Menu

Být ve světě, ale nebýt jeho

Channeling workshop ? části III

Být ve světě, ale nebýt jeho (audio v originálním znění. Stojí za poslech, i když nerozumíte anglicky alespoň z mé zkušenosti je vnímání autentického zprostředkování poselství velmi silné)

Meditace 3 (audio meditace v originálním znění od Gerrita)

Jeshua prostřednictvím Pamely

Jsem opět s vámi a těším se z toho. Pociťte mou radost. Jen sdílení této chvíle s vámi pozvedá mé srdce, neboť jste se mnou jedno, jste mému srdci tak blízko. Pociťte radost ženoucí se přes vás a skrze vás. Radost je podstatou tvoření. Vše, každý akt tvoření, začíná s radostí. Vaše samotná cesta na Zemi kdysi s pocitem radosti započala. Vzpomeňte si na tento pocit.

Kdysi jste ve svém srdci uchovávali vizi krásné a klidné Země. Tato vize je stále na živu a nyní každým dnem přichází blíž. Vím, že když se podíváte na svět kolem, vidíte spoustu chaosu a negativity. Věci se však hýbou a mění, a vy nemusíte být v tomto světě součástí chaosu a negativity. Ve svém srdci se můžete vrátit do zahrady Ráje. Můžete tuto vizi ve svém srdci držet při životě a každý den ji hýčkat. Můžete být v ráji, zatímco žijete na Zemi. Ve skutečnosti právě tak přinášíte na Zemi energii ráje.

Vidíte tedy, že vaše poslání je být součástí tohoto světa a zároveň jeho součástí nebýt. A jak to uděláte? Dosáhnete toho energií lásky. Když bojujete se světem a s energiemi v něm, jste vtahováni do negativity a chaosu. Když však přijímáte tyto energie jako součást stupně evoluce, energie ve vašem srdci se zjemní a zmírní.

Držet tuto vizi ve svém srdci někdy znamená, že musíte, alespoň do jisté míry, vystoupit ze světa. Vy všichni zde přítomní jste citlivými bytostmi, reagujícími na energii kolem. Proto často musíte být sami se sebou a trávit čas v přírodě, abyste se osvěžili. Když přebýváte v energiích světa příliš dlouho, vaše mysl se může ponořit do negativních myšlenkových forem a to je pak čas stáhnout se do sebe, do své podstaty. Být v tichosti uvnitř sebe sama. Dovolte nám nyní pár chvilek ticha, abyste pocítili věčný zdroj, jehož jste součástí.

Dovolte naplnit sami sebe touto energií a dovolte jí, aby vás vyléčila. Ochutnejte energii Domova a buďte si vědomi, že jste nekonečně milováni a hýčkáni. Jste dítětem vesmíru a jako takovému je vám umožněno vyjádřit samo sebe a prozkoumat život všemi možnými způsoby. Pociťte za tím energii radosti. Máte prozkoumávat život z pocitu radosti a zvědavosti. To je vaše prvorozené právo.

V minulosti jste se učili, že musíte tvrdě pracovat, abyste získali uznání, a že jste v zásadě jako lidské bytosti hříšní, že musíte být ukáznění a že musíte trpět, abyste se zlepšili. Pociťte na chvíli těžkou a hutnou energii v těchto názorech. Na chvíli si představte, že se vám tato energie zjevuje ve formě tvaru nebo barvy, možná vidíte těžkou hnědou nebo šedou energii.

Nyní si představte, že jste od této energie zcela osvobození, a když jste svobodní, spontánně cítíte ve svém srdci soucit. Je vám této energie líto, protože nepatří k přirozenému způsobu tvoření. Natáhnete tedy svou ruku a dotknete se této hnědé a ošklivé energie a vaše ruka se jí dotýká s láskou. Tato energie reprezentuje vaše utrpení a utrpení lidstva, to vy jste jejími léčiteli. Dovolte léčivé energii, aby proudila od vás k této energii. Pociťte, jak touží po vašem doteku. Hluboko uvnitř je jako ztracené dítě, které chce přijít Domů. Vnímejte, jak vyzařujete lásku, soucit a pochopení.

Nemusíte nic dokazovat, protože jste dokonalí takoví, jací jste, jste dítětem vesmíru. Tento pocit sebe sama určuje váš opravdový vztah ke světu: jste jeho léčiteli. Když si tento fakt uvědomíte, je pro vás snadnější být mezi negativní a hustou energií a necítíte se jí být přemoženi. I když potřebujete čas pro sebe, abyste se osvěžili a udrželi si svou vibraci, jste taktéž připraveni být ve světě. Víte proč? Protože jste stvořeními lásky. Bolí vás vidět utrpení ve světě a chcete vyléčit lidstvo. V srdcích jste opravdu andělé, a proto jste právě teď na Zemi. Není to z povinnosti nebo nuceného poslání. To, že jste tady, je čistě z lásky. Když vás tedy žádám, abyste zářili Světlem své duše na tuto realitu, nežádám vás, abyste bojovali či zápasili se světem. Žádám vás, abyste uznali svou skutečnou přirozenost a přinesli do tohoto světa energii ráje, energii lásky.

Jste námi všemi na druhé straně vroucně milováni. Obdivujeme vás a ctíme. Jste s námi rovni. Nepřicházíme sem z lítosti, jsme zde, protože je nám ctí sdílet s vámi čas a přijmout vás jako své bratry a sestry. Velice vám děkuji za to, že tu jste.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství