Menu

Být mostem k Nové Zemi

Jeshua prostřednictvím Pamely

Audio

Drazí přátelé, moje drahá rodino,

všechny vás hluboce miluji. Jsem tu v přátelství. Jsem vám rovný. Nejsem mistrem stojícím nad vámi. Chci s vámi být od duše k duši a také od člověka k člověku. Vím, jaké to je být na Zemi člověkem a zažívat hluboké emoce pochyb, strachu a hněvu. Chci, abyste všichni měli soucit se sebou samými a se svými emocemi. Především však chci, abyste si byli vědomi své velikosti.

V tomto dni a věku se na Zemi přesouváme do nové reality. Právě nyní se rodí nové vědomí. Je to vědomí, které naleznete v srdci a je založeno na jednotě, jíž  všichni sdílíme. Vy všichni toužíte po tom, aby se na Zemi toto vědomí projevilo a žijete pro něj ? je to váš nejvyšší ideál. To, co bych vám však chtěl zdůraznit, je, že vy jste nositeli tohoto vědomí. Není to něco, co by se odehrávalo mimo vás. Není to něco, na co musíte čekat, nemusíte spoléhat na druhé, aby vám poskytli zprávy či předpovědi o budoucnosti. Vy jste samotným středem této přeměny. Jste to vy, kdo jste kanálem pro zrození této nové energie, a já vás žádám, abyste vstali a byli vším, čím jste, neboť vidím, jak spousta z vás váhá. Vaše srdce jsou otevřena a vy dosahujete úsvitu nového vědomí. Intenzivně toužíte po této vibraci jednoty, taktéž se ale obáváte.

Na Zemi existují dva druhy vibrací. Je zde stará vibrace strachu, která vás po dlouhý čas zastrašovala, a to až do samotných buněk vašeho těla. Dlouhý čas reagujete ze strachu, učili jste se tak činit. Bylo vám říkáno, že k tomu, abyste přežili, musíte jednat jako nicotná osoba, nikoli jako osoba veliká. Chcete-li být ?dobrým? člověkem, je to až příliš často o tom, abyste naslouchali hlasům strachu. Nová vibrace je ovšem zcela opačná. Vnímejte ji ? nová vibrace je plná radosti! Z této vibrace je evidentní, že je jí pro všechny dostatek. Nová vibrace vás povzbuzuje, abyste byli velkými, abyste sdíleli své talenty a byli na sebe hrdí.

Jak se mezi těmito dvěma vibracemi pohybovat? Někdy se spojujete s vyšší vibrací radosti a můžete vnímat nadšení, jako když jste trošku přiopilí, neboť vám připomíná energii Domova, energii vaší duše. Jste dojati k slzám a hluboko uvnitř víte: ?To je to, co chci!? Chcete to v oblasti práce a také v oblasti vztahů. Chcete to ve všem!

Rád bych vám nabídl malé cvičení. Představte si, že k vám přichází nová vibrace radosti, lehkosti a hojnosti. Jsem zde, stojím uprostřed tohoto kruhu a se mnou nespočet průvodců a přátel, kteří se na vás usmívají a chtějí vám nabídnout tuto novou vibraci, jež je opravdovou vibrací Domova. Žádám vás, abyste ji přijali a uvědomili si, zda něco uvnitř vás této vibraci vzdoruje. Pozorujte to ve svém těle. Můžete si všimnout ve svém těle napětí, způsobené vzdorem či strachem. Žádám vás, abyste zjistili, které části vás samých se s touto novou vibrací nedokáží spojit. Prosím, dejte energii vzdoru či strachu tvář, nechť se vám zjeví jako dítě.

Uvnitř vás je dítě, které se bojí této nové vibraci odevzdat. Nedůvěřuje jí, protože se nenaučilo důvěřovat. Žádám vás, abyste si toto dítě plně uvědomili, neboť to je klíčem. Vidím, že se vám děje to, že přebýváte ve dvou realitách zároveň. Někdy se cítíte být velmi inspirováni a povzneseni a jindy ustupujete zpět do staré vibrace a přemáhá vás strach. Vše, co jste předtím cítili ve svém srdci, svou pravdu, se zdá být ztraceno a vy se cítíte deprimovaní či zablokovaní k pohybu vpřed. Někteří z vás dokonce cítí, že je to beznadějné. Cítíte, že nepatříte k Zemi, dokonce chcete odejít. Proto je tak důležité uvědomit si, co se za touto realitou strachu skrývá. Je to vystrašené dítě a vy jste mu schopni pomoci. To je vaše skutečná velikost.

Vaše velikost není tolik o tom, že jste schopni cítit jednotu, ale o tom, že jste schopni z tohoto místa jednoty natáhnout ruku k tomu, co je v temnotě. Pakliže nectíte a nechápete toto ustrašené dítě uvnitř sebe, nemůžete plně vstoupit do nové vibrace. Proto tedy toto dítě vyzvěte, aby bylo nyní při vás. Umožněte mu, aby vyjádřilo svou bolest a aby ji vyjádřilo svobodně, ba i přehnaně. Jaký je jeho/její nejhlubší strach? Je připraveno být zde na Zemi?

Když jste plně seznámeni s tímto dítětem, touto vnitřní přítomností, můžete ho obejmout a osvobodit ho od strachu, jenž ho oslaboval. Strach se může projevovat různorodě. Může být vyjádřen depresí, hněvem a tím, že nechcete být součástí této reality. Může být vyjádřen jako nedůvěra k druhým nebo touha utéci a může vést k mnoha druhům destruktivního chování. Když se však dokážete podívat za toto destruktivní chování a pohledět do tváře vyděšeného dítěte, můžete ho oslovit se soucitem.

Dnes to můžeme učinit společně. Představte si tedy nyní, že máte své dítě před sebou. Opírá se o vás a jeho tvář je otočena ke středu kruhu. Povězte svému dítěti, že je v bezpečí. Uvědomte si, že pro dítě může být děsivé zažívat Světlo. Vyzývám vás, abyste cítili energii, kterou my, Já a průvodci, kteří jsou zde přítomní, posíláme tomuto dítěti. Přistupujeme k vašemu dítěti s trpělivostí a jemností. Milujeme ho přesně takové, jaké je, právě nyní. Dokážete od nás tuto lásku přijmout?

Opravdově uzdravit sám sebe znamená sestoupit do temnoty a ve schopnosti tak učinit je vaše velikost. To je esence Kristovské energie. Neodděluje, nepřijímá rozdíly mezi Temnotou a Světlem, neboť ví, že jednota je všude.

Mým dnešním sdělením pro vás je, že nositeli Kristovské energie jste v tomto dni a věku vy. Ze všeho nejdříve to aplikujte na své vlastní životy. Neodcházejte pryč z reality, pryč od strachu či temnoty, když je spatříte. Namísto toho k nim poklekněte a zeptejte se: ?Kde je dítě uvnitř?? Nebojte se temnoty, neboť je to váš strach z temnoty, který vás blokuje v přesunu k nové vibraci.

Vy všichni uvnitř sebe nesete vzpomínky, nejen z tohoto života, ale i z životů předešlých. Máte vzpomínky na chvíle, ve kterých vás přemohl strach a vy jste ztratili svou cestu. Proto se někdy dnes cítíte ztraceni a nevěříte své velikosti. Já však pravím: tohle je čas změny, je teď. Vašim skutečným posláním není jen propustit starou vibraci a vstoupit do vibrace nové, ale vnést do staré vibrace novou vibraci lásky a radosti, vyléčit dítě uvnitř a vyléčit společnost, jak je tomu nyní. To je totiž výsledkem. To se děje, když se lidé léčí individuálně ? tato energie pak proudí do společnosti. Vstupuje pak do vzdělávacích institucí, dokonce do politiky a medicíny a nová vibrace bude vstupovat mírumilovně a bez boje.

Můžete tak učinit a já vám děkuji za to, že tu jste.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství