přijímat. Když dovolíte zlatu vašeho pokladu, aby proudilo do vašeho života, přirozená cesta vaší duše se vyjádřit bude posilněna, neboť ve skutečnosti dostává podporu na praktické úrovni. Nebojte se peněz, peníze mohou podpořit ?bytí? vaší duše a její ?činy?. Peníze nemusí být používány sobeckým způsobem.

Vy všichni v sobě nesete starý zvyk, kdy jste se naučili potlačovat své vlastní potřeby ve prospěch těch druhých. A díky tomu můžete mít potíž v plném přijímání peněz a hojnosti ve svém životě. Pokuste se na to podívat takto: když máte víc, máte více ke sdílení. Sdílení dává radost a radost vytváří ještě větší hojnost. To znamená, že zde může existovat velmi pozitivní spirála prostřednictvím odvahy přijímat.

Neobávejte se peněz, věřte jen své integritě. Všichni, kdo jste tu přítomni, jste již učinili rozhodnutí a jste předurčeni žít na Zemi ze svého srdce. Nejste tu, abyste zneužívali moc, zanechali jste tento starý způsob bytí. Proto si dovolte být tu plně jako anděl, kterým jste, a plně přijímat, co potřebujete, abyste zářili své světlo. Země tuze potřebuje lidi, kteří žijí ze svých srdcí a kteří zároveň znají své lidské potřeby a považují se za hodné přijímat hojnost a radost v životě.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství