Menu

Denisa VIDEO – vystoupení na Gošárně 9.10.2014

Milí Přátelé,

zdráhala jsem se vložit sem tohle video…  Víc než cokoli jiného je to především ukázka toho, jak procházím svým velkým strachem s otevřeným srdcem a důvěrou v to, co se za mými slovy děje. Víc než o slova jde především o energii, která na tomto setkání v této chvíli panovala – a to díky vám všem zúčastněným a vašemu vřelému přijetí. Při shlédnutí rok starého videa nám s Filipem tekly slzy a vibrovalo nám celé tělo… je cítit, jak se postupně vaše srdíčka otevírala a dovolila si přijímat a taky to, jak zkrátka v jednom těhotném lidském těle dochází k přeměně ohromného strachu. 🙂
Ještě jednou moc děkuji za možnost projít tímto strachem a zároveň zprostředkovat to, co bylo za slovy. Asi týden před tímto setkáním se u mě i u Filipa velmi intenzivně něco budovalo v energetickém poli, pracovalo na tom spousta bytostí včetně kristovské rodiny. Pokud jsme tedy mohli být v danou chvíli těmito zprostředkovateli, jsme za to vděční… bytostem lidským – tedy vám, i bytostem v jiných než lidských podobách.
Stále pro vás ráda poselství překládám, když jsem začala stránky jeshua vytvářet cítila jsem, že byť by měly inspirovat jednoho člověka k žití v srdci a v těle, má to smysl. Neměla jsem v úmyslu je na sílu šířit do světa a dělat jim nějakou osvětu. Vím, že každý se s nimi setká v čase, kdy má. Víc než cokoli jiného, a to i tyto stránky a překlady, je pro mě důležité a zásadní to, jak žiju, jak to mám a jaká jsem. Žít s otevřeným srdcem a vnášet své světlo duše do těla, do každodenního života, do praxe je to, co je pro mě podstatné. Spolu s mými dvěma milovanými muži života to děláme tak, jak dokážeme a to je to, čím můžeme inspirovat druhé. Být opravdoví a pravdiví vůči sobě, uzdravovat sami sebe a otevírat se stále větší síle své duše, aby mohla skrze naše těla zářit. Být láskou, kterou jsme. Milovat se takoví, jací jsme.
Pokud se budete toto video snažit uchopit myslí, nejspíš vám „nesedne“. Jak napsala po mém vystoupení před rokem jedna paní… „Děvče, ty nevyystupuj, nemá to hlavu ani patu a je to vystoupení blbé blondýny.“ 🙂 Děkuju za tento komentář. Ukázal mi, jak jsem na tom se sebeláskou a sebehodnotou. Pomohl mi uvědomit si a přijmout to, co jsem ještě ke svému uzdravování potřebovala.
Znovu drazí přátelé opakuji, že jde především o energii a to, co je cítit srdcem, to, co vnímají vaše duše, byť vám možná mysl nedovolí v tuto chvíli to cítit. Nejde o to rozpoutat debatu o tom, jak kdo vnímá Ježíše a co je podle každého z nás pravda. Povídám jen o tom, jak ho vnímám já. Jako světlenou bytost, která nezatížena karmou přišla zasadit semínka kristovského vědomí spolu se svou obrovskou rodinou sem na Zemi. Projít tuto cestu v lidském těle a ukázat – otevřít pole, abychom to stejné dokázali i my, abychom se vydali směrem dovnitř, k sobě, ke své podstatě, kterou je láska a dovolili svému světlu zářit. Abychom dokázali světlo své duše a svou velkolepost manifestovat skrze naše tělo zde na Zemi. Každý ve svém vlastním tempu a čase.
Každý máme právo tuto bytost vnímat podle svého…anebo jak je vidět, podle toho, co nám kdo říká a s čím se ztotožníme. Na druhou stranu všichni odpovědi nalezeneme ve svém srdci v pravou chvíli, v pravý čas, ve chvíli, kdy se sami otevřeme té nádheře, kterou máme každý v sobě, kterou jsme.
Byť jsem byla ráda, že Igor tohle video nezveřejnil, s odstupem času cítím, že přišlo v pravý čas, v čas, kdy jsem i já připravena shlédnout ho v lásce a úctě sama k sobě. Děkuji ti, drahý Igore, příteli… Mám tě ráda…

S láskou, kterou jste, k vám všem, drazí přátelé…. Denisa… My3 🙂

E-kniha Audio poselství