Menu

Čaroděj – dát souhlas hojnosti

Marie prostřednictvím Pamely Kribbe
Překlad do angličtiny Maria Baes a Frank Tehan

Drazí přátelé,

Všechny vás zdravím v tento zářivý a jasný den v srdci zimy. Já jsem Marie, oslovuji vás z křišťálově jasné říše, jež je vašim skutečným domovem. Vnímejte světlo kolem sebe, světlo, které se z mé říše dotýká Země, ale také proudí přímo z vašich srdcí.

Sešli jsme se dnes tu s tak krásným záměrem a to umožnit vaší duši na Zemi zářit. Všichni jste tímto záměrem spojeni a to vás činí krásné a čisté. Pohlížejte na sebe našima očima, pozorujte se z určité vzdálenosti: jste stateční andělé v lidské formě z masa a krve. Vnímejte naši lásku a vděčnost za cestu, po níž kráčíte.

Někdy se tato cesta zdá být velmi osamělá a temná, vaše světlo je však nesporné ? je nám tak jasně zřetelné! Vnímejte, jak září ve vašem srdci, zahalte se do něj. Umožněte svému světlu proudit společně se světlem z naší strany a osprchujte se v něm od své koruny až k chodidlům. Léčivá energie je tu pro vás dostupná v každý okamžik, v jakékoli formě, kterou potřebujete. Přijměte ji, jelikož jste ve svém záměru krásní a čistí.

Mnoho z vás cítí volání pojmout druhé na jejich cestě a přijímání je pro vás něco obtížného. Mnoho z vás snadno nese své světlo ostatním a pustí se do akce, kdykoli je tu bolest nebo utrpení. Když však přijde na dávání sobě, často se zdráháte. Proč je tomu tak? Proč tolik popíráte sami sebe? Bojíte se přijímat a tak se podceňujete. Byli jste učeni dlouhou tradicí světských i náboženských autorit a vládců, abyste byli druhým k službám a byli poslušní.

Ten čas nyní skončil. Přišli jste v tomto století sem, abyste hájili své vlastní srdce, svou vlastní pravdu, své vlastní světlo. Neposlouchali již to, co vám nařizují druzí, nýbrž byli světelným majákem, před kterým se mohou druzí ohřát. Svět je plný strachů a přikázání založených na strachu, na normách a hodnotách, které vám neslouží. Přišli jste sem, abyste si nárokovali své mistrovství nad svým vlastním životem a osvobodili se od minulosti. Jste tu, abyste byli planoucím andělem světla prostřednictvím své vlastní inspirace! Vnímejte na chvíli sílu, která skrze vás protéká a pulzuje jako kosmické srdce! To jste vy! Dovolte, aby se vaše skutečná velikost projevila, a odvažte se postavit a být viděni.

Přišli jste na konec dlouhé cesty mnoha životů. Emoce a pocity, s kterými nyní bojujete, nejsou jen z tohoto života. Šíříte své světlo po mnoho inkarnací. Pokoušíte se ukotvit ho v této realitě, jež je opravdu potemnělá a náročná. Vy všichni jste stateční a odvážní. Vytrvali jste, jinak byste tu nyní v tomto okamžiku neseděli. Uvědomte si svou vlastní sílu a důstojnost spirituálního bojovníka, kterým jste. Buďte hrdí na to, kým jste a čeho jste dosáhli!

Sestoupení na Zemi vždy vyžaduje, že za sebou zanecháte část svého nejvyššího světla a vědění. Noříte se do nevědomosti a odtud kousek po kousku, stránku po stránce, znovu objevujete své světlo. To je skutečná světelná práce, kterou jste sem přišli dělat. Abyste se ponořili do nevědomosti a znovu objevili své skutečné já. To je něco mimořádného, co nemůžeme reprodukovat z Nebe. Vyzařujeme světlo, lásku, mír a důvěru, protože jsme v říši jednoty, která nám to umožňuje. Vy jste však ponořeni v husté realitě, kde poznání vlastního světla a vnímání pravdy, jež se ve vás manifestuje, vyžaduje námahu a sílu. Proto jste tolik odvážní a stateční.

V tomto čase se na Zemi rozprostírá ohromný transformační proces a vy všichni v něm hrajete roli. Všichni lidé v něm hrají roli, avšak vy jste mezi těmi, kdo vykonávají roli průkopníků.

Vy již vnímáte novou a harmoničtější realitu, která se touží na Zemi odhalit. Tu, kterou znáte z naší strany, a tu, kterou jste tak dlouho chtěli na Zemi přinést. Z toho důvodu nejste netrénovaní a mladiství, když začínáte plnit tuto roli průkopníků. Přinášíte s sebou tolik toho tolik, co se týká vaší vnitřní moudrosti, vřelosti a soucitu v srdci. Přesto váháte tuto roli naplnit, povstat a ujmout se vůdcovství, které vám v tomto čase náleží.

Proč váháte? Odkud pramení ten strach a nejistota, které cítíte. Je to tu z části kvůli vašim osobním zkušenostem z odmítnutí a z části kvůli ohromné přítomnosti strachu, kolektivního strachu, na Zemi. Lidstvo je v jistém smyslu ztraceno a bloumá nevědíc, čeho se držet. Opravdu se svět zbláznil! Nyní však, v tomto čase, kdy jsou v mnoha oblastech krize ? ekonomické, politické, ekologické ? právě v tomto čase, je potřeba nových hlasů a nové energie.

