Menu

Naše osobní cesta

Milí Přátelé,

ráda bych se s vámi podělila o to, co je u mě za poslední měsíce nového. Za poslední rok se v mém životě udála spousta převratných a zásadních změn. Byť i nadále vám s láskou překládám poselství, jak mi to čas dovolí, především jsem začala žít skutečný život tu na Zemi ? svůj život.

Stránky ?jeshua? pro mě byly a jsou krásným odrazovým můstkem. Vždy jsem cítila, že je to cesta k něčemu vlastnímu. Byl to velmi tichoučký hlas, který jsem si dlouho nechtěla připustit a naslouchat mu. Uvědomila jsem si, že se už nelze dál schovávat a sedět v koutku, byť je mi tam pohodlně a jistě. Poselství jsou velkou inspirací a možnou cestou k našemu individuálnímu tvoření ze srdce. Brzdí nás v tom jen náš strach ukázat to, co v nás je. Věřím a cítím, že to spousta z vás vnímá stejně.

K tomu lidskému Jeshuovi a k žití ze srdce jsem měla vždy blízko. Vnímala jsem kristovství, nikoli jako velebení velkého spasitele Krista, ale jako následování a ukotvování kristovských energií v našem živote tady a teď na Zemi. Vnímala jsem sílu a krásu lidství a někde v hloubi duše cítila, že Ješu a celá jeho rodina byli především lidé tak jako my.

Občas jsem vám napsala i něco ze sebe a zjistila jsem, že to je to, oč se s vámi můžu dělit a co vás inspiruje. Nejdříve mě vaše reakce zaskočily a musela jsem je, v tom nejpozitivnějším slova smyslu, rozdýchávat. Tolik lásky se mi vracelo zpět. Děkuji za to. Trvalo mi, než jsem to vše skutečně přijala. Trvalo, než jsem se začala dotýkat sebelásky a své vlastní hodnoty, úcty k sobě, ke svému tělu, k Mamince Zemi. Trvalo mi uvědomit si, co mi život ukazuje, kam mě vede a popostrkuje. A tak tu nyní jsem tak, jak dokážu. Připravena vydat se svou vlastní cestou, která se neschovává za cestu někoho jiného. Jsem tu, abych sdílela sebe, své zkušenosti, prožitky a dovednosti, své tvořivé a velmi reálné žití naší rodiny.

Nadchází čas, kdy se otevírám sdílení svých schopností a darů s druhými. I když mi mnoho z vás již tolikrát za ty čtyři roky psalo, abych se otevřela světu, abych sdílela svou energii, trvalo mi, než jsem se k tomu v reálném životě dopracovala. Moc vám všem za toto jemné popostrkování děkuji a vězte, že každá vaše reakce, ať už pozitivní nebo negativní, mi na této cestě nesmírně dopomohla. Bez stránek a bez vás čtenářů bych nebyla tam, kde nyní jsem.

Když jsem začala vytvářet stránky ?jeshua?, říkala jsem, že i kdyby inspirovali jednoho člověka, má to pro mě hluboký smysl. Nyní se vydávám na vlastní cestu společně se svou rodinou, protože právě díky ní se otevírám, rozkvétám, nabírám zpět svou ztracenou sílu a postupně přijímám do svého života schopnosti a dary, kterými jsem obdařena. Společně s mou rodinou tvoříme velmi reálně v každodenním životě to, proč tu jsme. Zjistila jsem, že potenciál, který se projevuje, když společně s druhým člověkem tvoříme v hluboké lásce, je daleko větší a dosahuje mnohem dál, než když jsme na to všechno sami. Naše oblíbené: 1+1 jsou 3. J

Pochopili jsme, že druhým můžeme dát  to, co máme prožité ve vlastním těle, na vlastní kůži, ve svém srdci. Cítíme, že čím víc žijeme plněji a hlouběji svůj život, tím bohatší a pestřejší jsme. Otevíráme své tělo, aby mohla vstoupit naše síla a mohla se tu na Zemi ukotvit plná energie naší duše. Nikoli meditacemi a cestováním v jiných realitách, avšak každodenním životem v lásce a úctě ke všemu, co nám přináší. Přijímáním, uzdravováním a prožíváním všeho, co je, co chce být spatřeno a přeměněno. Čím víc otevíráme sami sebe životu a Zemi, tím víc se nám otevírají dveře k jednotě, harmonii a neomezeným schopnostem, které každý jeden z nás neseme uvnitř.

V mých 33 letech se mi v osobním životě změnilo velmi radikálním způsobem mnohé. Potkala jsem partnera své duše a tak, jak to v těchto vztazích bývá, nenechalo to kámen na kameni ani u jednoho z nás. Život nás silně podporoval v tom, abychom spolu prošli všemi zkouškami a těžkostmi a byli ?opět? spolu. Abychom společně tvořili a přinášeli světu SEBE, takové jací jsme. Abychom se dělili o své dary, schopnosti a na duši prožité události a inspirovali tak druhé.  Abychom pro sebe, pro naši rodinu tvořili pole lásky, síly srdce a úcty k životu, do kterého pak mohou druzí vstoupit, pakliže sami chtějí a cítí. Abychom prošlapali ten náš díl cesty, pro který jsme určeni a druzí tak mohli kráčet s námi. Abychom přes všechny těžkosti šli za tím, co cítíme v hloubi srdce, byť jsme na to zpočátku úplně sami a posilovali tak svou vlastní a skutečnou víru a sílu srdce. Ta zásadní bytost, která nám v tom pomáhá téměř od samého počátku našeho vztahu je náš nádherný syn

Už celé těhotenství nám pomáhal léčit sebe a ukazoval cestu nejen pro nás, ale také pro všechny další, co se rozhodnou vykročit na cestu žití ze srdce. Od začátku nás to vede k tomu, abychom se vám otevřeli a svým žitím a nabídkou toho, co dokážeme, vám dali možnost inspirace v reálném životě. Pro mě osobně je to velká výzva, protože jsem spíše ten, co se drží v ústraní. Náš syn to však vidí jinak a velmi jasně mě vede i tam, kam se mi ze strachu nechce.

Můžeme vám dát jen to, co JSME. To, co jsme sami reálně prožili nebo prožíváme. Cítíme, že tak máme činit, i když jsme se tomu dlouho bránili. Tyto ?malé? velké bytosti (děti), co k nám přichází, už nesou kristovské vědomí tak silně v sobě, že s tím nelze bojovat a schovávat se.

Rádi bychom se s vámi postupně dělili o to, k čemu budeme vedeni ze svých srdcí, ze samotného jádra toho kým jsme. Chceme vám nabídnout to, co umíme, co chce být šířeno dál do světa. Každý den je plný silných a inspirativních prožitků, které bychom nejen rádi sdíleli, ale přiváděli k vám i velmi reálně a prakticky. Zatím nevíme přesně jak, ale věříme, že cesta se postupně otevírá a tohle je první krok.

Zjistili jsme, že když je člověk otevřený v srdci a opravdový, pak do všeho, co dělá vtiskne toto pole energie a zpřístupní ho ostatním. Pole lásky vytvořené lidskou bytostí je ohromně silné. Je podporované nejen Zemí, ale všemi bytostmi a energiemi, které se chtějí prostřednictvím nás na Zemi ukotvit. Člověk skutečně žijící SEBE ve své jedinečnosti, ve svém těle tu na Zemi je ohromným darem pro tuto planetu a celý vesmír. Každý jeden z nás je třeba a každý jeden z nás je pro tuto cestu podporován. Tohle je naše ?poslání?. Sdílet sebe ve své opravdovosti se světem, sdílet své dary a jedinečnost. Zároveň se učit přijmout také fakt, že ne každý bude tuto naši cestu podporovat a schvalovat. Naše víra v srdci musí být proto silná a skutečná, abychom dokázali takto kráčet životem ve svobodě, která sebou zároveň přináší i velkou zodpovědnost. Člověk, který dokáže takto žít, je velkým darem pro svět, ať dělá cokoli. Ve všem, co dělá je totiž silně cítit jeho otisk a tvořivé žití, které inspiruje druhé.

Sami jsme si začali uvědomovat a vnímat, že máme, co nabídnout. Cítíme, že nás život podporuje a popostrkuje k tomu,  abychom sdíleli s druhými to, co jsme vytvářeli jen pro sebe a blízké. Vidíme, že to funguje a slouží lidem v reálném životě z jejich reakcích, které k nám přicházejí. Tím, jak roste naše ukotvenost a sebeláska, tím víc jsme postupně schopni toto naše tvoření v radosti a lásce sdílet s druhými.

Děkujeme vám všem za tuto možnost. Každý jeden z vás, nám toto umožňuje. Z celého srdce děkujeme, že JSTE.

Pokud vás zajímá naše inspirativní cesta, zdroj k ní naleznete na stránkách www.bytvsrdci.org. Rádi bychom toto naše počínání oddělili od stránek Jeshua a vytvořili tak své vlastní působení pro ty z vás, kteří cítíte nutkání se o něm dozvědět více a být s námi ve spojení. Je to cesta Kristovství v reálném životě se vším, co přináší.

S láskou a z lásky,

Denisa, Filip a Natai

E-kniha Audio poselství