Menu

Kruhy světla

Marie prostřednitvím Pamely
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Audio

Drazí přátelé, já jsem Marie, na Zemi matka Jeshuy. Je pro mě velkým potěšením být mezi vámi, být ve vašem kruhu Světla. Přeji si s vámi oslavit toto ráno a zahalit vás pláštěm sladké lásky, velmi jasným a jemným ? pociťte to.

Vaše srdce potřebují Světlo. Pro všechny z vás je to těžké místo k žití. Váš přirozený stav bytí je radost, hravost a tvořivost. Často na vás doléhají těžké energie Země a cítíte se od Domova odpojeni. Dnes vám chci přinést energie Domova, původního zdroje. Vdechněte je a vzpomeňte si na to, kdo jste. Chci, abyste se koupali ve Světle své duše a ve spojení uprostřed našich duší.

Představte si, že skrze celé vaše tělo proudí Světlo znovu spojení a jednoty. Ujistěte se, že tento proud navštíví každou část vašeho těla, zvláště ty části, které potřebují léčení. Nechejte ho proudit dolů do svých chodidel. Nyní je kolem nás všech kruh Světla. Vnímejte, jak se můžete v tomto kruhu Světla uvolnit a být v bezpečí, třebaže cítíte, že některé části vás samých jsou vyčerpané a cítí se těžce. Je to v pořádku ? nechť je vše tak, jak je.

Vy všichni nesete ve své duši velmi vzácné Světlo. Když jste s tímto Světlem spojeni, cítíte se zajedno s vesmírem. To je božský prožitek, který hledáte. Když se jako mladá duše odhodláváte na své cesty, nejste si ještě tohoto vnitřního Světla vědomi, a tak ho hledáte mimo sebe, ve vnějším světě. Jste opravdu jako dítě, které hledá vedení, vaše skutečné poslání je však najít toto vedení uvnitř a tím, že tak činíte, se opravdově rodí vaše Božství.

Většina duší stráví mnoho životů v průběhu věků pokoušením nalézt Světlo mimo sebe a je to součást růstu. Nyní se však stáváte vyzrálou duší. Jste si vědomi potřeby jít dovnitř, protože jste již zakusili všechny zbývající způsoby. Snažili jste se hledat Světlo dobýváním světské moci nebo vlastnictvím. Snažili jste se nalézt Světlo vytvářením velkého ega a získáváním uznání ze světa. Snažili jste se také nalézt Světlo ztrácením se v romantických vztazích, snahou spojit se s jinou duší. To všechno jsou stádia, kterými každá duše na své vývojové cestě prochází.

V jisté chvíli duše odhalí, že tyto věci nefungují a projde pak hlubokými vnitřními krizemi. Jak dospívá, objevuje hluboké emoce osamění, odloučení, strachu, a narůstá uvědomění, že nic zvnějšku nemůže prázdnotu zaplnit. Tento stav cesty duše může být nazván ?temnou nocí duše?. Duše se již nemůže ztratit v něčem vnějším a přesto neví, jak o sebe pečovat, jak jít dovnitř. To se děje, když vás osamělost udeří nejtvrději a když jste v tomto bodě, jak se tomu často stává ve vztazích, uvědomíte si, že nemůžete najít to, co doopravdy hledáte, mimo sebe. Není tedy jiná cesta k následování než ta, která vede k vašemu srdci.

Vy jste tím jediným, kdo může uznat a tím podnítit svůj vlastní oheň a často přemýšlíte: ?Jak to udělám?? Vaší věčnou otázkou je: ?Jak se stanu osvíceným, jak sám sebe osvítím?? Odpovědí je, že to nejste vy, kdo tak činí. To ?Já?, které hledá, které se cítilo osamělé, které zoufá, není tím, kdo se stane osvíceným. Osvícení nastává v podstatě tehdy, když se této ?Já? části sebe sama vzdáte a propustíte ji. Dočista uvnitř sebe kleknete a vzdáte se. Vaše ego se skloní, protože uzná fakt, že nezná cestu ven ? že nemá odpovědi. Proto neznat odpovědi a být v ?temné noci duše? je často zvěstováním osvícení. Když se vzdáte, otevíráte něco nového, něco, co nemůžete řídit. Toto ?něco? ? energie vaší duše ? klepalo na vaše dveře velmi dlouho.

Po pravdě, báli jste se své vlastní božské Lásky a Světla, protože je z lidské perspektivy nemůžete ovládat, proto jste svému vlastnímu Světlu a zdroji radosti vzdorovali. Vidět to, je z naší strany velmi paradoxní, poněvadž nejcennější věci, které hledáte jsou již ve vás přítomné! Tam leží odpověď na vaše emoce zoufalství a osamělosti.

Když se přestanete pokoušet změnit se, když se přestanete pokoušet, aby váš život ?fungoval?, otevíráte se větší síle, která vás chce nést s lehkostí a radostí. Jakmile jste v tomto proudu lehkosti, spojíte se s ostatními, kteří jsou ve stejném proudu a vaše srdce bude naplněno radostí. Setkání se s vaší spirituální rodinou na Zemi bude pro vás jedním z nejhlubších zdrojů radosti a naplnění. Předtím, než se tak stane, však musíte propustit. Musíte se svěřit proudu svého srdce. Nesnažte se život tolik manipulovat a kontrolovat. Život je mnohem jednodušší a lehčí, když žijete ze srdce.

Nejtěžším krokem je uznat, že neznáte cestu. Každé lidské ego obsahuje pýchu, která vás často uzavírá před proudem lásky, musíte tedy svoji pýchu propustit. To se stane, když se spojíte s raněným a zranitelným dítětem uvnitř sebe sama a učinit to, je velmi spirituální věc. Tím, že si uvědomíte jádro své zranitelnosti, dostáváte se ve skutečnosti blíž k druhým lidem. Tím, že si uvědomujete své vlastní zraněné vnitřní dítě, vidíte ho i v očích druhých lidí. Tím, že přijmete svou vlastní temnotu, svou vlastní zranitelnost, budujete mosty mezi vámi a druhými. Ve vašem srdci to přirozeně vytváří soucit a pochopení.

Když jste uvnitř ega, máte tendenci druhé lidi hodnotit a kritizovat. Musíte tak činit, abyste si zachovali svoji identitu. Když však na ně pohlédnete očima, které vidí jejich vnitřní dítě, uvědomíte si, že jsou zraněnými lidmi stejně jako vy, a je tedy mnohem jednodušší dostat se k nim. Je pak také mnohem jednodušší přijmout od druhých lidí podporu a lásku. To znamená vytvářet kruh Světla ? uznat svoji zranitelnost, propustit potřebu kontroly a pýchu. Egu se zdá, že platí příliš velkou cenu, ale ve skutečnosti je to málo ve srovnání s osamělostí a zoufalstvím, kterými musíte trpět, když jste egu oddaní.

V této době mnoho lidí touží po spojení ze srdce. Mé poselství je zvláště určené těm, kteří jsou připraveni skočit: propustit svá hodnocení, svoji kritiku ? zvláště k sobě samým. Otevřete se plně ohromnému zdroji Světla, který je vám k dispozici. Vytvořili jste kolem sebe vězení a já vás pozývám, abyste z něj vystoupili. Můžete to udělat hned, jste připraveni. Vše, co musíte udělat je jednoduše požádat. Nemusíte bojovat nebo zápasit, abyste se z tohoto vězení dostali ven. Jednoduše se můžete zeptat Ducha, či jakkoli nazýváte nekonečný zdroj tohoto vesmíru. Můžete tak také učinit třeba formou modlitby: ?Propusť mě, chci být opět Doma.?

Domov je uvnitř vás všech a když otevřete dveře do svého srdce, Světlo bude tak jasně zářit! Vaše Světlo přinese radost ostatním a vy se s druhými radostně spojíte, budete však také v míru, když budete sami. Nebudete muset druhé lidi naplňovat, setkat se s nimi však pro vás bude obohacujícím prožitkem a hojností, a to zejména se spřízněnými dušemi.

Ráda bych zakončila tím, že vás požádám, abyste si představili, že jsme dnes zasadili semínko. Vnímejte ho jako malé semínko Světla, které každý z vás vlastní. Představte si, že toto semínko dáváte do Země a přejete mu ze srdce vše dobré. Svěřujete tento paprsek Světla Zemi a necháváte ho být. Propouštíte všechnu kontrolu či touhu manipulovat či vědět. Jen sledujte, co se děje. Země vám jednoho dne vrátí tuto energie zpět ve formě malého zázraku, který vstoupí do vašeho života. Pak se budete sami sebe ptát: ?Proč se mi to přihodilo?? Možná se na to budete chtít zeptat jasnovidce či média a já bych vám řekla: ?Neanalyzujte to svojí hlavou, jen přijměte dary, které vám vesmír dává.?

Pojďme nyní na chvíli vychutnat kruh Světla, který je stále kolem nás, a který se nyní rozšiřuje. Světlo je v tuto chvíli teplé a zlaté. Vězte prosím, že jste vždy spojeni se svou rodinou duše. My z druhé strany, jsme stále blízko. Přijměte naši lásku.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství