Menu

Láska dokončuje cyklus

Channeling Workshop část II

Láska dokončuje cyklus (audio v originálním znění. Stojí za poslech, i když nerozumíte anglicky alespoň z mé zkušenosti je vnímání autentického zprostředkování poselství velmi silné)

Meditace 2 (audio meditace v originálním znění od Gerrita)

Marie Magdaléna prostřednictvím Pamely

Drazí přátelé, drahé sestry a bratři. Je mi takovým potěšením, že jsem tu dnes s vámi.

Vidím vás jako věčné bytosti přechodně žijící na Zemi. Vidím, jak jste zaměřeni na omezující, ustrašené části vás samých a někdy mě to znepokojuje. Tohle je na Zemi čas ohromné příležitosti. Vy všichni jste staré duše. Navštívili jste Zemi mnohokrát v mnoha životech. Pociťte, jak daleko sahá váš příběh. Není to jen o tomto životě a této osobnosti, kterou nyní máte. Pociťte, jak moc jste zkušení, jak staří jste a jak jste vyspělí.

Pociťte, jak se s vámi nyní spojuje vaše duše. Váš průchod je již otevřen. Mnoho  z vás, vlastně vy všichni, co jste tu přítomni, jste se narodili s hlubokou touhou poznat, kdo jste, s touhou znovu se spojit se svou duší v tomto čase na Zemi. Nechtěli jste být ničím jiným rozrušováni. Byli jste soustředění. To proto jste se cítili být jiní než mnoho lidí kolem vás. Je to, jako by jste už hned zpočátku věděli: ?Mám tu něco udělat?, něco, co má nejvyšší význam, a tato velmi důležitá věc byla poznat sám sebe jako Věčnou Bytost. Prošli jste na Zemi mnoha životy, zvláště na počátku svého cyklu, ve kterých jste se stali součástí Země, součástí společnosti, prozkoumávající zde všechny energie. Ve skutečnosti jste se hluboce ponořili do duality. Na úrovni duše to bylo v pořádku, protože to byl váš záměr. Chtěli jste prožít a pochopit extrémy duality, ačkoli jste se ztratili v jistých emocích jako je strach a nevědomost.

Nyní, v tomto čase, dosahujete konce svého cyklu životů na Zemi. Ponořili jste se do hloubek duality a nyní jste dosáhli bodu zvratu a chcete stoupat nahoru, chcete to celou svou bytostí. Zakusili jste uvnitř duality bolest, osamělost a odmítnutí. Mnoho z vás cítilo obrovský odpor, když vstupovalo do této inkarnace. Když jste se narodili, podvědomě jste věděli, že chcete jen jednu věc: posunout se za dualitu, na úrovni duše uznat sami sebe.

Ráda bych, abyste viděli a ocenili svou vlastní odvahu. Když jste započali tuto inkarnaci na Zemi, měli jste pochybnosti a cítili nejistotu ohledně svého opětovného příchodu. Věděli jste, že budete konfrontováni se starou bolestí a strachem, které se v minulých životech nevyřešily. Přesto jste se někde hluboko uvnitř sebe rozhodli převzít toto břemeno na sebe. Byli jste velmi odvážní, když jste učinili tento skok, a chtěla bych, abyste uznali svoji odvahu a určení. Jste bojovníci Světla.

Žití na Zemi je často obtížné a energie a negativita mohou být zdrcující. Hrozivé strachy mohou vyplout na povrch vašeho vědomí zvláště tehdy, když se rozhodnete: ?Chci na Zemi vyjádřit Světlo své duše.? Já vám však pravím, že je to v pořádku, neboť nyní je čas tyto strachy léčit. Je možné to nyní učinit a chci, abyste to pro sebe pocítili.

Chci vás požádat, abyste se hluboce spojili s Duší Země, s Gaiou. Je vaším hostitelem a je vašim bydlištěm v tomto životě. Spojte se s ní ze srdce. Pociťte její energii pod vašimi chodidly. Pociťte, jak se o vás stará, jak vás vítá. Jste jako dítě na jejím klíně. Pociťte znovu bezpečí uvnitř objetí své matky.

Nyní jste zde, v tomto životě, abyste léčili sami sebe, abyste se uzdravili. Chci to prohlásit velmi jasně. Někteří z vás se cítí být zatíženi, či dokonce vinni za to, že stále nevyjadřují své Světlo úplně. Jste nahněvaní nebo frustrovaní sami sebou. Vidím to se slzami v očích. Copak si neuvědomujete, jak moc jste trpěli? Byli jste zde na Zemi v dřívějších časech. Prožili jste, jaké to je, když není vaše energie duše vítána. Léčíte se z těchto starých traumat, z těchto zranění, a měli byste se k sobě chovat s maximální péčí a jemností. Vybízím vás, abyste k sobě byli opravdu citliví. Ta nejtraumatizovanější část vás samých nebude vyléčena hněvem nebo posuzováním, ale pouze tou nejjemnější energií, která je možná. Energie lásky ji uzdraví. A to je taktéž výsledkem vaší dlouhé cesty skrze dualitu. Tak se stáváte živoucí realitou lásky.

Během vaší cesty byly časy, kdy bylo vysoce vyvinuto vaše třetí oko. Získali jste ohromné množství vědění a existovaly kultury, ve kterých bylo jednodušší hovořit s jinými rovinami existence. A třebaže jste měli tuto moudrost a vědění ze třetího oka, vaše Světlo muselo sestoupit hlouběji do vašeho srdce. A o tom přesně je Kristovská energie a to, co vám přišel Kristus na Zemi říci: spojit se od člověka k člověku ze srdce, z pocitu jednoty. Nejsou to tedy vědomosti, jež vám pomohou dokončit cyklus na Zemi, je to vaše schopnost milovat a ze všeho nejvíc milovat sami sebe, zvláště své zraněné části.

Kdykoli cítíte netrpělivost nebo frustraci nad svým vlastním pokrokem,  vzpomeňte si, že tyto energie obsahují hodnocení a jsou těmi, jež musí být překonány. Dokončení vašeho cyklu životů na Zemi po vás žádá, abyste se před sebou doopravdy sklonili a tím mám na mysli, abyste měli úctu ke všem svým částem, zvláště k tomu zraněnému dítěti uvnitř vás. Možná vaše vědění nebo třetí oko ví nebo chce všechny možné druhy věcí, ale dítě uvnitř se cítí svázané a vzdoruje. Žádám vás, abyste pohlédli na toto dítě uvnitř, pohlédli na dítě, které se cítí tolik zatížené minulostí. Prosím, přivítejte ho a dovolte mu být v našem středu. Představte si, že ho držíte, opatrně, citlivě a povzbuzujete ho, aby se podívalo kolem a pohlédlo na obličeje lidí, kteří jsou tu dnes přítomni, aby vidělo, jak moc je tu vítáno.

Když vidíte toto malé dítě, toto zranitelné dítě v druhé osobě, chcete se k tomuto dítěti natáhnout a říci mu, jak krásné je. Mohli byste to také nyní udělat pro sebe, pro své vlastní dítě? Ve skutečnosti k tomu, abyste k sobě byli milující a laskaví, budete muset jít proti zvyku. Mnoho vašich zvyků vám říká, že emocionální podněty dítěte musí být potlačeny, aby dítě bylo více či méně uvězněné v duševní kleci toho, co dělat a co ne. Vyzývám vás, abyste toto dítě osvobodili, viděli jeho spontaneitu a nevinnost. Pozorujte, jak odpovídá na váš dotek, na vaše pohlazení. Miluje být vámi milováno. Ve skutečnosti jste jeho rodič, jste pro toto dítě dokonalým průvodcem. Žádám vás, abyste se o něj dobře postarali. Jakmile se ucítí vítáno ve vašem srdci nebo ve vašem objetí, vy budete jako kompletní bytost uvolnění a budete se se sebou a se svým životem cítit vyrovnaně. Pociťte nyní tento mír. Přivítejte toto dítě a jen relaxujte.

Jedinou cestou, jak se stát jedním a projevit svou duši na Zemi, je pracovat s tímto dítětem a nejít proti němu. Tím, že ho budete milovat, přijmete svou lidskost a vaše Světlo se stane ukazatelem ostatním. Vy všichni máte zářit své Světlo na Zemi, žádám vás však, abyste se tím necítili tlačeni. Můžete tak učinit klidným a mírumilovným způsobem. Když soudíte druhé za to, že nedělají věci správně, odcizujete se dítěti uvnitř. Podívejte se na to, co jste již uskutečnili. Už jen tím, že jste znovu vstoupili sem do této inkarnace, jste ukázali svou odvahu. Oslavujte každý krok, který učiníte. Když si myslíte, že vyjadřujete pouze, řekněme, 40% svého potenciálu, řekněte si, jak neskutečné to je, že navzdory veškeré negativitě a bolesti tak činíte ? a děláte to tak dobře!

Ráda bych toto poselství ukončila oslavou přítomnosti vnitřních dětí v této místnosti. Jen si představte, jak vytváří druhý kruh u našich nohou. Slyšte jejich hlasy, jejich vzrušení. Cítí se tak šťastné, že jsou vámi uznány, a všimejte si, jak i přesto, že byli tak hluboce zraněni, je v jejich očích tolik Světla. Jsou jako jaro, které se každý rok vrací plné nového života. Děkuji vám, že jste tu dnes byli. Všechny vás miluji.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství