Menu

Jste učitelem společnosti

Jeshua prostřednictvím Pamely

Audio

Drazí přátelé,

jsem tu s takovou radostí. Pociťte moji radost. Jsem rád, že vás tu všechny vidím spojené jako bratry a sestry. O tom Nová Země je. Když se lidé setkávají s otevřeným srdcem, když se společně spojí v kruhu jako je tento, něco nového vyvstává, něco mnohem víc, než jen souhrn jednotlivců. A tak vnímejte energii, kterou jste společně vytvořili v těchto posledních dnech. Je to vaše energie.

Buďte na sebe hrdí, vy jste dnes nositeli Kristovské energie a já vám chci předat pochodeň. Představte si, že držíte pochodeň ve své pravé ruce a držíte ji před sebou, nelekejte se. Nyní se podívejte kolem sebe, co vidíte jako první? Vidíte kolem sebe osoby? Kolem vás jsou lidé, kteří se chtějí těšit a přijmout vaše světlo, neboť vaše pochodeň hoří jako žádná jiná, jste jedineční.

Někdy jsem smutný, když vidím, jak svou pochodeň skrýváte, jak skrýváte své vlastní světlo, které je nyní na Zemi tolik třeba. Apeluji dnes na vás, abyste povstali a ukázali své světlo světu. Když tak učiníte, hluboce vás to naplní, je to vaše poslání, vaše skutečná cesta.

Nyní, když pravím, abyste šli se svým světlem do světa, vím, že to některé z vás děsí, protože vaše jednání se světem nebylo hladké, občas to bylo obtížné a bolestné. Někteří z vás by se nejraději ze světa stáhli. Cítíte, že sem nepatříte, necítíte se zde doma.

Cítíte, že můžete být sami sebou jen tehdy, když opustíte společnost, společnost však na vás čeká. Musíte cestovat do temnoty, abyste ji zevnitř změnili a uděláte to uvnitř sebe. Předtím jsem vás žádal, abyste se podívali za negativitu, za destruktivní chování a pohlédli na ustrašené dítě uvnitř sebe. Nyní vás žádám, abyste to stejné učinili se společností. Nevstupujte s přítomnými energiemi do boje. Vstupte do nich s pocitem míru. Když se společností bojujete, jste stále v říši duality.

Cítíte, že ve společnosti existují agresivní síly a že jste buďto jejich otrokem nebo protivníkem, obě role jsou však v rámci duality. Nechcete být otrokem společnosti a v některých životech jste se poněkud oddali roli bojovníka, rebelskému boji proti normám společnosti. Vaše skutečná role dnes však není ani jedna z nich. Nejste otrokem společnosti. Nejste jejím nepřítelem. Jste učitelem společnosti a učíte ze srdce. To znamená, že se díváte za vnější zdání a jdete přímo do srdce věcí, situací a lidí. Jako učitel víte a chápete, že vaše energie nebude vždy přijímána a oceňována, jste s tím smířeni, a proto se necítíte společností zavrhnuti. Jste si velmi vědomí sebe sama a jednáte z lásky a soucitu a co je nejdůležitější, víte, kdy jednat a kdy ne. Nemusíte měnit svět. Potřeba měnit věci pramení z nespokojenosti či dokonce posuzování. Jste skutečně zde, abyste byli učiteli lásky. Předávám vám pochodeň a žádám vás, abyste byli ve světě a nebyli jím, abyste vždy našli svou pravdu uvnitř a byli zároveň schopni a připraveni podělit se o ni s druhými.

Žádám vás, abyste nyní pohlédli na energii společnosti jako na dítě a dali jí obličej dítěte. V této chvíli se toho tolik odehrává. Kolektivní energie lidstva je ve stavu zmatení. Nyní ji dejte obličej dítěte. Nahlížejte na starou strukturu, která je stále aktivní: na hierarchii, nemístnou autoritu. A přesto, že si myslíte, že je to vše velmi šeredné, vnímejte, zda zde dokážete nalézt obličej dítěte. Když se podíváte do hloubky, můžete vidět ztracené dítě, uvězněné uvnitř agresivních mužských struktur tradiční společnosti. Ve skutečnosti je to dítě mužského pohlaví, které se odcizilo a oddělilo od svého vlastního srdce. Na okamžik vnímejte žal tohoto dítěte. Ztratilo svou cestu před dlouhou dobou. Touží po své matce, po mateřské energii a zároveň se jí brání. Chce mít kontrolu, chce vládnout světu svou myslí, svým egem. Je však hrozné být v tomto stavu a on není vůbec šťastný.

Co byste tedy s tímto dítětem měli dělat? Právě teď je zoufalé a připravené se změnit. Oslovte toto dítě, abyste věděli, co nejvíce potřebuje, čímž jste ve skutečnosti vy. Energie, kterou nesete uvnitř ho vyléčí. Hovořte tedy s tímto dítětem a spojte se s ním. Je vaší součástí a součástí lidstva a vy jste součástí lidstva taktéž.

Vy všichni jste hráli ve svých mnoha životech na Zemi různé role. Na Zemi jste žili životy, ve kterých jste byli obětí agresivní mužské energie. Byly tu však také životy, ve kterých jste byli na opačné straně, v těchto životech jste tuto formu mužské energie projevovali. Je to součást vaší cesty na Zemi a tak jste byli jak obětí, tak pachatelem. A dnes jste učitelem a obě tyto staré role opouštíte.

Jsme tu teď proto, abychom mužskou energie definovali nově. Je to pro lidstvo a pro vás potřeba. Musíte svou mužskou energii vyjádřit ve světě, ačkoli jak muži, tak ženy mezi vámi, mají k mužské energii výhrady. Mužská energie se díky minulosti spojuje s egem a agresí. To však není její skutečná povaha a my potřebujeme novou definici, nové vnímání mužské energie, neboť je to nezbytná součást stvoření. Mužská a ženská energie se doplňují.

Proto vás žádám, abyste nyní pohlédli na mužskou energii uvnitř sebe. Vnímejte, zda si všimnete uvnitř sebe postavy muže. Dovolte, aby se mužská energie vyjádřila ve vašem těle, ať už jste muž nebo žena. Vnímejte přirozenou sílu mužské energie, její jasnost, její houževnatost, její moc vyjádřit se a projevit. Potřebujete tuto energii, abyste přinesli světu své světlo. Uzavřete s ní mír.

Jak jsem právě pověděl, v daleké minulosti jste žili životy, ve kterých jste byli mužskou energií zneužiti, životy, ve kterých jste experimentovali s energiemi dominance a moci. Na vaší cestě duše, jste začali těchto životů hluboce litovat. Už jste nechtěli mít dál co do činění s touto energií, a tak jste vstoupili do cyklu životů, kdy jste byli obětí agrese a dominance, protože uvnitř vašeho srdce byl vzdor proti své obhajobě. Potřebujete však obě energie, abyste naplnili lidský život.

Dnes vás tedy žádám, abyste se již více neobávali svou mužskou energii používat. Buďte ostatním jasní a viditelní. Nebojte se mluvit, nebojte se od druhých odlišit. Vaše spirituální ženská energie je o propojení s druhými a vaše mužská energie je tu, aby vás chránila, když je to potřeba, a odpojila, když je to nezbytné. Používejte je obě!

Nyní bych rád toto povídání jednoduše ukončil sdílením našich energií. Vnímejte něhu ve svém srdci a stejně tak svou sílu, svou schopnost být učitelem a stát se učitelem, kterým jste. Je důležité setkávat se s ostatními, kdo jsou na stejné cestě, stejně jako lidé, kteří se tu dnes shromáždili. Chci vás povzbudit, abyste vytvářeli své vlastní kruhy, abyste byli spolu a těšili se ze vzájemné společnosti, sdíleli své dary a povídali si své příběhy. To vám skutečně pomůže vytvářet novou energii. Podpoří vás to.

Všem vám velmi děkuji.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

 

E-kniha Audio poselství