Menu

Bez Vás nejsme kompletní

Marie prostřednictvím Pamely
Překlad do angličtiny maria Baes a Frank Tehan

Já jsem Marie. Všechny vás s láskou zdravím z vědomí srdce, které nás nyní obklopuje a stále silněji prostupuje Zemi. Jste mezi prvními osobami, které přijímají toto vědomí srdce a vysílají ho na Zemi, a lidi kolem vás a my vám za to děkujeme. Přijměte náš vděk za to, že jste kanálem pro novou energii na Zemi.

Jste odvážní, učinili jste volby být tady teď na Zemi v čase, kdy se mnohé mění pro dobré. Vyvstává však také mnoho věcí ve formě starého žalu a zranění, které jsou bolestivé. V tomto čase přicházejí na povrch extrémním způsobem a ano, taktéž uvnitř vás.

Vy všichni nesete svou vlastní osobní historii, která jde daleko zpět skrze mnoho životů. Na Zemi jste byli mnohokrát a pokaždé jste se snažili uvědomit si některé své nejhlubší inspirace, které jsou prvotní touhou být zde na Zemi. Jelikož jste tolik s touto planetou spojeni, přišli jste sem jako ?děti?, které chtějí růst a učit se, a zároveň jste taktéž ?rodiči? Země, průvodci, kteří vyživují život svou přítomností. Tak jste tedy ve vztahu se Zemí obojím ?dítětem? i ?rodičem?. V této chvíli v čase vás chce Země převést přes most k novému vědomí, nové realitě, k žití ze srdce.

Zároveň jsou zde andělé a průvodci ve vesmírné sféře kolem Země, kteří vás chtějí podpořit. Jsme velmi pohnuti, jak stojíme vedle vás a spirituálně vás objímáme. Jste nám tolik drazí, neboť jste těmi, kdo na Zemi tady a teď konají práci. Přesto máte stále tolik pochybností, neboť jste spojeni se starými strachy.

Přišli jste na konec určité cesty životů. Dokončujete cyklus. V mnoha životech, které jste na Zemi vedli, jste postupně učinili přechod z vědomí ega k vědomí srdce. Vědomí ega je v podstatě toulavým vědomím, vědomím, které si již neuvědomuje, kam patří a odkud pochází. Je to odříznuté, oddělené a osamělé vědomí ve vesmíru. Proto je přemáháno strachem a z tohoto strachu se malé ego snaží držet určité kontroly nad životem a jeho okolnostmi. Taktéž jste se tak na dlouhé cestě k seberealizaci pokoušeli činit. Vědomí ega je součástí tohoto cyklu, je to fáze ve vaší evoluci.

To, co se stalo během fáze ega, zanechalo hluboké stopy ve vašem vědomí, neboť existovala období, kdy jste svou moc a kontrolu zneužívali. Na své cestě vesmírem nastala doba, kdy jste procvičovali své manipulativní síly velmi silně a s destruktivním dopadem. Důvod, proč to nyní zmiňuji, je, abyste si uvědomili, že jste potlačili stud a pocit viny za to, co jste konali, a výsledkem je, že máte nyní potíže plně realizovat svou sílu. S přechodem od vědomí ega k vědomí srdce přichází litování toho, co jste učinili v minulosti a už nechcete nikdy takto konat. Výsledkem je to, že mnoho z vás jde příliš daleko opačným směrem tak, že zcela odevzdává svou sílu a sebejistotu. Dokonce se obáváte samotné myšlenky být ve světě silný a sebejistý. Všichni jste se stali ?malými myškami? skrývajícími se pod křídly života, protože jste měli tento vzdor vůči plnému používání svého sebe-uvědomění ze strachu zneužití vlastní moci.

V dlouhé sérii životů, kdy žijete na Zemi, byla taktéž mnohá období, kdy vědomí a světlo, které jste chtěli dávat ze svého srdce, se setkávalo s nepochopením a odporem a to zvýšilo váš strach. Odmítnutí, které jste zakusili vás odradilo. Prožili jste oba tyto scénáře: na jedné straně mocné ego, které bylo příliš velké a později vám způsobilo stud a vinu, a na straně druhé jste vyjadřovali sílu ze srdce, která byla velmi milující, avšak nebyla přijímána společností, jíž jste byli součástí.

Ano, ušli jste dlouhou cestu. Prožili jste oba extrémy a díky tomu nyní žijete se zbytky minulosti, s výsledným nedostatkem jistoty: ?Měl/a bych tu být, jsem dost dobrý/á, co sem vlastně přináším, kdo jsem, že chci držet hlavu vzhůru??

To, kým jste, vám chci dnes povědět. Jste andělé nového věku. Přišli jste na Zemi, abyste předznamenali nový věk, a přišli jste v míru. Už jste sem nepřišli s mečem odhaleného ega, přišli jste sem v míru. Nyní je čas vzít si znovu svou sílu a odvážit si důvěřovat v sebe sama. Ano, jste tito andělé míru, neboť ve vašem cyklu životů došlo k dovršení: z temnoty do světla, z ega do srdce, a nyní chcete přijmout vědomí založené na srdci, jež je výsledkem všech těchto zkušeností. Chcete to sdílet s druhými, neboť cítíte: ?Jsme jedním. My všichni tu jsme na Zemi společně a všichni jsme součástí stejného vědomí. Ano, dokonce Země sama je jedním z nás.? A ve vší své kráse a vším, čím jste získali vnitřní bohatství, nyní stojíte na zemi a jste připraveni vykročit přes práh. Nyní je váš čas!

Často však s vámi musíme jemně zatřást, abyste se probudili. Vždy vám musíme umožnit soustředit se na další krok před vámi, když se často utápíte v sebe pochybnostech. Někdy jste tolik lapeni a přemoženi třídimenzionálním světem kolem, věcmi, které slyšíte v televizních zprávách a čtete v novinách. Strachy, věci, které lidé probírají, vše, co slyšíte, že je považováno za nemožné, co se děje špatně ? všechny tyto negativní zprávy vás oslabují. Pak prožíváte příliš málo místa pro světlo, kterým ve skutečnosti jste, světlo, po kterém jste tak dlouho toužili a které nevědomě tak mocně nesete uvnitř sebe. Podceňujete svou vlastní realitu, to, kým jste, velikost a sílu, kterou ztělesňujete, a nikoli ve smyslu manipulativní moci, avšak moci božské přítomnosti uvnitř vás.

To, co je pro vás nezbytné v tomto čase, je správná rovnováha síly. Nikoli síly ega, ale síly spirituálního já, té části, která sama ví, že je nesena jednotou, která prostupuje všechen život. Pokud se dokážete znovu naladit na tuto sílu a vyrovnat se s ní, ucítíte se na Zemi doma, za jedno s Duchem, s jádrem toho, kdo jste.

To je to, co hledáte, a to může být vaším vodícím vláknem, jak nalézt svou cestu a svůj osud na Zemi. Na Zemi je místo pro vás pro všechny. Je tu hojnost, která na vás čeká, bohatství, které k vám chce přijít ve formě vztahů, příjemných pracovních podmínek, hezkého bydlení, peněz. Na všech těchto úrovních, vás chce Země a zemská realita přijmout. Jsou to jen vaše vlastní pochyby, které vás zanechávají svázané v uzlech a neumožňují vám tyto věci.

Žádáme vás, téměř vás úpěnlivě prosíme, abyste věřili v sebe ? vy to jste! Vy jste na Zemi průkopníky, těmi, na které Země čeká, na které čeká lidstvo. Vy jste těmi, na které my čekáme, neboť my to za vás udělat nemůžeme. Můžeme vás podporovat, znovu a znovu a nikdy nás to neunaví, avšak je to na vás, vy musíte udělat rozhodující krok, skutečně důvěřovat svému srdci, šepotu své intuice.

Abychom vám na této cestě trošku pomohli a především vás podpořili, chtěli bychom vás zavést do budoucnosti. Žádáme vás, abyste cestovali s námi ve svém srdci a představivosti. Představte si, že jste tam, na nové Zemi, a vědomí založené na srdci se stalo realitou. Představte si, že klíčovou myšlenkou pozemské reality je mír a radost.

Představte si, že jste v domě umístěném v krásném přírodním prostředí. Je to váš dům, vaše obydlí a všechna hmota se cítí jako kdyby byla živá. Jen se rozhlédněte kolem sebe: stěny, okna, střecha domu, vnímejte, jak jsou živější, než jak jste byli v pozemské realitě zvyklí. Vše je zářivé a vyzařuje světlo a toto světlo nepochází ze slunce, toto světlo pochází zevnitř samotné hmoty. Vnímejte sami sebe v tomto domě.

Vaše tělo má taktéž světelnou kvalitu. Buňky vašeho těla se cítí být zářivé, vitální, čisté a průzračné. Máte na sobě oblečení, které je pohodlné a nádherně se pohybuje kolem vás. Sedíte na zemi v tomto domě a vnímáte ze své kořenové čakry hluboké spojení se Zemí. Vnímejte mystérium Země a života, který ze Země pochází, jakože jste součástí tohoto života. Vy jste se narodili z Vesmíru, avšak nyní jste součástí pozemské reality a spojujete se s těmito oběma elementy.

Pak vyjděte ven. Možná tam jsou dveře nebo jen otvor a stojíte bosí na Zemi. Slunce svítí a nebe je modré a vy na chvíli cítíte energii ze slunce. Zdá se, že slunce také vnímáte jinak: jasnost, třpyt, svoboda, která tam dřív nebyla ? a vaše srdce pulzuje radostí.

Odehrává se nový počátek a vy jste tak šťastní, že máte touhu to oslavovat s ostatními. Uvědomujete si svá chodidla, nesoucí vás na místo, kde jsou shromážděni další lidé. Tam nedaleko je otevřený prostor, třeba čtvercový, a vy jdete tam, kde slyšíte zvuk hlasů. Vidíte tam obličeje lidí, kteří se na vás usmívají a vítají vás: ?Čekali jsme na tebe?, říkají. ?Bez tebe nejsme kompletní.?

Stojíte mezi nimi a cítíte se být zahrnuti klidem, jemností a mírem. Jste jednoduše a zcela sami sebou. Nepotřebujete být jiní, než jste. Jste sami sebou a cítíte se propojeni.

Když si všichni sednete na toto místo, vše se zklidní, každý poslouchá. Přichází poselství: vaše pomoc je potřeba. Je to volání staré Země, které k vám přichází. Je to Země, která je stále lapená ve starém vědomí, Země, které, jak tu sedíte, jste stále součástí. Je to ta Země, která se chce narodit nově.

Posíláte svou energii z budoucnosti této Zemi, její staré realitě vědomí založeném na strachu, která je uprostřed porodního procesu s bolestivými kontrakcemi. Tak jak tu nyní sedíte, posíláte svou důvěru, poznání, odvahu této staré realitě a sobě.

Vraťte se do přítomnosti a přijměte tuto energii z budoucnosti. Dovolte jí, aby vás myla jako sprcha. Ta svoboda, kde můžete skutečně být tím, čím jste, už není tak daleko. Vnímejte, že jste podporováni svým vyšším Já a požádejte ho o radu. Požádejte své budoucí Já, které již existuje, které je ve skutečnosti uvnitř vás živé, právě teď! Čas neexistuje. Je to vše iluzorní. Můžete se teď spojit s tímto Já, které dokončuje porodní proces.

Jak držíte tuto vibraci svého budoucího Já ve svém srdci, staré strachy, stará bolest vaší rodové linie, všechen ten boj bude za vámi. Nyní můžete oslavovat život. Můžete se s ostatními držet za ruce a předávat si krásné dary, které musíte sdílet ? a ve skutečnosti je právě teď sdílíte! Představte si, že vaše světlo, vaše jedinečné kvality, vaše krása ? tohle vše ? cirkuluje okolo této místnosti. Vyzařujete to navenek, lidé jsou tím zasaženi a jejich cesta je díky tomu snazší. Nechť se to děje. Dovolte moudrosti, která je vaše, aby proudila vašim tělem: vašim srdcem, břichem, kořenovou čakrou. Přijímejte z Nebe, přijímejte ze Země, přijímejte z budoucnosti pomoc, která tu pro vás existuje.

Když cítíte lehkost, která s tím přichází, pak je to vskutku přínosné. Pak jste spojeni s tím, kdo jste, se svým nejhlubším jádrem. A to je vše, co je třeba dělat, abyste ve svém životě našli cestu: spojit se s tímto světlem, s touto jednoduchostí, s touto lehkostí. To, co proudí volně je blahodárné.

Život v podstatě není těžký. Vy jste kanálem. Existuje tu moudrost a světlo, které kolem vás proudí, a kdykoli si dovolíte spojit se se Zemí a sdílet tyto dary s ostatními, přinášíte změnu tomuto světu, zatímco se zároveň od něj osvobozujete. Můžete to pustit, už jste zanechali za sebou stopu pro ostatní, neboť přijde den, kdy oni taktéž budou chtít opustit vědomí založené na strachu. Vytváříte stopy svou energií.

Proto si gratulujte a buďte na sebe hrdí. Nepohlížejte na věci, které stále chcete dosahovat. Podívejte se na to, co jste již udělali a co jste v sobě, co se týká emocí, strachu a omezení překonali.

Buďte hrdí, že jste se inkarnovali v lidském těle, zatímco vnímáte příslib úsvitu nové reality uvnitř i venku. Skočili jste s vírou. To je svědectví vaší odvahy a síly! Proto se odvažte být vedeni svým srdcem v každodenním životě a čiňte rozhodnutí odpovídající energii, kterou nyní cítíte, s lehkostí nové Země. Nechoďte proti tomu, co vám říkají pocity, odvažte si důvěřovat. Milujeme vás, vnímejte naši přítomnost.

? Pamela Kribbe
www.jeshua.net

Překlad: Denisa Vaňková
www.jeshua.cz

E-kniha Audio poselství