Jste tolik skromní, často se skrýváte za svými pochybnostmi a strachy, ale jste to právě vy, na koho svět čeká ? vy a lidé jako vy. Věříte tomu? Zbavte se své chybné skromnosti! Přišli jste na Zemi s čistým a krásným záměrem ? věřte ve svou sílu! Vnímejte, jak proudí vašim tělem. Častokrát jste se na Zemi cítili odmítnuti za to, kým jste, protože jste byli jiní, protože jste přinášeli něco, na co ještě nebyla doba zralá. Přesto existují rašící klíčky, které se zrodily z malých semínek, které jste zaseli během svých mnohých životů. Umožnili jste tuto transformaci.

To, co je pro vás nyní osobně důležité, je najít rovnováhu mezi svým osobním já a úlohou jako Pracovníka Světla, kterou chcete vyjádřit světu. Pokud existuje nějaké přikázání, které byste měli uposlechnout, pak je to tohle: Pečujte o sebe! Dejte sami sebe na první místo! Zahalte se do vřelosti a soucitu, stejně tak, jak to děláte s ostatními. Vy jste tím kanálem, nástrojem skrze který se chce manifestovat nové vědomí! Jak může tento kanál náležitě fungovat, když ho neberete vážně a nevyživujete ho! Co se od vás nyní žádá nejvíc? Nechejte vaši nejspontánnější část hovořit. Vnímejte, jak vaše vnitřní dítě vykřikuje. Existuje tu něco, co potlačujete a co chcete nejvíc ? ať se to projeví.

Možná je to klid a prostor pro sebe sama. Možná je to propuštění všech těch sebe-kritických myšlenek, které vás ?zavrhují?. Možná si s někým chcete vysvětlit své nevyřešené emoce a vyjádřit mu/jí své pocity. Umožněte svému vnitřnímu dítěti, aby vám řeklo, co od vás nejvíce potřebuje, co pro něj můžete udělat. Věřte tomu, co vám dítě sděluje, neboť je to vaše nejupřímnější spontánní část.

Být k sobě dobrotivý zejména znamená, že berete své pocity vážně. Nemusíte být vedeni tím, co byste ?měli? zvnějšku, ale svým vnitřním hlasem, touhou, která promlouvá prostřednictvím vašeho srdce a břicha. To je pro vás pravdou a to je směr, který vás dovede přesně tam, kde být chcete. Berte své pocity vážně a uvidíte, že na ně hmotná reality odpovídá.

Pokud byste si měli skutečně vybrat, co v tomto životě chcete, v mnohých z vás žije strach z nouze, z nedostatku peněz a materiální hojnosti. Pochybujete o tom, zda je v tomto světě pro vás skutečně místo. Tyto pochyby se převádějí do strachu z nedostatku finančních zdrojů. Jádrem této úzkosti však nejsou peníze ale přemítání otázky, zda můžete skutečně být tím, kým jste. Věříte, že jste svobodní a máte prostředky dělat to, co vás skutečně inspiruje? Důvěřujete šepotu své duše? To, co vás drží zpět není vnější svět, avšak vaše vlastní výhrady k opravdovému přijetí sebe sama a přijetí čehokoliv, co potřebujete ke svému rozkvětu a k nalezení radosti.

Podívejte se do sebe. Představte si, jak sedíte na krásném místě v přírodě. Začalo jaro, rodí se zeleň a slunce svítí na vaši tvář. Sedíte na mýtince v lese a náhle se tu zjeví čaroděj a směřuje k vám. Přichází k vám a ze svého rukávu vykouzlí zlaté mince, které vám usměvavě hází. ?Kolik chceš, řekni si,? ptá se. Pozorujte svou odpověď. Jaká je vaše první reakce na jeho nabídku? Dokážete ji přijmout? Dokážete mu říct přesně tolik, kolik potřebujete? Nebo cítíte, že vás v srdci něco blokuje? Ptáte se, ?Smím si to vzít? Mohu o tolik žádat?? Musíte o tom přemýšlet a máte pochybnosti? Zaregistrujte zkrátka svou první reakci.

Poté vezměte jednu ze zlatých mincí a podržte ji v ruce. Vnímejte její energii. Pozorujte nebo pociťte, co je uvnitř těchto peněz. V této zlaté minci je příslib hojnosti na Zemi, ať už je to život v hezkém domě, příjemné pracoviště nebo výlohy na žití. Je to skutečně o svobodném prozkoumávání, objevování a tvoření, o pocitu zajištění a bezpečí ? vše, co si spojujete s pozemskou hojností. Vnímejte tuto hřejivou zlatou energii mince a pozorujte, zda cítíte, jak protéká rukama směrem k vašemu srdci ? pozorujte, zda ji dokážete přijmout. Zeptejte se čaroděje: ?Jak se mohu lépe naučit přijímat?? Nebo to udržujte jednoduché a hravé a zeptejte se ho: ?Můžeš mě tento trik naučit?? Nechť vám čaroděj ukáže v podobě slov či gest, jaký klíč k pozemské hojnosti leží uvnitř vás.

Klíč k hojnosti leží ve vás všech. V této fázi svého života nadešel čas pro silnější manifestaci vašeho nejvyššího já, vaší duše. Zajistili jste pro sebe tento záměr, když jste před dlouhým časem započali svůj život, dokonce i předtím. Nesete si tento záměr po dlouhý cyklus životů. Věřte tedy, že pro vás existuje připravená cesta s tím, co ji podporuje a pomáhá ji udržet. Tím, že stále nasloucháte tomu, po čem skutečně toužíte a tomu, co vás uvnitř vyživuje, udržujete kurz a cesta si vás najde. Nemusíte se pro to snažit nebo za to bojovat, cesta si vás najde.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství