Menu

Otázky a odpovědi s Jeshuou

V této části naleznete odpovědi od Jeshuy na otázky čtenářů.


Jaký je tvůj pohled na homosexualitu?


Na homosexualitě není nic špatného. Homosexualita je naprosto čestná a způsob, jakým je vykládána mnoha náboženskými tradicemi, že je hříšná nebo škodlivá, pramení ze strachu a předsudků. Není nic špatného na tom cítit přitažlivost k lidem stejného pohlaví. Upřednostňování stejného pohlaví před jiným vlastně není tak pevně stanovené a zkostnatělé, jak si mnozí lidé myslí. Můžete být heterosexuální osobou a v některých případech cítit přitažlivost k lidem stejného pohlaví. Můžete cítit spojení duše, které překračuje tělesnou formu. Jinými slovy: můžete být celkově heterosexuálem, ale cítit přitažlivost k někomu stejného pohlaví, neboť zde existuje hluboké spojení na úrovni duše. Mezi heterosexualitou a homosexualitou existuje spíše posuvné měřítko než pevně stanovené hranice.

V sexuálních vztazích ze spirituálního hlediska záleží na tom, jak se s druhou osobou spojíte z duše do duše. Kdykoli zde existuje hluboké spojení, které může být označené skutečným přátelstvím a vzájemným respektem, na otázce, zda jste muž-žena, muž-muž nebo žena-žena, nezáleží.

Samozřejmě, že světu záleží na tom, zda jste homosexuál. V mnoha místech ve světě existují stále předsudky a nepřátelství vůči homosexualitě. Mnoho duší, které si inkarnují jako homosexuálové, jsou skutečnými odvážlivci, neboť ví, že budou čelit tomu, že vyčnívají, že jsou jiní než druzí a budou se muset vypořádat s nepřátelstvím a nepochopením. Prožít si to může být vědomé rozhodnutí duše, ať už kvůli tomu čelit a překonat emocionální bolest, kdy je člověk odmítán a může se stát díky tomu silným a nezávislým nebo proto, aby pozvedl vědomí na Zemi tím, že zrcadlí úzkoprsé tradiční definice sexuální totožnosti. Homosexuální muži, například, mohou lidem ukázat, že být mužem může jít snadno ruku v ruce s citlivostí a uměleckým nadáním. Homosexuální muži a ženy vybízejí lidi, aby přemýšleli jinak o tom, co znamená být mužem nebo ženou.

Homosexuálům, kteří se cítí rozpolceně, a v rozporu se svojí sexuální povahou, bych rád řekl: nesuďte způsob, jakým se přirozeně cítíte, ctěte svou přirozenost a bez obav buďte tím, kým jste. Buďte k sobě upřímní a neskrývejte se. Druzí lidé se od vás mohou něco naučit. Choť či rodiče, kteří jsou šokováni a pohoršeni, když jim oznámíte svou povahu, budou nějakým způsobem zasaženi vaší odvahou a upřímností, i když to navenek neprojeví. Pravda vždy lidi osvobozuje. Když zůstáváte pravdiví sami k sobě, vyléčíte sebe a budete světlem pro druhé.

E-kniha Audio poselství