Menu

Cítit se na Zemi doma

Máří Magdaléna prostřednictvím Pamely

Audio

Drazí přátelé, drazí muži a drahé ženy,

naplňuje mne radostí být tu v toto jasné ráno s vámi. Jsme staří přátelé. Naše cesty se protnuly v prostoru a čase mnohokrát předtím. Vnímejte naše staré přátelství. Jsme součástí stejné rodiny. Chovejte na chvíli tento pocit důvěrnosti, příchodu domů, v srdci. Jen se uvolněte a nechejte všechno napětí uvnitř sebe odejít. Představujte si, jak se napětí vlévá do Země a je neutralizováno. Vnímejte, jak se vaše těla uvolňují a jsou těžší. Přijměte léčivou energii, kterou vám Matka Země opětuje, a nechejte ji, aby obklopila vaše chodidla a nohy a vlévala se do vašeho pasu a břicha. Vnímejte podporu Země, jste v bezpečí.

Vnímejte rytmus Země, je pomalý a stálý. Tento rytmus hledáte. Vaše duše pochází z jiné říše a když z ní sestoupí, musí se přizpůsobit rytmu Země. Vaše duše musí přebývat v těle, musí se naučit, jak používat mysl, a může z toho být zmatená. Duše je na cestě učení se. Nejste to jen vy jako lidé, kdo se učí, vaše duše se učí a roste stejně tak.

Ve vaší duši nesete z pobytu na Zemi bolestivé vzpomínky, a tudíž vám není zřejmé, že Zemi můžete důvěřovat a odevzdat se jí. Ve vašem těle může být zablokování, které vám nedovoluje uvolnit se a cítit se zde v bezpečí. Toto zablokování je energie, není to jen fyzické. Ono zablokování není ve skutečnosti způsobeno Zemí, ale tím, co se vám v lidském světě přihodilo: negativita, kterou zde zažíváte, bolest z odmítnutí a pocit, že sem nezapadáte. To ztížilo to, abyste se zde cítili doma.

Ráda bych vám připomněla skutečnou povahu Matky Země. Ona je sama andělem. Pomyslete na nádheru lesů, oceánů, květin. To je skutečnou podstatou Bytí na Zemi a vy jste součástí této impozantní reality. Vy sami jste jako rostliny, avšak rostlina se nemůže otevřít dokud není pevně zakořeněná. Musíte se na Zemi cítit doma, abyste byli schopni vyjádřit sami sebe, své světlo. A tak vás nyní zvu, abyste se spojili se Zemí, s andělem, kterým je. Vnímejte její energii hluboko ve svém těle, jste její děti a můžete se uvolnit.

Představujte si, jak nyní kráčíte nádherným místem v přírodě. Může to být les, může to být blízko oceánu, nebo na poušti, a učiňte pro sebe tuto představu skutečnou a plnou života. Vnímejte přírodní živly, vítr, slunce, vzduch. Vnímejte zem pod svými chodidly. Pak se posaďte a položte na zem své ruce. Dovolte Zemi, aby se vás dotkla, léčila vás a připomněla vám vaše společné partnerství. Vaše duše chce na Zemi být, i když tu byla zraněná, především strachem a bojem, který je v lidské společnosti přítomen. Jako lidská bytost jste však také spojeni s přírodou, s harmonií a rytmem, který v ní je. Když přijmete přírodu, vně i uvnitř, můžete jasně slyšet poselství své duše.

Stále tedy sedíte na zemi. Vnímejte, jak k vám přichází energie shůry. Můžete ji velmi dobře přijmout, protože jste nyní spojení se Zemí a s její energií. Těmto dvěma energiím je souzeno být spolu. Dovolte, nechť na vás září energie vaší duše jako slunce. Vychutnejte si to na okamžik.

Často, když se spojíte nebo se pokoušíte spojit se svou duší, vměšuje se do toho vaše mysl. Chcete mít ohledně života konkrétní, praktickou informaci. K tomu, abyste však obdrželi skutečnou informaci, musíte nejprve přesunout své vědomí, protože potřeba informace, potřeba vědět, co dělat, často vyvstává ze strachu. Nejdříve se musíte zcela uvolnit a být ve stavu bdělého snění či představování. Běžte tedy to tohoto stavu nyní.

Představte si, že jste zcela svobodní, že nejste omezeni žádnými zákony lidské společnosti. Jste anděl a jako motýl létáte z květiny na květinu. Zeptejte se sami sebe: ?Co mi dává v mém životě radost?? Nepřemýšlejte o následcích, které k vám přicházejí, jen se soustřeďte na pocit radosti a inspirace. Můžete být inspirováni zcela jednoduchými věcmi jako je procházka nebo chvíle klidu pro sebe sama. Je důležité, že rozpoznáte hlas duše. Nemluví zřejmým hlasem, na který jste zvyklí. Jste zvyklí k sobě mluvit velmi přísně. Hodně se kritizujete. Máte mentální obraz o tom, jací byste měli být, a stále se s ním srovnáváte a cítíte, že selháváte. Opravdovým problémem je však ve skutečnosti posuzování. Tento druh hodnocení či tento tón hlasu nepochází z přirozenosti.

Jazyk vaší duše je zcela jiný. Je velmi jemný. Nabízí návrhy, ale nikdy vás nechce do ničeho nutit. A tak se své duše jednoduše zeptejte: ?Co právě nyní potřebuji?? Můžete obdržet odpověď v podobě energie a nemusí to být nutně slovy. Propusťte všechna očekávání. Vaše problémy jako člověka jsou často způsobeny nedorozuměním. Máte neustálé domněnky, kterých si nejste ve skutečnosti vědomi, a vaše duše chce, abyste od těchto domněnek odstoupili. To znamená, že musíte propustit svá nejhlubší přesvědčení a být otevřeni něčemu zcela novému. Musíte se nechat svojí duší překvapit.

Kdykoli tedy máte chvíli klidu a toužíte se spojit se svou duší, propusťte mysl a spojte se s duší spontánní a hravou cestou. To je cesta přirozenosti. Můžete ji vidět ve všech zvířatech a rostlinách žijících na Zemi. Radostně doprovází svůj rytmus. Nepřemýšlí nad budoucností, a přece jsou dokonale sladění. Jste součástí Země a součástí přírody.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství